Reference

Sjednocení interních procesů ve společnosti Heureka Group, působící v několika zemích

Případová studie

Modernizace řízení skladu v ČSAD Uherské Hradiště a.s.

Řešení AC WMS na platformě Microsoft Dynamics 365 Business Central, které pomáhá optimalizovat procesy ve skladu a snižuje chybovost skladových operací, je nyní nezbytnou součástí společnosti ČSAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ a.s.

Případová studie

Nový HelpDesk pro Jihočeský kraj

Zavedli jsme informační systém HelpDesk, který pracovníkům servisního oddělení Jihočeského kraje umožňuje rychle a efektivně spravovat servisní požadavky.

Případová studie

Migrace 12 500 uživatelů banky Česká spořitelna na platformu Microsoft 365

Pro Českou spořitelnu jsme navrhli a zrealizovali komplexní transformační projekt. Došlo k migraci celé banky a všech 12 500 uživatelů do prostředí Microsoft 365. 

Případová studie | Audiostory

Propojení nového e-shopu s ERP pro výrobce čerpadel Pumpa

Cílem projektu bylo modernizovat e-shop společnosti Pumpa pomocí technologií Dynamics 365 Business Central a Sitecore Experience Platform tak, aby byl uživatelsky přívětivější a urychlil procesy spojené s odbavením objednávek. 

Případová studie | Audiostory

HAVEL & PARTNERS řídí marketing i obchod pomocí ACtive CRM a Power Apps

Podívejte se, co přineslo HAVEL & PARTNERS, největší, nezávislé, právnické firmě ve střední Evropě moderní a mobilní řešení pro podporu nadstandardních pracovních i obchodních vztahů s klienty, postavené na platformě Power Apps.

Případová studie | Audiostory

HB Reavis, mezinárodní poskytovatel pracovních prostor využívá Dynamics 365 Finance

Neustálé budování velkých projektů vyžaduje koordinaci a propojení mnoha subjektů, čemuž můžou technologie výrazně pomoci. Přečtěte si, jak HB Reavis využívá pro řízení všech společností skupiny informační systém Dynamics 365. 

Případová studie | Audiostory

Informační systém Microsoft Dynamics 365 Business Central pro Moravia Consulting

Nová verze přinese díky standardizaci procesů přehlednost a v budoucnu i snadnější implementaci moderních IT technologií.

Případová studie | Audiostory

G´s Group Holdings využívá rychlé a moderní ERP Dynamics 365 Business Central

Hlavními cíli projektu bylo zrychlení a zpřehlednění získávání informací o výkonnosti jednotlivých firem. Nepostradatelná část byla i konsolidace dat a automatizace výměny dokladů v celé skupině. 

Případová studie | Audiostory

Efektivita díky Identity Managementu pro Univerzitu Palackého v Olomouci

Cílem projektu bylo zajištění jednotné centrální evidence uživatelských účtů a oprávnění v heterogenním prostředí UPOL. Implementací produktu AC Identita byl naplněn požadavek na efektivní a automatizovaný proces správy identit.

Případová studie

Brána k elektronickým službám státu - Portál občana pro Ministerstvo vnitra ČR

Start digitální transformace veřejné správy, kdy koncoví uživatelé získávají přístup k elektronickým službám státu odkudkoliv a kdykoliv.

Případová studie

Kontrolatachometru.cz napojena na Portál občana

Aplikace kontrolatachometru.cz je součástí informačního systému technických prohlídek, který spravuje Ministerstvo dopravy ČR.

Případová studie | Audiostory

Nasazení Alvao Service Desk a Asset Management v privátním cloudu Kraje Vysočina

Kraj Vysočina se rozhodl rozšířit služby Technologického centra Kraje Vysočina. Kraj získal aplikaci pro správu požadavků a jejich řízení prostřednictvím workflow, evidenci a sledování IT aktiv.

Případová studie | Audiostory

Off-line verze Informačního systému technických prohlídek pro Ministerstvo dopravy ČR

Aplikace StationClient je součástí Informačního systému technických prohlídek, který spravuje Ministerstvo dopravy ČR.

Případová studie

Komplexní ERP řešení pro Automobilist s Dynamics 365 Business Central SaaS

Hlavním cílem bylo najít systém, který poroste spolu se společností a bude procesně pokrývat veškerou firemní agendu od nákupu a skladového hospodářství, přes logistiku a účetnictví až po prodej různými kanály.

Případová studie | Videostory

Zvýšení výrobní efektivity a přesnější plánování výroby ve Schwan Cosmetics CR

Postupná minimalizace výskytu a dopadu vlivů ve výrobě, odhalení dopadů za časové období až na detail výrobní operace, přesnější plánování budoucích období a udržení know-how ve společnosti při odchodu zaměstnanců.

