Bezpečnostní dohled v Palivovém kombinátu Ústí, s. p.

Služba umožňuje zákazníkovi sledování síťového provozu, zvyšuje bezpečnost jeho prostředí a zajišťuje archivaci za účelem zpětného dohledávání. V případě incidentu umožňuje jeho rychlé odhalení a reakci téměř v reálném čase.

Profil zákazníka

Hlavním předmětem činnosti společnosti Palivový kombinát Ústí, s. p. je v současné době zejména zahlazování následků hornické činnosti, vypořádání restitučních nároků, správa majetku sloužícího k zajištění energetické bezpečnosti státu, sanace zbytkových jam podle plánů likvidace a jejich doplňků schválených Státní báňskou správou ČR.

Realizace 2018

AUTOCONT se pro nás stal spolehlivým partnerem. Nabídnuté řešení umožňuje v případě incidentu jeho rychlé odhalení a pohotovou reakci téměř v reálném čase.

Jiří Borusík

IT správce

Výchozí situace a cíle projektu

Státní podnik hledal řešení, které by umožnilo sledování síťového provozu, s cílem zvýšit bezpečnost prostředí a zajistit archivaci za účelem zpětného dohledávání v případě incidentu.

Přínosy

 • Zázemí kvalitního bezpečnostního týmu
 • Přenesení rizik na poskytovatele IT služeb
 • Garantovaná úroveň služeb, rychlé řešení IT požadavků
 • Úspora nákladů a jejich rozložení do měsíčního poplatku za službu
 • Úspora lidských zdrojů nutných pro obsluhu řešení, detekci a analýzu incidentů, znalých související problematiky a legislativy

Popis řešení

Na začátku spolupráce jsme zjišťovali očekávání zákazníka, upřesňovali jeho požadavky na poskytované IT služby a mapovali aktuální stav IT infrastruktury.

Na základě zjištěných výsledků jsme předložili 3 varianty řešení:

 • LOG manager - řešení primárně určené pro shromažďování logů, obsahuje tedy pouze základní analytické a korelační nástroje a vyžaduje kvalifikovanou obsluhu.
 • SIEM - komplexní On-Premise řešení postavené na produktu AlienVault, rovněž vyžadující kvalifikovanou, časově náročnou obsluhu a související nároky na lidské zdroje zákazníka.
 • Bezpečnostní dohled - řešení, které je jako celek poskytováno formou služby, obsahující pronájem a údržbu souvisejícího HW/SW, zajištění kvalifikovaných zdrojů pro obsluhu, zaznamenávání, analýzu a asistenci při řešení vzniklých incidentů.

Po zvážení všech okolností se zákazník rozhodl pro variantu Bezpečnostního dohledu formou služby zejména z těchto důvodů:

 • Výrazná úspora celkových nákladů v porovnání s On-Premise řešením.
 • Rozložení nákladů (poplatek za službu fakturován měsíčně).
 • Absence vlastních kvalifikovaných zdrojů pro obsluhu řešení, detekci a analýzu incidentů, znalých související problematiky a legislativy.
 • Náklady na údržbu potřebného HW/SW, maintenance poplatky, záruky apod. jsou přeneseny na stranu poskytovatele.
 • Možnost ukončení služby (smlouvy) jednostrannou výpovědí bez udání důvodu.

Od ledna 2019 má zákazník zajištěn stálý bezpečnostní dohled prostřednictvím týmu vysoce kvalifikovaných specialistů IT bezpečnosti, který využívá procesně i technologicky vyspělých vlastností tzv. AUTOCONT Security Operations Center (AC SOC). Smlouva je uzavřena na 3 roky.

Chcete více informací?