AUTOCONT v roli IT manažera ve společnosti Hauk

Servisní smlouva v režimu "Jsme Vaše IT" u zákazníka pokrývá kompletní převzetí IT pod správu AUTOCONTu. Před podpisem smlouvy proběhla detailní analýza aktuálního stavu a byla vytvořena dokumentace IT infrastruktury. 

Profil zákazníka

Firma HAUK s.r.o. se zabývá především výrobou svařovaných a lisovaných dílů pro automobilový průmysl, a to již od roku 1998, převážně pro ŠKODA a.s. V menší míře se vyrábí lisované díly i pro další automobilové firmy.

Realizace 2016

Hlavním cílem bylo uvolnit čas vedoucího logistiky, což se z velké části podařilo. Dnes je jeho součinnost potřebná při schvalování a delegování. Za rok, kdy smlouva běží, došlo k zpřehlednění a revizi celého IT. V současné době se v rámci IT věnujeme především získání certifikace ISO 27001, což je nutné pro dodávky ŠKODA AUTO.

Petr Hauk

Jednatel

Výchozí situace a cíle projektu

Na začátku jednání o spolupráci neměla společnost HAUK samostatné IT oddělení. Za IT infrastrukturu společnosti byl zodpovědný vedoucí pracovník logistiky, který využíval služeb dodavatelů a externích IT specialistů. Časově ho ale IT vytěžovalo natolik, že situace se stala neudržitelnou a vedení společnosti tedy začalo uvažovat o změně.

Přínosy

 • Kvalifikovaný provoz IT infrastruktury
 • Jednoznačné a dohledatelné náklady na IT díky jednomu partnerovi
 • Přenesení rizik na poskytovatele IT služeb
 • Garantovaná úroveň služeb, rychlé řešení požadavků na IT

Popis řešení

Spolupráce s AUTOCONTem začala, když firma HAUK potřebovala posílit serverovou infrastrukturu kvůli informačnímu systému Helios. AUTOCONT dodal do firmy robustní serverové řešení postavené na virtualizaci VMware a zálohování celých virtuálních serverů Veeam. Dále byla provedena revize aktivních síťových prvků, po které se switche TP-link nahradily zařízeními HP a Cisco. V září v roce 2016 firma Hauk podepsala s AUTOCONTem servisní smlouvu v režimu Jsme Vaše IT, která pokrývá kompletní převzetí IT pod správu AUTOCONTu. Před podpisem smlouvy proběhla detailní analýza aktuálního stavu a byla vytvořena dokumentace IT infrastruktury. AUTOCONT v současné době supluje IT manažera společnosti.

Použité technologie

 • Cisco
 • Dell
 • HP 
 • VMWare
 • Veeam
 • Win Server
 • APC
 • NAS Synology
Chcete více informací?