Reference

Virtualizace desktopů pro konstruktéry společnosti Evektor

S pomocí virtuálních pracovních stanic pro CAD se konstruktéři společnosti zákazníka naučili využívat všech výhod technologie VDi, zejména zabezpečení dat, efektivní i vzdálený přístup k VDi mezi pracovišti.

Případová studie

IT infrastruktura a klíčové aplikace v cloudu pro ČSA

Díky využití cloudových služeb došlo k výraznému snížení nákladů na administraci celého IT prostředí. To vše navíc s vysokou dostupností, rychlostí nasazení a administrací služeb v Office 365.

Případová studie

Provoz systému MS Dynamics NAV a IT infrastruktury v cloudu pro PUMPA, a.s.

Pro zákazníka zajišťujeme provoz informačního systému, infrastruktury a koncových zařízení. Získal tak technologicky kvalitní, bezpečné a ekonomické řešení a služby kombinující výhody cloudu a lokální infrastruktury.

Případová studie

Informační systém SINPRO 3.0 pro Českou agenturu na podporu obchodu/CzechTrade

Nasazení nové verze proexportního CRM řešení - informačního systému SINPRO bylo součástí komplexního integračního projektu, který zahrnuje služby AutoContu v oblasti architektury a řešení pro CRM, Sharepoint i webové portály.

Případová studie

Outsourcing koncových zařízení a poskytování infrastruktury pro síť Linde Gas

Realizace centrální infrastruktury terminálových služeb pro 230 prodejních míst. Výsledkem je lepší přístup k obchodním aplikacím a sdílení informací s partnery a snížení nákladů na provoz. 

Případová studie

Konsolidace a migrace systému pro správu dokumentů pro O2 Czech Republic a.s.

Se zvoleným řešením došlo ke snížení počtu úložišť ze 43 na 4! To se zajímavě odrazilo také na úsporách v oblasti licencí, licenčních údržbových poplatcích a provozních nákladech.

Případová studie

Cloudová varianta ESO9 v Českomoravská energetika s.r.o.

Informační systém ESO9 umožnil rychlé nasazení, snížení vstupní investice a rozložení jasně definovaných nákladů do budoucích období. Celé řešení je provozováno na platformě v AC CLOUD.

Případová studie

OS&D System eviduje vadné výrobky ve výrobě Hyundai Motor Manufacturing Czech

Vyvinuté řešení, přenáší proces schvalování a monitoringu poškozených dílů na PC obrazovky uživatelů všech zúčastněných oddělení. Došlo tak k zpřehlednění celého procesu a eliminaci chybovosti výrobků.

Případová studie

Firemní IT pro 60 uživatelů za 4 dny - AC CLOUD v Asental Land

Rychlé vybudování IT infrastruktury a minimalizace nákladů za obsluhu a správu IT. Požadavky zákazníka efektivně vyřešeny prostřednictvím AC CLOUD. Veškerá rizika spojena s provozem IT přenesena na dodavatele. 

Případová studie

Virtualizační a zálohovací infrastruktura superpočítače Salomon v centru IT4Innovations

Vybudování podpůrné infrastruktury pro národní superpočítačové centrum - servisní podpora hardwaru přímo na místě pro superpočítač Anselm, implementace virtualizační a zálohovací infrastruktury pro superpočítač Salomon. 

Případová studie

Zásadní zvýšení dostupnosti datových úložišť v ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.

Zákazník potřeboval vyřešit rostoucí nároky na nepřetržitou výrobu, která je podporována právě IT technologiemi. Řešení narovnalo nejen vrstvu komunikační a vrstvu datových úložišť, ale zohlednilo také dostupnost geografickou.

Případová studie

Vybudování nové SAN a LAN infrastruktury pro JTEKT Automotive Czech Plzen s.r.o.

Řešení v oblasti dat vyřešilo výkonová, kapacitní a bezpečnostní rizika. Nová topologie a infrastruktura LAN zabezpečila dlouhodobé optimální fungování a správu sjednocením řešení nad prvky jednoho výrobce.

Případová studie

Vysoce dostupná a úspornější IT infrastruktura pro Madeta a.s.

Pořízením dvou identických úložišť, zapojených do synchronní replikace, získal zákazník řešení s vysokou dostupností, které již potřeby vyžadovaly. Nižší spotřeba elektrické energie i chlazení, se projevila na dalších úsporách. 

Případová studie

Serverovna pro Archív vizuální historie pro Matematicko-fyzikální fakultu UK

Vybudování IT infrastruktury pro archív vizuální historie, který obsahuje téměř 52 000 audiovizuálních svědectví přeživších holocaustu a dalších pamětníků natočených v 57 zemích a 34 jazycích.

