Zajištění technických prostředků sčítacích komisařů pro Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Sčítání lidu, domů a bytů 2021. Dalo by se hovořit o mimořádné akci desetiletí, a to jak z logistické, tak i z technologické části.

Profil zákazníka

Sčítání lidu, domů a bytů 2021. Dalo by se hovořit o mimořádné akci desetiletí, a to jak z logistické, tak i z technologické části. Celý proces ze zákona řídí, koordinuje a zabezpečuje Český statistický úřad ve spolupráci s Českou poštou, která jako významný partner zajišťovala především terénní práce. Do akce zapojila zhruba 10 tisíc sčítacích komisařů, kteří roznášeli sčítací formuláře. I přes nesnadnou situaci s pandemii se povedlo České poště zprostředkovat zhruba 800 tisíc papírových formulářů. Drtivá většina lidí však volila odevzdání formou elektronického formuláře, což s sebou přineslo velké výzvy nejen pro další technologické partnery.

Realizace 2020 - 2021

Náš projekt byl velmi náročný, jak z pohledu samotného rozsahu projektu, tak i z pohledu přísného harmonogramu realizace, který byl z části dán zákonem. Za objednatele mohu říci, že spolupráci na projektu hodnotíme úspěšně a jsme rádi, že jsme měli v tomto náročném projektu kvalitního partnera, jako je AUTOCONT a celá skupina Aricoma.

Ing. Martin Šimral

podpora rozvoje a provozu UICTG, Česká Pošta

Výchozí situace a cíle projektu

Česká pošta vypsala zakázku na IT nástroje a techniku, které obstojí požadavky ČSÚ na transparentnost a prokazatelnost terénního došetření Sčítání lidu, domů a bytů 2021. Rozsah projektu pokrýval celkem 4 části služeb:

 • Poskytování centrální aplikace PSLDB, která se stala jádrem celé akce
 • Poskytování mobilní aplikace MOK
 • Provoz mobilních zařízení pro komisaře včetně zajištění telekomunikačních služeb
 • Služby změnových požadavků

Přínosy

 • Systémové řízení celého projektu
 • Bezpečnost informačního systému
 • Jednotná konfigurace
 • Příprava Provozní fáze za pouhých 6 měsíců

Popis řešení

Zástupci společnosti AUTOCONT podepsali smlouvu k zakázce v únoru 2020 a ačkoliv se sčítání konalo až o rok později, už v září bylo potřeba mít k dispozici kompletní infrastrukturu pro ostré testování. Zahrnovalo to řídicí systém, tedy webový nástroj, do kterého přistupovaly odpovědné osoby a manažeři pošty, aby naplánovali, řídili a kontrolovali průběh prací a získávali reporty o dění. Kromě toho bylo třeba vyvinout aplikaci do mobilního telefonu, kterou měli k dispozici samotní komisaři, aby do ní zadávali data z pochůzek. Pak také nakoupit telefony, do kterých se všechno zadávalo a jimiž se skenovaly čárové kódy na sčítacích formulářích a konečně i vytvořit speciální web, na kterém si lidé mohli dohledat informace o komisařích, kteří k nim zamíří. Nyní ale postupně.

Naplno už od příprav.

Začátkem roku jsme začali s přípravami. Jako nástroj pro analýzu, evidenci požadavků a řízení chybovosti jsme zvolili software JIRA. Nicméně k nelehké situaci s pandemií COVID-19 byla většina jednání od půlka března až po finalizaci projektu, vedena vzdálenou formou přes MS Teams a Webex. To byl ale jenom začátek. 

Zkouška, akce!

Ještě před samotným sčítáním bylo nutné provést hned několik testů. Mezi ty nejdůležitější řadíme testování vyvinutých funkcionalit. Zkrátka bylo potřeba zajistit plynulý chod aplikace při návštěvě komisaře u respondentů. V okamžiku, kdy byly dostupné všechny technologie, jsme mohli spustit tzv. Zkušební sčítání. Cílem této aktivity bylo zjistit, zda jsou aplikace, postupy a celý systém připraven na ostrou verzi. Do zkušební akce se zapojilo 110 sčítacích komisařů a téměř 700 uživatelů řídících a plánovacích systémů a procesů. Zkoušku jsme obstáli a získali zkušenosti, které nám pomohlo udělat důležité změny v požadavcích na systémy, aplikace a pracovní postupy. Člověk však musí počítat s tím, že se někdy něco nepovede na sto procent a k zaváhání může vždy dojít. Z tohoto důvodu byl k dispozici i HelpDesk, který rovněž prošel zkušebním sčítáním. Pro odzkoušení procesů HelpDesku byly napojeny ServiceDesk nástroje České pošty a společnosti AUTOCONT pomocí API. 

