Serverovna pro Archív vizuální historie pro Matematicko-fyzikální fakultu UK

Vybudování IT infrastruktury pro archív vizuální historie, který obsahuje téměř 52 000 audiovizuálních svědectví přeživších holocaustu a dalších pamětníků natočených v 57 zemích a 34 jazycích.

Profil zákazníka

Matematicko-fyzikální fakulta vznikla roku 1952 vyčleněním z přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity v Praze. S postupujícím rozvojem věd a s rostoucími požadavky praxe rostl počet studentů matematiky a fyziky i počet zaměstnanců fakulty. Zároveň docházelo k postupné diferenciaci a ke vzniku specializovaných kateder a vědeckých ústavů. Fakulta za dobu své existence vychovala řadu vědců a vysokoškolských i středoškolských učitelů.

Realizace 2015

I přes časovou tíseň díky zpožděnému startu projektu, který byl způsoben nedodržením plánovaného harmonogramu ze strany stavební společnosti, se podařilo společnosti AUTOCONT dodržet nutné termíny dodání všech zařízení a zároveň zachovat požadovanou kvalitu.

Prof. RNDr. Zdeněk Němeček

DrSc. vedoucí projektu

Výchozí situace a cíle projektu

Vysoké školy v současné době kladou velký důraz na rozvojové a výzkumné aktivity a ani Matematicko-fyzikální fakulta Karlovy univerzity (dále MFF UK) není výjimkou. Jedním ze zajímavých výzkumných projektů je vybudování Archivu vizuální historie, který obsahuje téměř 52 000 audiovizuálních svědectví natočených v 57 zemích a 34 jazycích. Tento archív vybudovala nadace Survivors of the Shoah Visual History Foundation, kterou v roce 1994 založil Steven Spielberg, jenž byl inspirován vlastními zkušenostmi z natáčení filmu Schindlerův seznam. Úkolem archivu je sbírat svědectví přeživších holocaustu a dalších pamětníků.

Úkolem MFF UK tedy bylo vybudovat další výpočetní uzel připojený k síti tohoto mezinárodního archivu tak, aby byl dostupný i pro Českou republiku. Pro tyto účely musela být postavena úplně nová serverovna, jejíž vybavení má mimo výše uvedeného sloužit i pro vzdělávání studentů a k realizaci dalších výzkumných aktivit.

Přínosy

 • Zajištění plné dostupnosti celého mezinárodního archivu audiovizuálních dat, tedy více než 4PB dat, v ČR
 • Kooperace s vývojovým centrem v USA
 • Rozšíření infrastruktury MFF využitelné pro další oblasti výuky a výzkumu

Popis řešení

AutoCont se v rámci tohoto projektu stal partnerem pro technologické vybavení nové serverovny. Naše práce navazovala na dokončení stavby, kdy bylo nejprve nutné serverovnu vybavit strukturovanou kabeláží, zabudovat rackové skříně, chladící jednotky a následně propojit veškerou IT techniku.

Dodávka zařízení sestávala primárně z výpočetní techniky pro počítačovou lingvistiku, jejíž součástí bylo zálohovací zařízení pro depozitář jazykových dat a digitálního materiálu pro jazykový výzkum a výpočetní uzel pro vysoce náročné matematicko-statistické výpočty v oblasti modelování přirozeného jazyka. Tento výpočetní uzel je v současné době připojen k již existujícím uzlům sítě Archivu vizuální historie USC Shoah Foundation, který nabízí nástroje k nalezení celých relevantních svědectví z historie, ale i specifických segmentů v rámci jednotlivých svědectví, týkajících se dané oblasti zájmu.

Základem řešení je hierarchický storage system založený na produktech společnosti Oracle, konkrétně velkokapacitní pásková knihovna StorageTek SL3000 s high end páskovými mechanikami T10k, diskového pole Oracle FS1 Flash Storage System a serverů Oracle X5-2L, na kterých je provozován softwarový nástroj Oracle Storage Archive manager, kterým je celý hierarchický archívní systém řízen.

Serverovna byla pro potřeby daného projektu, flexibilitu konfigurací i minimální prostorové možnosti vybavena výpočetní, virtualizační a síťovou infrastrukturou postavenou také na technologiích Supermicro a HewlettPackard Enterprise. V rámci non IT technologií, tedy primárně racky a celý chladicí systém, byly dodány systémy od výrobce Rittal kvůli jejich vynikající kvalitě a dosavadním pozitivním zkušenostem s dodávaným zařízením. Součástí projektu byla i montáž, instalace a zprovoznění všech dodávaných zařízení, včetně zaškolení pracovníků MFF UK.

Použité technologie

 • Oracle Storage Archive manager
 • Oracle pásková knihovna StorageTek SL3000
 • Oracle diskové pole FS1 Flash Storage System
 • Oracle servery X5-2L
 • Brocade fibre channel switch 6510
 • Supermicro servery
 • Hewlett-Packard Enterprise úložiště MSA2040, pásková knihovna MSL2024 a networking prvky
 • non IT technologie, dieselagregát, UPS
Chcete více informací?