Případová studie

Hrozí nám ransomware? Provedení phishing testu pro Statutární město Opava

Provedení testu uživatelů zadavatele na „odolnost“ phishingového útoku, jednoho z nejčastějších útoků současnosti. Zadavatel si ověřuje, nakolik představuje tento útok skutečnou hrozbu a nakolik jsou jeho systémy zranitelné.

Případová studie

Konsolidace poboček a integrace provozních systémů v Yusen Logistics (Czech) s.r.o.

Implementací nového informačního systému Microsoft Dynamics NAV získal zákazník silný nástroj pro řízení, správu a vyhodnocování firemních procesů. Došlo k minimalizaci a automatizaci každodenních úkonů a snížení nákladů.

Případová studie

Konsolidace a rozvoj systému Microsoft Dynamics AX ve společnosti RETIA, a. s.

Cílem projektu bylo zjednodušit stávající sytém, integrovat celé IT prostředí do jediné platformy a doplnit informační systém o moderní funkcionalitu zajišťující podporu podnikatelských cílů a dynamický rozvoj. 

Případová studie

Elektronizace zpracování faktur pro AT Computers a.s.

Navržené řešení pomohlo zákazníkovi zefektivnit způsob zpracování faktur. Řešení spočívá v digitalizaci dokumentů, vytěžování hlavičkových údajů, automatizaci procesu schvalování dokumentů a přenosu do ekonomického systému.

Případová studie

Důvěryhodné úložiště podnikových dokumentů v Třineckých železárnách

Vybudování důvěryhodného úložiště (DMS systému) zrychlilo a zefektivnilo přístup k podnikovým dokumentům a současně eliminuje uskladnění a oběh papírových dokumentů. Splnilo i požadavky legislativy i auditu.

Případová studie

Online sledování kvality procesu výroby ve společnosti MOBIS Automotive Czech s.r.o.

Díky zavedení tohoto on-line řešení došlo ke snížení počtu vadných výrobků a tím i k vyšší efektivitě výroby. Zároveň se celý proces zpřehlednil , lze porovnávat aktuální kvalitu výroby oproti předešlým časovým úsekům.

Případová studie

Správa a řízení identit pro efektivně fungující úřad Městský úřad Mariánské Lázně

Řešení AC Identita umožnilo lepší chod, vyšší transparentnost a bezpečnost jednotlivých agend úřadu. A navíc je možné předejít problémům souvisejícím s nedostatečným řízením účtů a možným zneužitím neopodstatněného oprávnění.

Truck GPS monitoring system pro Mobis Automotive Czech s.r.o.

Díky nové aplikaci pro monitorování nákladních automobilů dodavatelů společnost MOBIS efektivně plánuje výrobu a optimalizuje zásoby materiálu. Řešení  sleduje dodávky materiálu v reálném čase v grafickém zobrazení na mapě.

Případová studie

Komplexní řešení pro dopravu, spedici a logistiku pro O.K. Trans Praha, spol. s r.o.

U zákazníka v oblasti kamiónové dopravy jsme implementovali řešení AC Transport, s cílem propojit všechny systémy a evidence do jednoho ERP systému a pomocí BI dokázat provoz sledovat, vyhodnotit a rozvíjet požadovaným směrem.

Případová studie | Videostory

Aplikace pro žádosti o kreditní karty a úvěry pro Citibank

Webová aplikace, přes kterou mohou klienti žádat o kreditní karty a úvěry. Klient se v aplikaci obslouží sám, nebo je obsloužen poradcem.

Řešení pro správu a evidenci datových zpráv Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR

Řešení pro správu a evidenci datových zpráv s procesy pro zpracování příchozích/odchozích zpráv napříč plochou organizační strukturou společnosti a externí komponentu jako vstupní/výstupní kanál. Řešení využívá databáze Oracle.

Bezpečnostní monitoring SIEM ve společnosti ING Management Services

V ING Management Services jsme implementovali systém k logování a potřebné korelaci událostí a přístupů k datům i systémům. Současně implementaci dlouhodobě podporujeme formou konzultací a průběžné systémové i technické podpory.

Řídící software výrobní linky pro společnost Valeo Compressor Europe s.r.o.

Linka KC59 sestává z výrobních pracovišť, která zajišťují jednotlivé výrobní procesy. Úkolem bylo propojení stanic linky prostřednictvím technologické komunikace a vyvinutí SW pro řízení výrobního procesu linky CSK.

Případová studie
1 2 3
Chcete více informací?