Reference

Úspěšná tenant to tenant migrace Microsoft 365 do prostředí skupiny Erste Group

EXCELENTNÍ TÝM KONZULTANTŮ PO ÚSPĚŠNÉ MIGRACI UŽIVATELŮ Z GOOGLE SUITE DO MICROSOFT 365 NAVÁZAL NA PROJEKT MIGRACÍ TENANT TO TENANT DO PROSTŘEDÍ MEZINÁRODNÍ SKUPINY ERSTE GROUP.

Případová studie | Videostory

Sjednocení interních procesů ve společnosti Heureka Group, působící v několika zemích

Případová studie

Moderní a bezpečná IT infrastruktura s provozními službami pro Arkance Systems CZ

Společnost Arkance Systems CZ se stala součástí francouzského holdingu. Pro nás to přineslo velké výzvy v oblasti migrace infrastruktury služeb i fyzických technologií i zajištění provozních služeb IT.

Případová studie | Audiostory

Kompletní správa firemního IT společnosti MORAVIA PROPAG

S využitím služeb Jsme Vaše IT jsme na základě analýzy zhodnotili stav IT. Připravili jsme katalog potřebných služeb, navrhli a realizovali modernizaci ICT a převzali zodpovědnost za provoz celého IT společnosti MORAVIA PROPAG. 

Případová studie | Audiostory

Data zákazníků i zaměstnanců CENTROPOL ENERGY jsou díky systému DLP v bezpečí.

S OHLEDEM NA ČASTĚJŠÍ KYBERNETICKÉ ÚTOKY MUSÍ DĚLAT ČESKÉ FIRMY PREVENTIVNÍ KROKY, ABY UCHRÁNILY CENNÁ DATA ZAMĚSTNANCŮ I ZÁKAZNÍKŮ.

Případová studie

Kofola má kybernetickou bezpečnost pod kontrolou

Díky řešení navrženému AUTOCONT specialisty má nyní Kofola nástroje pro včasnou detekci hrozeb, pokročilou analýzu incidentů a rychlou reakci na ně. 

Případová studie | Audiostory

Modernizace řízení skladu v ČSAD Uherské Hradiště a.s.

Řešení AC WMS na platformě Microsoft Dynamics 365 Business Central, které pomáhá optimalizovat procesy ve skladu a snižuje chybovost skladových operací, je nyní nezbytnou součástí společnosti ČSAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ a.s.

Případová studie

Nový HelpDesk pro Jihočeský kraj

Zavedli jsme informační systém HelpDesk, který pracovníkům servisního oddělení Jihočeského kraje umožňuje rychle a efektivně spravovat servisní požadavky.

Případová studie

Předimplementační analýza požadavků na intranetovou aplikaci Fakultní nemocnice Olomouc

Pro Fakultní nemocnici Olomouc jsme zhotovili analýzu, díky které je nemocnice připravena na následnou implementaci nové intranetové aplikace. 

Případová studie | Audiostory

Flexibilní a spolehlivé řešení cloudové infrastruktury pro eWay

Bezpečnost uložených dat a bezvýpadkový provoz infrastruktury byly pro eWay system s.r.o. klíčovými parametry.

Případová studie | Videostory

Budování komplexní bezpečnosti ve firmách zbrojařské skupiny Colt CZ

Před několika lety Česká zbrojovka nastartovala systematické zvyšování úrovně své kybernetické bezpečnosti. Nyní po organizačních změnách a fúzích již jako Colt CZ Group pokračuje dalšími projekty v oblasti IT security.

Případová studie | Videostory

Modernizace infrastruktury pro provoz kritických aplikací cestovní agentury Invia.cz

Významné zvýšení dostupnosti a zabezpečení IT řešení pro rychlý a spolehlivý online nákup dovolených, který využívá největší počet zákazníků v České republice.

Případová studie | Videostory

BUDVAR systematicky zvyšuje svou kybernetickou bezpečnost

Díky systematickým krokům a dlouhodobé spolupráci, která započala analýzou stavu kybernetické bezpečnosti a pokračuje návrhy řešení, předimplemlentační přípravou a PoC projekty, Budvar zvyšuje svou komplexní IT bezpečnost.

Případová studie | Videostory

Jednoduchá, bezpečná a jednotná správa sítě ve společnosti Zeelandia

Robustní a bezpečná komunikační infrastruktura s technologií Cisco Meraki zajišťuje bezproblémový chod společnosti.

Případová studie | Videostory | Audiostory

Migrace 12 500 uživatelů banky Česká spořitelna na platformu Microsoft 365

Pro Českou spořitelnu jsme navrhli a zrealizovali komplexní transformační projekt. Došlo k migraci celé banky a všech 12 500 uživatelů do prostředí Microsoft 365. 

