Outsourcing koncových zařízení a poskytování infrastruktury pro síť Linde Gas

Realizace centrální infrastruktury terminálových služeb pro 230 prodejních míst. Výsledkem je lepší přístup k obchodním aplikacím a sdílení informací s partnery a snížení nákladů na provoz. 

Profil zákazníka

Společnosti Linde Gas a.s. v České republice a Linde Gas k.s. na Slovensku jsou součástí německého koncernu The Linde Group. Na českém a slovenském trhu zaujímají vedoucí postavení v oblasti výroby a distribuce technických plynů a disponují rozsáhlou prodejní sítí technických plynů a příslušenství.

Realizace 2016

Centrální infrastruktura terminálových služeb partnerských prodejních míst je oddělené řešení od vnitrofiremní sítě Linde Gas. Zajišťuje jednotný a zabezpečený přístup k prodejní aplikaci a komunikovaným informacím s garantovanými SLA. Nezvyšuje nároky na interní IT, můžeme se tak orientovat pouze na business podporu partnerů. Cenový model pronájmu na několik let je založený na nízké měsíční platbě za jedno obchodní místo a nevyžadoval žádnou okamžitou investici.

Erich Sojka

IS Manager Clusters North Region Middle East and Eastern Europe

Výchozí situace a cíle projektu

Na sklonku roku 2011 řešila společnost Linde Gas a.s., jakým způsobem bude v následujících letech provozovat IT infrastrukturu 230 prodejních míst svých obchodních partnerů v České republice. Stávající kontrakt s poskytovatelem IT služeb se chýlil ke konci a vedení společnosti Linde Gas zvažovalo, jaký koncept IT řešení partnerské sítě pro následující čtyřleté období zvolit.

Mezi hlavní požadavky společnosti patřilo zajištění přístupu prodejních míst k obchodním aplikacím Linde, zlepšení podpory, koordinace a komunikace s obchodními partnery, zvýšení spolehlivosti celého systému a snížení nákladů na správu koncových stanic, tj. zejména omezení instalací a aktualizací softwaru.

Ve výběrovém řízení zvítězila společnost AutoCont, která na základě požadavků zákazníka navrhla centralizované řešení s terminálovou farmou a hardwarové vybavení pro 230 partnerských pracovišť. Kontrakt je podepsán na 4 roky - od dubna 2012 do března 2016 a zahrnuje správu a nájem koncových zařízení, zajištění plošné instalace, poskytování služeb centrální infrastruktury, on-site servis a dodávky spotřebního materiálu.

Přínosy

  • Spolehlivý přístup k obchodním aplikacím Linde z partnerských prodejních míst
  • Nižší celkové náklady na provoz, instalace a aktualizace softwaru díky terminálovému provozu obchodních aplikací
  • Možnost komunikace, koordinace a sdílení informací v rámci terminálové farmy
  • Rychlá realizace potřebných změn a aktualizací na terminálové farmě
  • Garantovaná dostupnost IT infrastruktury a kvality služeb (SLA)
  • Predikovatelné náklady na provoz, údržbu a servis IT infrastruktury

Popis řešení

Každé pracovní místo jsme vybavili počítačem, monitorem a standardní nebo výkonnější tiskárnou podle předpokládaného objemu tisku. Z pracovního místa - terminálu - se uživatelé připojují do centrální terminálové farmy, která jim umožňuje realizovat prodej, přistupovat ke klíčovým obchodním aplikacím a sdílet obchodní informace. Uživatelé mají ve farmě nastaveny své uživatelské profily a jsou zde zařazeni do skupin tak, aby jim Linde Gas mohl efektivně distribuovat informace a koordinovat jejich aktivity. Terminálová farma má garantovanou dostupnost 98,5% času v kalendářním měsíci; v případě výpadku mají uživatelé navíc možnost využít záložního řešení a připojit se k prodejní aplikaci přes webový prohlížeč.

V dubnu 2012 jsme ve velice krátké době - během jednoho měsíce - vybavili více než polovinu z celkového počtu 230 obchodních míst a od té doby plně garantujeme provoz, servis a údržbu těchto pracovišť. V následujících týdnech jsme pokračovali s vybavováním dalších prodejních míst a ve spolupráci s Linde Gas jsme doplnili jejich vybavení o specifický hardware zákazníka, jako jsou například čtečky čárových kódů nebo termotiskárny. Zákazníkovi dodáváme rovněž spotřební materiál pro tiskárny.

Ve čtvrtém kvartálu 2013 jsme tento projekt rozšířili i na 50 prodejních míst Linde Gas na Slovensku. U vybraných větších lokalit v ČR i SR jsme na základě zkušeností s vyšším objemem tisku nahradili původní tiskárny za výkonnější, což pro zákazníka znamenalo nižší náklady na spotřební materiál.

Chcete více informací?