Případová studie

Vybudování interního portálu na platformě Microsoft 365 pro společnost PNS

Pro propojení všech týmů a celé organizace bylo potřeba vyvinout interní portál jako náhradu za stávající on-premise řešení, tím zefektivnit firemní procesy sdílením materiálů a aplikací na interních webech a portálech.

Případová studie | Audiostory

Implementace Microsoft Dynamics 365 for Sales ve STAHLGRUBER CZ s.r.o.

Díky nasazení Microsoft Dynamics 365 společnost STAHLGRUBER získala vhodný nástroj, který umožní efektivní řízení vztahů se zákazníky s propojením na ERP systém Microsoft Dynamics AX.

Případová studie

Informační systém MS Dynamics 365 Customer Engagement pro PBT Rožnov p.R. s.r.o.

Společnost získala řešení umožňující mimo jiné jednoduchou evidenci vykázané práce na jednotlivých servisních zásazích a následné dynamické generování výstupů včetně zaznamenávání podpisu zákazníka přímo na místě.

Případová studie

Mobilní aplikace pro řízení nákladů za dopravu na misích pro Člověk v tísni, o.p.s.

Využití jednoduché mobilní aplikace pro řízení firemních logistických procesů po celém světě s online náhledem na všechny probíhající i realizované cesty.

Případová studie

Kabelařina s Dynamics AX v PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, S.R.O.

Zákazník získal nástroj, který odpovídá jeho potřebám. Veškerá data jsou snadno dohledatelná a díky provázanosti firemních procesů s účetnictvím má možnost velice rychle reagovat na úzká místa.

Případová studie | Videostory

Řešení pro neziskovou organizaci na platformě Dynamics 365 pro SOS dětské vesničky

Nový agendový systém podporuje veškeré klíčové interní procesy. Řešení se vyznačuje jednoduchým ovládáním a umožňuje maximální přístup k uloženým datům celému fundraisingovému týmu. 

Případová studie

Mobilní aplikace Dynamics NAV pro WMS a výrobu ve společnosti HENNLICH s.r.o.

Nové řešení přineslo nové moderní technologie s jednotným rozhraním a zefektivnilo procesy skladu i výroby. S nasazením mobilní aplikace Dynamics NAV došlo také k celkové reorganizaci skladových prostor.

Případová studie

Kancelář třetího tisíciletí díky hybridnímu cloudu pro Českomoravskou distribuci s.r.o.

Díky hybridnímu cloud řešení došlo k zjednodušení pracovních postupů zaměstnanců zákazníka, kteří mají k dispozici jasnou metodiku práce s firemní elektronickou komunikací, uchováváním a zpracováním dokumentů. 

Případová studie

Nasazení Microsoft Dynamics AX ve společnosti Baťa, a.s.

Nový informační systém umožňuje větší výběr obuvi v prodejnách, jelikož obsluhuje rutinní činnosti a díky tomu je možné se více věnovat klíčovým aktivitám rozvoje velkoobchodní spolupráce s partnery.

Případová studie

Implementace Dynamics 365 for Sales ve společnosti ENGIE

Zákazník získal vhodný nástroj k podpoře firemní strategie v oblasti řízení vztahů se zákazníky. Řešení běží v cloudu jako služba, díky čemuž je možné přistupovat k aktuálním informacím kdykoliv a odkudkoliv.

Případová studie

Informační systém Dynamics 365 pro agenturu CzechInvest

Díky nasazení systému se usnadnil přístup k informacím napříč celou agenturou, informace jsou snadno dostupné a lze k nim přistupovat odkudkoliv. Řešení umožňuje jednotnou podporu a přináší úspory.

Případová studie

Intranet, správa dokumentů a reklamací ve společnosti Letoplast s.r.o.

S novým intranetem má zákazník důležité dokumenty na jednom místě dostupné odkudkoliv. Zároveň je doplněn o aplikaci, která řeší správu reklamací.

Případová studie

Elektronizace faktur pro Linaset, a.s.

Elektronizace faktur přinesla mimo jiné zrychlení zpracování faktur o 40 %, roční úsporu 500 000 Kč a přitom návratnost investice do 3 let. Zvoleno bylo kompletní digitalizační řešení pokrývající celý životní cyklus dokumentu.

Případová studie

Digitalizace dodavatelských faktur pro CPI Services, a.s.

Zákazníkovi jsme vyřešili problematiku narůstajícího počtu papírových dokumentů pomocí digitalizačního řešení. Dodané řešení pokrývá celý životní cyklus dokumentu od jeho naskenování až po samotné uložení.

Případová studie

Biometrické podepisování na prodejně i v terénu pro GIENGER spol. s.r.o.

Řešení odstranilo nutnost skenování a archivace papírových dodacích listů. Slouží jak na provozovnách, tak ve formě mobilní aplikace, také řidičům zajišťujícím rozvoz zboží v terénu.

Případová studie

Řešení vizuálního managementu ve výrobě společnosti PULS investiční s.r.o.