Případová studie | Audiostory

Zajištění infrastruktury formou služby pro hladký průběh Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Sčítání lidu, domů a bytů rozhodně patří k logisticky i technologicky velmi náročným projektům, kterých jsme se zúčastnili. Tvorba infrastruktury byla tedy velkou výzvou, která obohatila zkušenostmi nás i zákazníka.

Případová studie

Propojení nového e-shopu s ERP pro výrobce čerpadel Pumpa

Cílem projektu bylo modernizovat e-shop společnosti Pumpa pomocí technologií Dynamics 365 Business Central a Sitecore Experience Platform tak, aby byl uživatelsky přívětivější a urychlil procesy spojené s odbavením objednávek. 

Případová studie | Audiostory

Moderní zasedací místnosti díky technologiím Logitech a Microsoft

Zefektivnění týmové komunikace s jednoduchým uživatelským komfortem.

Případová studie | Videostory

Rychlejší a bezpečnější přihlašování k počítačům a aplikacím v Nemocnici Jihlava

Více-faktorové ověřování (MFA) a Single Sign-On (SSO) zjednodušuje a zrychluje přihlašování na sdílených počítačích. Tím pomáhá zvýšit efektivitu zdravotnického personálu.

Případová studie | Videostory | Audiostory

Integrace cloudových služeb ve skupině MND

Společnosti skupiny MND se na služby DCS spoléhají v celé šíři jejího portfolia od housingových služeb, přes infrastrukturu jako služba, až po platformu jako služba, kde jsou spravovány i operační systémy a databáze.

Případová studie | Audiostory

Modernizace datového centra pro střední a východní Evropu

Byl navržen a zrealizován kompletní redesign zastaralé struktury datového centra a poskytnutá podpora 24 x 7 x 365, čímž došlo k zefektivnění celého fungování datacentra pro východní Evropu. 

Případová studie | Audiostory

Zajištění technických prostředků sčítacích komisařů pro Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Sčítání lidu, domů a bytů 2021. Dalo by se hovořit o mimořádné akci desetiletí, a to jak z logistické, tak i z technologické části.

Případová studie | Audiostory

Vývoj systému pro CGM MEDISTAR

DataSpring Cloud Services obstaral a vyvíjí veškeré technologické zabezpečení pro provoz systému CGM MEDISTAR. Jedná se o inovativní krok v oblasti e-Health, který zajistí podporu pro lékařské ambulance v ČR.

Případová studie | Videostory

Bezpečné nakládání s citlivými údaji Magistrátu města Ostrava

Magistrát města Ostrava získal nástroj, který umožňuje kontrolovat práci uživatelů s citlivými dokumenty a dokáže zabránit jejich chtěnému i nechtěnému úniku.

Případová studie | Audiostory

HAVEL & PARTNERS řídí marketing i obchod pomocí ACtive CRM a Power Apps

Podívejte se, co přineslo HAVEL & PARTNERS, největší, nezávislé, právnické firmě ve střední Evropě moderní a mobilní řešení pro podporu nadstandardních pracovních i obchodních vztahů s klienty, postavené na platformě Power Apps.

Případová studie | Audiostory

AC Identita - Identity Management pro město České Budějovice

Informační systémy města jsou tvořeny velkým množstvím agendových systémů používaných napříč odděleními a odbory. Cílem nasazení systému AC Identita bylo zajistit konzistenci přístupových oprávnění a efektivitu správy identit.

Případová studie

HB Reavis, mezinárodní poskytovatel pracovních prostor využívá Dynamics 365 Finance

Neustálé budování velkých projektů vyžaduje koordinaci a propojení mnoha subjektů, čemuž můžou technologie výrazně pomoci. Přečtěte si, jak HB Reavis využívá pro řízení všech společností skupiny informační systém Dynamics 365. 

Případová studie | Audiostory

Informační systém Microsoft Dynamics 365 Business Central pro Moravia Consulting

Nová verze přinese díky standardizaci procesů přehlednost a v budoucnu i snadnější implementaci moderních IT technologií.

Případová studie | Audiostory

ACcloud služby ve spolupráci s Reporting.cz pro Toyoda Gosei

Společnosti Toyoda Gosei Czech, která je součástí největší světové průmyslové skupiny, jsme zajistili zcela novou úroveň přístupu k datům. 

Případová studie

G´s Group Holdings využívá rychlé a moderní ERP Dynamics 365 Business Central

Hlavními cíli projektu bylo zrychlení a zpřehlednění získávání informací o výkonnosti jednotlivých firem. Nepostradatelná část byla i konsolidace dat a automatizace výměny dokladů v celé skupině. 

