Komplexní zabezpečení areálu pomocí kamer pro jihlavskou nemocnici

Dohledové technologie hrají ve zdravotnictví čím dál důležitější roli. Kamerový systém významně zvyšuje bezpečí a komfort pacientů, návštěvníků a personálu.

Profil zákazníka

Jihlavská nemocnice, největší nemocnice v kraji Vysočina zaměstnává v současné době 14 zaměstnanců ICT oddělení. Do jejich kompetencí spadá i komplexní kamerový systém, který se stará o zabezpečení rozsáhlého areálu o celkem 9 budovách, v nichž se nachází přes 700 lůžek.

Realizace 2020

Kombinace kamer Axis a systému Milestone se nám velmi osvědčila. Řešení je spolehlivé, vzájemně plně kompatibilní a nabízí praktické funkce jako je snadné a uživatelsky přívětivé vyhledávání s možností exportu. To bylo například velice užitečné v momentě, kdy jsme v areálu nemocnice hledali pacienta trpícího Alzheimerovou chorobou. Systém zafungoval a vše dobře dopadlo.

Mgr. David Zažímal

Náměstek pro informatiku a kybernetickou bezpečnost

Výchozí situace a cíle projektu

Dohledové technologie hrají ve zdravotnictví čím dál důležitější roli. Ať už se jedná o zabezpečení nemocnice před vstupem nezvaných či dokonce potenciálně nebezpečných osob, monitoring pokojů, ozařoven a zákrokových sálů, nebo „jen“ dohled na chodbách a ve společných prostorách, kamerový systém může významně zvýšit bezpečí a komfort pacientů, návštěvníků a personálu.

Nároky jsou přitom značně vysoké, chyba, porucha nebo nepřesnost může mít ve zdravotnickém zařízení závažné následky. Nemocnice Jihlava proto vsadila na kamery Axis napojené na software pro video management Milestone. 

Kamery se starají o široké spektrum úkolů – hlídají pacienty v čekárnách a pokojích, pomáhají lékařům se zákroky tam, kde je jejich přítomnost na sále riziková (např. při radioterapii nebo vyšetření PET/CT), monitorují prostory pro veřejnost jako jsou nemocniční chodby a parkoviště a hlídají kritickou infrastrukturu (datová centra a rozvodny). Systém se neustále rozšiřuje a aktualizuje, aby splňoval nároky, které na něj klade jedno z nejdůležitějších společenských zařízení - nemocnice pečující o lidské zdraví.

Přínosy

  • Jasný přehled pro lékaře v eHealth oblasti
  • Kontrola záchytné stanice
  • Evidence incidentů na parkovišti
  • Předání podkladů Policii ČR

Popis řešení

Komplexní nároky nemocnice v současné době plní přes 160 kamer, hlavní linii (cca 110 kamer) tvoří kamery z portfolia Axis Communications. Dle účelu jsou na příslušných místech v areálu nemocnice instalovány vnitřní i venkovní kamery včetně odolných nerezových kamer určených pro místa s vysokými nároky na zabezpečení, které se využívají na protialkoholní záchytné stanici v areálu. Kamery jsou napojené na VMS Milestone, jenž se osvědčil svou vynikající kompatibilitou právě s kamerovým systémem Axis.

Kamery se využívají k několika různým účelům. Nejdůležitější je úloha kamer v tzv. eHealth oblasti, tedy elektronickém zdravotnictví. Kamery například sledují vybrané pokoje s pacienty na onkologických odděleních, velmi důležitou úlohu mají také na ozařovnách, kde chrání zdraví lékařů a zároveň zajišťují bezpečí pacienta. Vše ale musí fungovat bezchybně a v reálném čase. Obraz kamer – na pracovišti jsou celkem čtyři s aktuálním obrazem, opoždění obrazu byť o několik vteřin by znamenalo závažný problém. Vše musí být přesné a precizní.

Kamery se využívají také na pracovištích PET/CT, na pokojích JIP či ve vybraných čekárnách. Vysoké nároky klade na kamery také protialkoholní záchytná stanice (PZS). Speciální, vysoce odolné kamery musí vydržet vandalismus i pokusy o vytržení ze zdi. Tyto kamery jsou pro záchytné stanice jako dělané, díky nerezové úpravě navíc do prostředí skvěle zapadají a jsou plně omyvatelné.

Velká část kamer pak plní svoji tradiční úlohu, monitorují lokality přístupné veřejnosti včetně parkoviště, ale i kritickou infrastrukturu v podobě datových center a rozvoden. Nejčastější incidenty se stávají na parkovištích, kde je potřeba evidovat poškození vozidel nebo vandalismus a podklady jsou poskytovány pro šetření Policie ČR. 

Nemocnice do budoucna zamýšlí rozšiření celého systému, ještě lepší monitoring parkoviště nebo rozvoj monitoringu čekáren, jenž šetří čas lékařů i sester. Fungující kamerový systém totiž přináší nemocnici užitek – ať už jde o zdraví lékařů i pacientů, komfort návštěvníků nebo „obyčejné“ parkování.

Použité technologie

  • Axis
  • Milestone
Chcete více informací?