Díky zavedení vizuálního managementu mají uživatelé dokumenty přístupné v aktuální podobě přímo ve výrobě a mohou s nimi pracovat na zobrazovacím zařízení, které funguje na podobném principu jako tablet.

Případová studie

Provoz systému MS Dynamics NAV a IT infrastruktury v cloudu pro PUMPA, a.s.

Pro zákazníka zajišťujeme provoz informačního systému, infrastruktury a koncových zařízení. Získal tak technologicky kvalitní, bezpečné a ekonomické řešení a služby kombinující výhody cloudu a lokální infrastruktury.

Případová studie

Informační systém SINPRO 3.0 pro Českou agenturu na podporu obchodu/CzechTrade

Nasazení nové verze proexportního CRM řešení - informačního systému SINPRO bylo součástí komplexního integračního projektu, který zahrnuje služby AutoContu v oblasti architektury a řešení pro CRM, Sharepoint i webové portály.

Případová studie

Konsolidace a migrace systému pro správu dokumentů pro O2 Czech Republic a.s.

Se zvoleným řešením došlo ke snížení počtu úložišť ze 43 na 4! To se zajímavě odrazilo také na úsporách v oblasti licencí, licenčních údržbových poplatcích a provozních nákladech.

Případová studie

Cloudová varianta ESO9 v Českomoravská energetika s.r.o.

Informační systém ESO9 umožnil rychlé nasazení, snížení vstupní investice a rozložení jasně definovaných nákladů do budoucích období. Celé řešení je provozováno na platformě v AC CLOUD.

Případová studie

OS&D System eviduje vadné výrobky ve výrobě Hyundai Motor Manufacturing Czech

Vyvinuté řešení, přenáší proces schvalování a monitoringu poškozených dílů na PC obrazovky uživatelů všech zúčastněných oddělení. Došlo tak k zpřehlednění celého procesu a eliminaci chybovosti výrobků.

Případová studie

Konsolidace poboček a integrace provozních systémů v Yusen Logistics (Czech) s.r.o.

Implementací nového informačního systému Microsoft Dynamics NAV získal zákazník silný nástroj pro řízení, správu a vyhodnocování firemních procesů. Došlo k minimalizaci a automatizaci každodenních úkonů a snížení nákladů.

Případová studie

Konsolidace a rozvoj systému Microsoft Dynamics AX ve společnosti RETIA, a. s.

Cílem projektu bylo zjednodušit stávající sytém, integrovat celé IT prostředí do jediné platformy a doplnit informační systém o moderní funkcionalitu zajišťující podporu podnikatelských cílů a dynamický rozvoj. 

Případová studie

Elektronizace zpracování faktur pro AT Computers a.s.

Navržené řešení pomohlo zákazníkovi zefektivnit způsob zpracování faktur. Řešení spočívá v digitalizaci dokumentů, vytěžování hlavičkových údajů, automatizaci procesu schvalování dokumentů a přenosu do ekonomického systému.

Případová studie

Důvěryhodné úložiště podnikových dokumentů v Třineckých železárnách

Vybudování důvěryhodného úložiště (DMS systému) zrychlilo a zefektivnilo přístup k podnikovým dokumentům a současně eliminuje uskladnění a oběh papírových dokumentů. Splnilo i požadavky legislativy i auditu.

Případová studie

Online sledování kvality procesu výroby ve společnosti MOBIS Automotive Czech s.r.o.

Díky zavedení tohoto on-line řešení došlo ke snížení počtu vadných výrobků a tím i k vyšší efektivitě výroby. Zároveň se celý proces zpřehlednil , lze porovnávat aktuální kvalitu výroby oproti předešlým časovým úsekům.

Případová studie

Správa a řízení identit pro efektivně fungující úřad Městský úřad Mariánské Lázně

Řešení AC Identita umožnilo lepší chod, vyšší transparentnost a bezpečnost jednotlivých agend úřadu. A navíc je možné předejít problémům souvisejícím s nedostatečným řízením účtů a možným zneužitím neopodstatněného oprávnění.

Truck GPS monitoring system pro Mobis Automotive Czech s.r.o.

Díky nové aplikaci pro monitorování nákladních automobilů dodavatelů společnost MOBIS efektivně plánuje výrobu a optimalizuje zásoby materiálu. Řešení  sleduje dodávky materiálu v reálném čase v grafickém zobrazení na mapě.

Případová studie

Komplexní řešení pro dopravu, spedici a logistiku pro O.K. Trans Praha, spol. s r.o.

U zákazníka v oblasti kamiónové dopravy jsme implementovali řešení AC Transport, s cílem propojit všechny systémy a evidence do jednoho ERP systému a pomocí BI dokázat provoz sledovat, vyhodnotit a rozvíjet požadovaným směrem.

Případová studie | Videostory
1 2
Chcete více informací?