Případová studie | Audiostory

Cloudové řešení S/4 HANA pro Marvinpac

V rámci projektu S/4 HANA jsme se podíleli na cloudovém a implementačním řešení, ve kterém budou veškeré procesy probíhat na jednom místě.

Případová studie | Videostory

Efektivita díky Identity Managementu pro Univerzitu Palackého v Olomouci

Cílem projektu bylo zajištění jednotné centrální evidence uživatelských účtů a oprávnění v heterogenním prostředí UPOL. Implementací produktu AC Identita byl naplněn požadavek na efektivní a automatizovaný proces správy identit.

Případová studie

Zabezpečení a vzdálená správa tisíců mobilních zařízení komisařů při Sčítání lidu 2021

AUTOCONT zrealizoval jako součást projektu Sčítání lidu 2021 i část centrálního řízení koncových zařízení sčítacích komisařů formou služby. Pro správu a bezpečnost 10 000 zařízení byla využita technologie IBM MaaS360.

Případová studie | Videostory

Ochrana IT infrastruktury pro Dopravní podnik města Olomouce

Dopravní podnik získal nástroj, který umožňuje odhalit případný kybernetický útok ihned v raných fázích a zároveň zpřístupňuje a vizualizuje podrobné informace o incidentech.

Případová studie | Audiostory

Brána k elektronickým službám státu - Portál občana pro Ministerstvo vnitra ČR

Start digitální transformace veřejné správy, kdy koncoví uživatelé získávají přístup k elektronickým službám státu odkudkoliv a kdykoliv.

Případová studie

Kontrolatachometru.cz napojena na Portál občana

Aplikace kontrolatachometru.cz je součástí informačního systému technických prohlídek, který spravuje Ministerstvo dopravy ČR.

Případová studie | Audiostory

Nasazení Alvao Service Desk a Asset Management v privátním cloudu Kraje Vysočina

Kraj Vysočina se rozhodl rozšířit služby Technologického centra Kraje Vysočina. Kraj získal aplikaci pro správu požadavků a jejich řízení prostřednictvím workflow, evidenci a sledování IT aktiv.

Případová studie | Audiostory

Komplexní zabezpečení areálu pomocí kamer pro jihlavskou nemocnici

Dohledové technologie hrají ve zdravotnictví čím dál důležitější roli. Kamerový systém významně zvyšuje bezpečí a komfort pacientů, návštěvníků a personálu.

Případová studie

Off-line verze Informačního systému technických prohlídek pro Ministerstvo dopravy ČR

Aplikace StationClient je součástí Informačního systému technických prohlídek, který spravuje Ministerstvo dopravy ČR.

Případová studie

Komplexní ERP řešení pro Automobilist s Dynamics 365 Business Central SaaS

Hlavním cílem bylo najít systém, který poroste spolu se společností a bude procesně pokrývat veškerou firemní agendu od nákupu a skladového hospodářství, přes logistiku a účetnictví až po prodej různými kanály.

Případová studie | Videostory

AC CLOUD a virtuální datové centrum pro Démos trade, a.s.

Společnost Démos trade, a.s. se rozhodla provozovat všechny své kritické a nekritické aplikace v prostředí virtuálního privátního datového centra, využívá moderní služby AC CLOUD.

Případová studie | Videostory

Zvýšení výrobní efektivity a přesnější plánování výroby ve Schwan Cosmetics CR

Postupná minimalizace výskytu a dopadu vlivů ve výrobě, odhalení dopadů za časové období až na detail výrobní operace, přesnější plánování budoucích období a udržení know-how ve společnosti při odchodu zaměstnanců.

Případová studie

Konsolidace několika datacenter do společného hyperkonvergovaného řešení pro PNS

Zákazník díky sloučení několika IT prostředí pod jednu střechu významně snížil náklady na administraci IT prostředí. Došlo ke snížení počtu provozovaných datových center a potřebných licencí pro provoz infrastruktury.

Případová studie | Videostory

Komplexní správa stanic pomocí Microsoft ECM pro Fakultní nemocnici Ostrava

Fakultní nemocnice dosáhla zrychlení a automatizace řízení celého životního cyklu koncových stanic a zajištění bezpečného prostředí. Snížil se celkový čas a náklady na správu IT.

Případová studie

Infrastruktura pro SAP HANA v cloudu pro elektroobchody OKAY

OKAY přešlo na novou platformu SAP S4 s využitím databáze HANA umístěné v paměti serverů, AC Cloud platforma zajišťuje vysokou dostupnost, spolehlivost a bezpečnost s možností postupného růstu a bez nutnosti vstupních investic.

1 2 3
Chcete více informací?