Spolehlivé a flexibilní doručování mailingů díky MS Azure pro společnost Clever Monitor

S využitím cloudových služeb došlo k výraznému snížení reakční doby, zkrácení času na operativní deployment, snížení nákladů na administraci IT a DevOps.

Profil zákazníka

Clever Monitor je mladá společnost, která přináší svým klientům chytrá řešení v rámci e-mailové komunikace se zákazníky. Mezi její klienty se řadí např. skupina ČEZ, BMW Group, AAA Auto International, Walt Disney, NASA, Lagardère, LEO Express, AC Sparta Praha, Prague International Marathon, AUKRO, TipSport, Socialbakers, Brandium a mnoho dalších.

Realizace 2017

Technologie MS Azure nám pomohla výrazně zkrátil reakční dobu a operační deployment. To nám umožnilo odbavovat miliónové emailové kampaně i pro nejvýznamnější hráče na trhu.

Lukáš Hakoš

Co-Founder & CEO

Výchozí situace a cíle projektu

I přes krátkou dobu existence si společnost Clever Monitor získala mnohé velké lokální, ale i globální hráče v B2C/B2B businessu, a to i díky využití platformy Microsoft Azure. Clever Monitor využívá inovativní přístup k datům a jejich chytrému využití, mimo jiné s prvky umělé inteligence (AI), které usnadňují klientům práci s behaviorálními daty a pokročilou analýzu dat zákazníků v reálném čase.

Díky společnosti AUTOCONT je realizována dynamická infrastruktura výpočetního výkonu služeb Clever Monitoru pro rozkládání zátěže v reálném čase v rámci Microsoft Azure VM. Součástí řešení je rovněž detailní monitoring jednotlivých částí sítě v rámci globálního, ale i lokálního pohledu, tedy všude tam, kde Clever Monitor pro své klienty působí.

Přínosy

  • Výrazné snížení reakční doby
  • Zkrácení času na operativní deployment
  • Snížení nákladů na administraci IT a DevOps
  • Elastické možnosti cloudového řešení MS Azure
  • Návratnost investice je ve vztahu k nákladům za minulé období a utilizace klienty cca 1 rok

Popis řešení

V rámci přechodu infrastruktury z bare-metal do cloudu bylo zásadní prioritou zachování kontinuálního chodu aplikace pro klienty s maximální eliminací výpadku z důvodu dodržení SLA. Počet takto migrovaných fyzických zařízení byl 6. Toto bylo vyřešeno paralelním během fyzického hardwaru a současně MS Azure. V cloudovém prostředí MS Azure, konkrétně VM, byla pokročilým skriptováním na straně Clever Monitoru vytvořena sada šablon pro okamžitý deploy potřebného zařízení do infrastruktury, včetně jeho plně automatické konfigurace v řádech jednotek minut. Již jen tento benefit poskytl zrychlení nasazení nových částí systému o dny, které byly okamžitě použity ve prospěch růstu a potřeb klienta.

V rámci budování infrastruktury bylo ke zvážení několik variant budoucích potřeb IT Clever Monitor, varianta on premise řešení byla zamítnuta a ve finálním řešení zůstaly cloudové řešení jak od globálních hráčů, tak lokálních poskytovatelů datových center.

Společnost AUTOCONT navrhla řešení MS Azure z důvodu velké škálovatelnosti, podpory Linux distribucí a možnosti rozšíření napříč datovými centry (EU, US, ASIA).

Řešení je postaveno s minimálním využitím 180 serverů v lokacích EA a US. Do budoucna je počítáno s dvojnásobným růstem vybraných virtuálních strojů. Clever Monitor během roku 2016 vyrostl o více jak 185 VMs a jeho další progresivní rozvoj pokračuje s dalšími globálními klienty, kterým poskytuje své služby.

Clever Monitor již nyní využívá výrazného snížení reakční doby, zkrácení času na operativní deployment a snížení nákladů na administraci IT a DevOps. S využitím cloudových služeb se jedná o očekávaný výsledek.

Použité technologie

  • Microsoft Azure (služby virtuálních strojů, VPN, storage, powershell)
Chcete více informací?