Vysoká dostupnost serverů

Provozujete aplikace systémů, jejichž nedostupnost ovlivňuje provoz vaší společnosti? Potřebujete zajistit vysokou dostupnost aplikací a systémů pro maximální efektivitu koncových uživatelů? 

Vysoká dostupnost IT infrastruktury

Na vysokou dostupnost serverů se nejčastěji zaměřujeme spolu s virtualizací. Virtualizační technologie tuto funkcionalitu umožňují, patří mezi jedny z jejich hlavních výhod. V závislosti na šířce podpory virtualizovatelných operačních systémů je možné zajistit vysokou dostupnost různých aplikací a systémů.

Některé technologie jsou schopny zajišťovat vysokou dostupnost i bez využití virtualizace. Jsou to např. databázové systémy. Naši specialisté ve vhodných případech vytváří databázové systémy tzv. clustery, které zajistí ochranu před výpadkem databáze a tím pádem i aplikace, která ji pro svůj běh využívá. V případě clusterových databázových systémů jsou dalšími výhodami např. škálovatelnost a výkonnost.

Geograficky oddělená datacentra

Mimo řešení vysoké dostupnosti v rámci jednoho datacentra realizujeme i prostředí s vysokou dostupností v rámci geograficky oddělených datacenter. Takovéto řešení pak dokáže zajistit chod společnosti i v případně požáru, přírodní katastrofy či jiné situace, která má fatální dopad na celé či zásadní část primárního datacentra. Provoz je v případně potřeby přesunut do záložního datového centra, což může být vlastní datové centrum zákazníka nebo může být realizováno formou IT365 - Virtuálního DataCentra společnosti AutoCont, případně v jiném cloudovém prostředí.

Jak v projektech postupujeme

Zhodnotíme stávající stav prostředí. Společně se zákazníkem vyspecifikujeme detailně požadavky na dostupnost systémů. Navrhneme budoucí možný rozvoj podle definovaných požadavků. V úvahu vždy bereme maximální využití stávajících investic.

Podporované nástroje

 • Citrix XenServer
 • Microsoft Hyper-V
 • Oracle VM
 • RedHat Enterprise Virtualization
 • VMware vShpere
 • Microsoft Cluster services
 • Microsoft SQL Server - clustering
 • Oracle Database - clustering (Real Application Cluster)
 • Veem Backup & Replication
 • VMware Site Recovery Manager

Přínosy

 • Zajišťení bezvýpadkového chodu aplikací a systémů
 • Eliminace výpadků v provozu společnosti způsobené nefunkčními systémy či aplikacemi
 • Realizace potřebné údržby bez dopadu na uživatele

Cílová skupina

Řešeni je určeno všem společnostem, které chtějí zvýšit dostupnost a spolehlivost provozu aplikací / systémů koncovým uživatelům a tím pádem eliminovat finanční ztráty související s přerušením provozu/výroby firmy či s omezením dostupnosti důležitých pracovních nástrojů pro uživatele.Způsob řešení

Reference

 • Letiště Praha, a. s.
 • ŠKODA AUTO a.s.
 • Unicontrols a.s.
 • PTÁČEK - velkoobchod, a.s.
 • KORADO, a.s.
 • Město Karlovy Vary
 • Česká pošta, s. p.
Chcete více informací?