Mobilní aplikace Dynamics NAV pro WMS a výrobu ve společnosti HENNLICH s.r.o.

Nové řešení přineslo nové moderní technologie s jednotným rozhraním a zefektivnilo procesy skladu i výroby. S nasazením mobilní aplikace Dynamics NAV došlo také k celkové reorganizaci skladových prostor.

Profil zákazníka

Společnost HENNLICH s.r.o. je součástí stejnojmenné mezinárodní skupiny HENNLICH a na českém i zahraničním trhu působí již téměř 100 let. Společnost poskytuje komponenty i komplexní technická řešení pro různá odvětví průmyslu. Díky týmu zkušených odborníků a modernímu skladovému a výrobnímu zázemí dodává optimální řešení, která přesně splňují požadavky i těch nejnáročnějších zákazníků.

Realizace 2018

Projekt i přes počáteční potíže naplnil naše očekávání a skončil rutinním běžným provozem. Nové řešení odstranilo předchozí složitosti systému, papírovou evidenci, přineslo nové moderní technologie a zefektivnilo procesy i práci zaměstnanců. Nasazení mobilní aplikace Dynamics NAV také výrazně usnadnilo celkovou reorganizaci skladových prostor.

Jiří Šeda

Správce IS

Výchozí situace a cíle projektu

Společnost HENNLICH si bezpochyby uvědomuje důležitost nastupující digitální éry a s ní související digitální transformace. Jako neustále se dynamicky rozvíjející společnost se rozhodla včas reagovat na nové technologické trendy a být tak o krok napřed před konkurencí.

Společnost HENNLICH již nějakou dobu používala podnikový informační systém Microsoft Dynamics NAV, problémem dosud používaného řešení však byla jeho složitost a velké množství zákaznických úprav. Základním požadavkem tak bylo vytvořit jednotné prostředí a dosažení maximální efektivity práce všech uživatelů zavedením mobilních zařízení do procesu výroby a logistiky řízeného skladu.

Přínosy

 • Odstranění původních složitostí systému a zavedení nových moderních technologií
 • Využití mobilními zařízeními s bluetooth čtečkami čárových kódů při skladových operacích
 • Nahrazení statických počítačů mobilními tablety při odvádění výroby a příjmu či výdeji zboží
 • Automatizace napojení skladových operací na účetnictví a fakturaci
 • Jednotné a intuitivní prostředí systému
 • Optimalizace a řízení skladových prací systémem se zaměřením na efektivitu práce
 • Reorganizace skladu zavedením skladových lokací a přesné adresace položek do jednotlivých pozic
 • Zrychlení a zpřehlednění procesů a dat díky změnám v organizaci skladu a výrobě
 • Zvýšení flexibility, mobility i přehledu pracovníků
 • Snížení chybovosti při expedici výrobků, zvyšování kvality dodávek, snižování počtu reklamací
 • Výrazná úspora na provozu v infrastrukturní části

Popis řešení

Zásadní změnou oproti původnímu řešení bylo nahrazení partnerského řešení pro řízený sklad v Dynamics NAV za standard s minimem úprav. Firemní procesy byly co nejvíce přizpůsobeny standardnímu řešení, což v budoucnu výrazně usnadní přechod na novější verze systému. Zaškolení pracovníků bylo díky předchozí znalosti Dynamics NAV velice rychlé, nové prostředí je navíc mnohem intuitivnější a pracovníci se tak mohou lépe soustředit na svou práci.

Efektivita a mobilita pracovníků

Důraz byl kladen na efektivitu a mobilitu pracovníků skladu a výroby. Přihlašování přes vzdálenou plochu bylo vyměněno za jednoduché efektivní rozhraní mobilního klienta, který je provozován na běžných mobilních zařízeních s platformou Android. Společnosti HENNLICH tak odpadla starost s nedostatkem speciálních čteček čárových kódů v případě poruchy některé z nich. Místo dříve používaných statických počítačů dnes zaměstnanci využívají univerzální mobilní zařízení a mají tak potřebné informace vždy po ruce.

Řízený sklad

Stěžejní částí celé implementace byly logistické procesy skladování. Mobilní aplikace Dynamics NAV pokrývá veškeré skladovací procesy. Pracovníci skladu využívají při práci mobilní telefony s nainstalovaným mobilním klientem upraveným tak, aby mohl komunikovat s připojenou čtečkou čárových kódů. Před nasazením systému bylo pro pracovníky skladu obtížné dohledat jednotlivé výrobky. Na skladě se nacházely stovky artiklů, které neměly přesně dané umístění, což výrazně zpomalovalo práci skladníků. Management společnosti proto kladl velký důraz na reorganizaci skladu a skladových procesů prostřednictvím přechodu na systém řízeného skladu s využitím mobilních zařízení, která zvýší flexibilitu a přehled pracovníků.

Pokrytí výrobních procesů

Druhou velkou oblastí, která byla řešena v rámci implementace, byla oblast výroby. Pracovníci výroby používají pro příjem i expedici zboží a odvádění výroby tablety s nainstalovaným mobilním klientem. Požadavkem managementu bylo zlepšení celkové průchodnosti výrobního procesu prostřednictvím mobilních zařízení, které pracovníkům výroby poskytnou potřebná data, kdykoliv je potřeba. Součástí řešení je i rozšíření standardu Dynamics NAV řízeného skladu o práci s tzv. manipulačními jednotkami. Napříč oběma oblastmi je také řešen tisk potřebných dokumentů přímo z prostření mobilního klienta mobilních zařízení.

Bližší informace k tomuto produktu i dalším nabízeným řešením naleznete na produktovém webu AC Dynamics365.

 

Použité technologie

 • Microsoft Dynamics NAV 2017
 • Microsoft SharePoint
Chcete více informací?