Jako jedni z prvních IT dodavatelů v ČR má AUTOCONT certifikaci TISAX

Ostrava (červen 2021) - Společnost AUTOCONT disponuje certifikací TISAX. Certifikace je v organizacích používána pro zabezpečení informací, ale i výměny informací s dodavateli produktů a služeb.

Co je TISAX®?

Systém auditu a výměny TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange), česky důvěryhodná výměna hodnocení informační bezpečnosti, zvyšuje bezpečnost v dodavatelských sítích a snižuje míru kybernetického rizika s důrazem na ochranu správy prototypů nebo infrastrukturu průmyslových procesů.

Každá organizace, která chce být uznána jako TISAX® compliant, musí projít procesem hodnocení renomované auditorské společností BUREAU VERITAS. Zde je potvrzení certifikace, kterou od roku 2021 disponuje AUTOCONT.

Výhody certifikace

Společnost AUTOCONT má díky certifikaci důkaz o zralosti organizace a potvrzení, že je schopna vyhovět nejvyšším požadavkům zákazníka v této oblasti zabezpečení informací. Dokáže ochránit informace zákazníků a partnerů, nejen v automobilového průmyslu, kdy formou prevence rizik předchází nedorozumění při výměně informací.

Norma ISO 27001 a TISAX

ISO 27001 cílí na organizaci a její strukturu, zatímco TISAX se zaměřuje na konkrétní témata relevantní pro partnery, kdy rovněž bere v úvahu zejména konkrétní požadavky od OEM německého automobilového průmyslu nebo prvotřídních Tier 1 dodavatelů. Tím se obě normy vzájemně zcela doplňují.

Chcete více informací?