Migrace dat cestovní kanceláře FISCHER do datového centra

Díky souboru služeb od DataSpring zvyšuje skupina FISCHER garanci dostupnosti informačních systémů. 

Profil zákazníka

Cestovní skupina FISCHER má nejširší portfolio na českém trhu. Obchodní značky FISCHER, NEV-DAMA, eTRAVEL a PRIVILEQ reprezentují největší cestovní skupinu v České republice s ročními tržbami přesahujícími 6 miliard korun. Cestovní kancelář ročně odbaví přes 300 tisíc klientů ročně. Tato činnost je závislá na informačních technologiích, a proto je jejich provoz důležitý pro chod celé firmy. Právě pro provozování informačních technologií bylo vybráno řešení společnosti DataSpring.

Realizace

Pro realizaci projektu, kterým jsme změnili koncepci provozu IT z nákupu vlastního vybavení a jeho provozu v centrále firmy na odběr souboru služeb od DataSpring, jsme se rozhodli zejména kvůli potřebě zvýšit garance dostupnosti informačních systémů, na kterých je Cestovní kancelář FISCHER bytostně závislá. Tuto potřebu naplňuje právě provoz z Tier III datového centra. Dalším aspektem jsou také náklady na provoz. Cena za služby odpovídá reálné potřebě výpočetního výkonu, diskových kapacit atd., kterou dokážeme průběžně upravovat, a tak optimálně využíváme rozpočet bez nutnosti investovat s předstihem např. do nákupu nového hardware dimenzovaného na několik let dopředu. Díky provozu IT infrastruktury v moderním datovém centru formou služeb od DataSpring tak jako IT oddělení dokážeme pružně reagovat na požadavky businessu a tím lépe podporovat fungování celé skupiny FISCHER.

Petr Dvořáček

Ředitel informačních technologií

Výchozí situace a cíle projektu

Cestovní kancelář FISCHER před migrací do datového centra DataSpring provozovala veškeré IT z dataroomu umístěného v centrále společnosti na vlastním nebo pronajatém HW. Představenstvo rozhodlo o variantě migrace do datového centra DataSpring především kvůli vyšší dostupnosti produkčních systémů, zdvojené konektivitě do Internetu a kontaktního centra, TIER III prostředí datového centra, nabídce neomezeného navyšování zdrojů dle potřeby a možnosti převzetí správy systémů formou služby. Prodej zájezdů je přímo závislý na funkčních webech společnosti a zejména rezervačních systémech, kam přistupují prodejci z poboček CK FISCHER a externí provizní prodejci. Z tohoto důvodu musela být celá akce naplánována jako bezvýpadková, nebo jen s minimálními výpadky v nočních hodinách. Projekt migrace probíhal 8 měsíců a byly při něm řešeny zejména otázky výkonnosti migrovaných systémů. Bylo potřeba zvýšit bezpečnost provozu, navýšit výpočetní výkon a optimalizovat náklady na IT.

Přínosy

  • Zvýšení bezpečnosti provozu systému díky datovému centru s certifikací Tier III.
  • Pouze provozní náklady (OPEX) účtované na základě skutečně spotřebovaných služeb.
  • Výkonnější konektivita mezi pobočkami.
  • Vyšší a garantovaná dostupnost produkčních systémů.
  • Zdvojená konektivita do Internetu a kontaktního centra.
  • Možnost neomezeného navyšování zdrojů dle potřeby.
  • Možnost převzetí správy systémů formou služby.

Popis řešení

Samotná realizace probíhala v několika krocích. Nejprve bylo potřeba zmapovat současnou infrastrukturu, aktuální výpočetní výkon a instalované servery. Následně byl naplánován postup migrace jednotlivých serverů. Bylo zvažováno několik způsobů migrace a bylo rozhodnuto migrovat postupně. Nejprve byly migrovány méně významné systémy, na kterých byla ověřena zvolená migrační technologie umožňující přesun systémů s minimální dobou výpadku. Některé systémy vyžadovaly speciální přístup. Příkladem může být poštovní server, jehož přesun do datového centra vyžadoval speciální postup, aby proběhl co nejrychleji a s minimálním dopadem na provoz firmy. Muselo být vyřešeno i stěhování vybraného HW a dodávka individuálního serveru, který je umístěn v datovém centru DataSpring, a to formou služby. V závěru řešení pak byla vystavěna datová MPLS konektivita poboček i centrály a vybrané pobočky jsou tak zálohovány.

Společnost CK FISCHER má nyní k dispozici vlastní VMware resource pool, ve kterém provozuje cca 130 virtuálních serverů. Výpočetní výkon odpovídá 160 vCPU a 1,8 TB RAM a přes 30 TB diskové kapacity. Tyto prostředky jsou zákazníkovi plně k dispozici, má je ve vlastní správě a může tak libovolně vytvářet, měnit a rušit virtuální servery. Data jsou zálohovaná a jedna kopie je uložena ve druhém, geograficky odděleném datovém centru DataSpring. Dále jsou v datovém centru DataSpring v housingu umístěny 2 servery, diskové pole a appliance pro mail security. Celkový prostor pro housing je 15 U. Centrála i pobočky jsou do sítě DataSpring připojeny technologií MPLS, která je na centrále a u jedné pobočky s kontaktním centrem zálohována. Kapacity linek jsou od 50Mb/s do 1Gb/s. Internetová konektivita o kapacitě 150Mb/s je poskytována z datového centra DataSpring. Bezpečnost je řešena pomocí dvou redundantních dedikovaných firewallů, které jsou ve správě CK FISCHER.

Použité technologie

  • Certifikované Tier III datové centrum
  • Firewall Fortigate
  • Zálohování s použitím softwaru Commvault
Chcete více informací?