Reference

Aplikace pro žádosti o kreditní karty a úvěry pro Citibank

Webová aplikace, přes kterou mohou klienti žádat o kreditní karty a úvěry. Klient se v aplikaci obslouží sám, nebo je obsloužen poradcem.

Řešení pro správu a evidenci datových zpráv Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR

Řešení pro správu a evidenci datových zpráv s procesy pro zpracování příchozích/odchozích zpráv napříč plochou organizační strukturou společnosti a externí komponentu jako vstupní/výstupní kanál. Řešení využívá databáze Oracle.

Bezpečnostní monitoring SIEM ve společnosti ING Management Services

V ING Management Services jsme implementovali systém k logování a potřebné korelaci událostí a přístupů k datům i systémům. Současně implementaci dlouhodobě podporujeme formou konzultací a průběžné systémové i technické podpory.

Řídící software výrobní linky pro společnost Valeo Compressor Europe s.r.o.

Linka KC59 sestává z výrobních pracovišť, která zajišťují jednotlivé výrobní procesy. Úkolem bylo propojení stanic linky prostřednictvím technologické komunikace a vyvinutí SW pro řízení výrobního procesu linky CSK.

Případová studie
1 2 3
Zájem ?