Chopme se náčiní.

Systémy, aplikace i postupy byly doladěny a nezbývalo nic než rozběhnout distribuci zbylých mobilních telefonů. Na těch byla provedena kontrola GSM signálu uvnitř budov. V případě, že signál nedosahoval potřebných hodnot pro správné fungování, bylo nutné zajistit připojení alternativním způsobem. 

Jedeme na ostro.

Doba příprav a testování (i přes velkou náročnost a obsáhlost) uběhla jako voda. Vše bylo připraveno. Ostré sčítání bylo zahájeno začátkem března, kdy komisaři vyrazili na informační pochůzky. Po ukončení těchto pochůzek bylo provedeno komplexní přetestování a intezivní optimalizace, aby finální Ostré sčítání proběhlo bez jakýchkoliv komplikací. 

Pochůzky Roznosu oznámení a Distribuce se nesetkaly s většími komplikacemi a pokud se nepříjemný incident vyskytl, byl zavčas vyřešen standardní cestou - prostřednictvím HelpDesku. V rámci Distribučních pochůzek vydali komisaři přes 800 tisíc listinných sčítacích formulářů. Bohužel jsme se ale potýkali s nepříznivě se vyvíjející pandemickou situací, a proto bylo nutné udělat několik změn v doručování. Na základě jednání s hlavním hygienikem, ministrem vnitra ČR a Českým statistickým úřadem byly pochůzky v rámci sběru formulářů zrušeny. Jako adekvátní náhrada se jevila pouze možnost odevzdání formuláře na kontaktním místě nebo přes P.O. BOX. Na konci celé akce bylo úspěšně posbíráno, zaevidováno systémem PSLDB a digitalizováno téměř 809 tisíc vyplněných formulářů.

Pro veřejnost byl vytvořen také informační web PIVO (Portál informací pro veřejnost a obce), kde si mohli uživatelé kontrolovat identitu sčítacích komisařů a zároveň nalézt kontaktní místa České pošty a ČSÚ.

Po ukončení terénních prací komisařů byly mobilní telefony vymazány pomoci nástroje MDM. Následně byly telefony komisaři vráceny a byla provedena jejich revize a kompletní vyčištění.

Děkujeme za spolupráci!

Sami bychom to samozřejmě nezvládli. AUTOCONT sice působil jako systémový integrátor. Tuto roli obstál statečně a úspěšně. I z pohledu České pošty vše proběhlo bez větších komplikací. Nicméně bylo třeba táhnout za jeden provaz s více organizacemi. Na projektu jsme dále spolupracovali se společnostmi:

 • CES EA dodala řídící a plánovací systém PSLDB, který poskytuje analýzu business požadavků zákazníka, vývoj a testování systému PSLDB, integrační služby pro analýzu, vývoj a testování integračních rozhraní pro komunikaci s ostatními systémy využívanými v rámci projektu a webový portál PIVO (Portál Informací pro Veřejnost a Obce) pro analýzu, vývoj a testování systému pro nahlížení veřejnosti. Dále zapracovávala změnové business požadavky pro jednotlivé dodávky, řídila projektový tým PSLDB, aplikační architekturu a analýzy a globálně používaného nástroje LiveAgent pro potřeby PSLDB a MOK.
 • Cleverlance vyvinula mobilní aplikaci MOK, konsolidovala smluvní byznysové a technické požadavky do konceptu (prototypu) aplikace po konzultaci s analytiky backendové části projektového týmu. Navrhla technické řešení integrace na API (návrh rozhraní a popis očekávaného chování mobilní aplikace), průběžně zapracovávala změnové požadavky s ohledem na celkový kontext byznys potřeb vs. uživatelské zkušenosti (eliminace procesních složitostí v mobilní aplikaci) a pravidelně prováděla funkční a integrační testing. Zajišťovala konzultace (business & technické & bezpečnostní & organizační) se zákazníkem.
 • Společnost Vodafone poskytla privátní APN, hlasové a datové služby pro cca 10.000 telefonů.

Použité technologie

 • PostgreSQL databáze

 • Mobilní telefony Nokia 7.2 v počtu cca 10.000ks

 • JIRA pro řízení vývoje

 • Datové centrum v Lužicích – virtualizace VMWare

 • ServiceNOW – propojení se service desk nástrojem ČP + poskytnutí „Znalostní báze“ se články pro uživatele

 • Microsoft IIS

 • IBM MaaS360

 • Android SDK

 • Vektorové mapy CEDA

Alternate Text
Chcete více informací?