OS&D System eviduje vadné výrobky ve výrobě Hyundai Motor Manufacturing Czech

Vyvinuté řešení, přenáší proces schvalování a monitoringu poškozených dílů na PC obrazovky uživatelů všech zúčastněných oddělení. Došlo tak k zpřehlednění celého procesu a eliminaci chybovosti výrobků.

Profil zákazníka

Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (HMMC), se sídlem v průmyslové zóně v Nošovicích byla založena 7. 7. 2006. Jedná se o jednu z nejmodernějších automobilek v Evropě. Všechny modely vyráběné v závodě HMMC (Hyundai i30, Hyundai i30 kombi, Hyundai i30 třídveřový, Hyundai ix20 a Hyundai Tucson) byly vyvinuty speciálně pro evropský trh. Počet zaměstnanců momentálně dosahuje 3 400 a výrobní kapacita čítá úctyhodných 350 000 aut ročně. HMMC se pyšní titulem „Zaměstnavatel roku 2015“ v kategorii do 5 000 zaměstnanců.

Realizace 2016

Společnost AutoCont přišla s vhodným řešením, jak pomocí IT technologií přenést proces schvalování a monitoringu poškozených dílů na PC obrazovky uživatelů všech zúčastněných oddělení. Díky implementaci OS&D aplikace je možné vadnou součástku kontrolovat z různých oddělení a aktualizovat informace o vadě, a to v uživatelsky přátelském grafickém prostředí. Zároveň došlo k zpřehlednění celého procesu a eliminaci chybovosti výrobků.

Lukáš Kalman

Production Control Specialist

Výchozí situace a cíle projektu

Ani společnost s tak velkým důrazem na kvalitu svých produktů a vstupů se nevyhne tomu, že se některé díly poškodí ve výrobním procesu, nebo neodpovídají očekávané kvalitě díky chybě montáže, logistiky, materiálu apod. Takovéto díly je nutné řádně evidovat, umět s nimi zacházet a procesně zvládnout jejich cestu zpět k výrobci nebo finální likvidaci.

Původní řešení využívalo papírových štítků a takto označené díly byly shromažďovány na předem stanovených místech. Toto však bylo vzhledem k nepřesnosti a plné závislosti na lidském faktoru opuštěno ve prospěch digitalizace těchto dat a jejich propojení do ERP systému a vytvoření funkčního celku OS&D (Overall Scrap and Damage). Tato aplikace slouží pro evidenci vadných nebo poškozených součástek ve výrobě a nahrazuje tak papírovou verzi této evidence.

Požadavky na systém byly:

 • Jednoduché intuitivní ovládání pro obsluhu,
 • reflektování správných postupů a procesů,
 • možnost vzdáleného náhledu na data,
 • Použití moderních technologií pro maximální uživatelský komfort.

Přínosy

 • Přehledné grafické rozhraní
 • Eliminace chyb díky načítání čárových kódů
 • Dotykové monitory
 • Výkonná průmyslová bezdrátová čtečka čárových kódů
 • Možnost vzdáleného náhledu na data
 • Využití moderních technologií pro maximální komfort uživatele

Popis řešení

Asi nejobtížnější částí byla analýza procesů a správné nastavení všech postupů tak, aby byly srozumitelné všem uživatelům a zároveň poskytovaly jasné a komplexní informace bez nepřesností a systém byl schopen rozeznat nevalidní data.

Jedná se o řešení založené na serverové platformě MS SQL s komunikací do SAPu, kdy lze na uživatelské stanici zobrazit tenkého klienta ve webovém prohlížeči. Celé grafické rozhraní je pak maximálně přizpůsobeno dotykovému ovládání a celkovému komfortu užívání. Klíčovým prvkem je provázání velkého množství moderních technologií k dosažení maximálního přínosu pro zákazníka.

Pilířem jsou pak dotykové monitory uzpůsobené pro použití v prašném prostředí výroby v dostatečně velkém formátu, doplněné o klíčový prvek, který nahrazuje dosavadní ruční psaní, tedy tiskárnu čárových kódů, která vyplněné tagy tiskne na speciální dělenou samolepící etiketu. Aby bylo možno jednotlivé etikety jednoduše dohledat v systému, je součástí řešení také výkonná průmyslová čtečka čárových kódů, která je bezdrátová a umožňuje maximální obslužnost bez nutnosti manipulovat jednotlivými díly.

Celá aplikace je napsána v .NET 4.5 a poskytuje tak silný nástroj pro budoucí rozvoj a rozšíření. Hlavní důraz byl pak kladen na přehledné grafické rozhraní, které umožňuje uživatelům rychlou navigaci, podpořenou možností načítání jednotlivých položek pomocí čárového kódu, bez nutnosti složitého psaného záznamu, který měl sklon k chybám.

Použité technologie

 • MS SQL platforma NET 4.5
Chcete více informací?