Provoz infrastruktury pro Lázně Františkovy Lázně a.s.

Zákazníkovi zajištujeme komplexní starost o IT celé skupiny, vlastní IT oddělení má již jen 2 stále zaměstnance. Jedna z firem si navíc pořídila AC Privátní cloud pro možnost sdílet centrální IT infrastrukturu skupiny a licence.

Profil zákazníka

Lázně Františkovy Lázně a.s. je největší soukromá lázeňská společnost v České republice. Hosté mají k dispozici cca 1 500 lůžek v 8 nádherně zrekonstruovaných lázeňských domech. Kromě klasických lázeňských léčebných pobytů zaměřených na léčení nemocí srdce, krevního oběhu, onemocnění pohybového ústrojí, gynekologických nemocí včetně neplodnosti a následné onkologické péče nabízí také širokou škálu stále oblíbenějších wellness pobytů. Atraktivita lázní nespočívá pouze ve všestranné nabídce služeb, ale také v četnosti a různorodosti minerálních pramenů, v historické tradici lázeňské léčby, v množství historických památek i širokých možnostech aktivního odpočinku dané oblasti.

Realizace 2017

Zabezpečení IT infrastruktury externími specialisty AUTOCONTu nám přináší možnost jejího dalšího rozvoje a umožňuje nám se plně soustředit na podporu našich uživatelů.

Ing. Josef Ciglanský

Generální ředitel

Výchozí situace a cíle projektu

Společnost Lázně Františkovy Lázně jsou dlouhodobým zákazníkem AUTOCONTu využívajícím informační systém Microsoft Dynamics a oborové řešení zaměřené na lázeňství. Tento informační systém umožnil podporu řízení lázeňských provozů od přijímací kanceláře, správy ubytovacích kapacit a rozpisu procedur, přes podporu stravování klientů a restauračního provozu až po nástroje pro vedení lékařské agendy. Propojení umožnilo vedení lázní získat souhrnné informace o chodu celé společnosti pro rozhodování na všech úrovních řízení. V roce 2015 se společnost rozdělila na několik samostatných firem. Část z nich si pořídila jiný informační systém, ale IT infrastrukturu většina skupiny využívala společnou.

Přínosy

  • Kvalifikovaný provoz IT infrastruktury
  • Jednoznačné a dohledatelné náklady na IT díky jednomu partnerovi
  • Přenesení rizik na poskytovatele IT služeb
  • Garantovaná úroveň služeb, rychlé řešení požadavků na IT

Popis řešení

V roce 2016 ve skupině proběhla diskuse o rozdílných konceptech infrastruktury pro jednotlivé firmy. Zvítězil návrh AUTOCONTu na zajištění komplexního řešení pro celou skupinu a jedna z firem si navíc pořídila AC Privátní cloud pro možnost legálně sdílet centrální IT infrastrukturu skupiny a licence v ní i možnost dynamicky měnit počty uživatelů ve firmě a ve skupině.

V IT oddělení firmy pracují nyní jen 2 vlastní zaměstnanci, kteří se mohou plně soustředit na podporu uživatelů. Spolehlivý provoz IT infrastruktury a její rozvoj je zabezpečován specialisty AUTOCONTu. Klíčovým faktorem takto nastavených odpovědností je důvěra ve schopnosti specializovaných pracovníků, kteří podobné věci řeší pro mnoho zákazníků a udržují si špičkové know-how i jejich zastupitelnost.

Chcete více informací?