Provoz infrastruktury ve společnosti Eden Europe

AutoCont převzal kompletní správu o IT této výrobní firmy v ČR a Polsku. Zákazník získal jednoznačné provozní náklady s garantovanou úrovní služeb, přenesení rizik na poskytovatele IT služeb a rychlé řešení požadavků na IT.

Profil zákazníka

Firma Eden nabízí široký výběr regálových modulů v různých barvách, rozměrech a konfiguracích, vhodných pro vybavení obchodů v jakémkoli odvětví. Produkty se vyznačují vysokou kvalitou a spolehlivostí, dosaženou dlouholetými zkušenostmi a znalostmi jejích zaměstnanců. Vyhovují nejpřísnějším normám na váhové zatížení, nárokům na variabilitu a celkovou užitnost systému. Kladou důraz na splnění široké škály požadavků zákazníka, včetně úspory jeho financí.

Realizace 2017

Specialisté AUTOCONTu řeší kompletní IT podporu obou našich společností, EDEN a DCI, které se tak mohou plně věnovat svému byznysu. AUTOCONT se pro nás stal spolehlivým partnerem pro zajištění bezproblémového chodu IT. Průběžně konzultujeme další možnosti rozvoje a posílení IT bezpečnosti v naší společnosti a postupně přibíráme další služby z portfolia AUTOCONTu jako SharePoint řešení a Office 365, díky kterým zefektivňujeme práci našich zaměstnanců.

Zbyněk Husák

Ředitel

Výchozí situace a cíle projektu

Společnost Eden Europe patří v současnosti mezi přední evropské výrobce regálových systémů s rostoucím zastoupením na mezinárodním trhu. Výrobní kapacity a administrativa společnosti sídlí v Adamově. Obchodní kanceláře jsou v Polsku, Německu a Francii. Se společností Eden spolupracuje AUTOCONT od roku 2008, kdy se jednalo o dodávky hardwaru a softwaru.

Na IT správu měla společnost Eden Europe menší IT firmu z Adamova a také částečně interního IT správce. S rozvojem společnosti rostly postupně také nároky na správu IT. Stávající poskytovatel nestačil dostatečně pružně reagovat na požadavky a interní IT správce se v rámci společnosti dohodl na jiné pracovní činnosti. AUTOCONT tak byl osloven na kompletní převzetí IT správy a mohl uplatnit koncept služeb Jsme Vaše IT.

Přínosy

  • Kvalifikovaný provoz IT infrastruktury
  • Jednoznačné a dohledatelné náklady na IT díky jednomu partnerovi
  • Přenesení rizik na poskytovatele IT služeb
  • Garantovaná úroveň služeb, rychlé řešení požadavků na IT

Popis řešení

Po několika jednáních došlo v roce 2011 k uzavření smlouvy na kompletní správu IT (servery, zálohování, koncové stanice, wifi) a v roce 2016 AUTOCONT převzal také IT správu nad oblastní kanceláří v Polsku (server, koncové stanice). Současně společnost Eden zastřešila další výrobu (stojany na rtěnky a líčení) v Brně. Pro tuto organizační složku poskytuje AUTOCONT rovněž kompletní IT služby.

Použité technologie

  • Cisco
  • Kaspersky
  • VMWare
  • Hewlett Packard Store Virtual a servery
  • Lenovo koncové stanice
  • Operační systémy a kancelářské aplikace Microsoft
Chcete více informací?