Hybridní digitální učebna

Hybridní digitální učebna umožňuje synchronní výuku - prezenční a distanční výuku dohromady.

Nový způsob výuky ve školách

Podzim 2020 přinesl do škol hodně komplikací. Učitelé se dostali do situací, kdy budou muset pracovat ve více režimech, nevěnovat se jen výuce ve třídě, ale i žákům, kteří se učí na dálku z domova. Řešením může být hybridní digitální učebna pro synchronní výuku, tzn. prezenční a distanční výuku dohromady.

Pohled pedagoga

Pedagog standardně povede hodinu prezenčním způsobem, tak jak je zvyklý. V učebně bude navíc nainstalován konferenční systém, který zajistí přes internet přímý přenos (obraz, zvuk, sdílený obsah) z učebny k žákům, kteří se z různých důvodů nemohou účastnit výuky (karanténa, léčba po úrazu apod.). Žáci, kteří nebudou fyzicky v učebně, tak získají v reálném čase nejen přístup k probírané látce, kterou pedagog prezentuje na SmartBoardu nebo kreslí fixem na tabuli, ale také k ústnímu výkladu pedagoga.

Pedagog má možnost stejným způsobem vidět a případně slyšet žákovy odpovědi. Nemusí složitě vymýšlet a připravovat zvlášť prezenční výuku a zvlášť distanční výuku, díky čemuž ušetří čas a energii.

Pohled žáků

Žáci uvidí a uslyší pedagoga jako kdyby seděli v učebně, dále se mohou vidět navzájem a může tak probíhat výuka, diskuse i hodnocení. Interakce a sociální kontakt je něco, co zásadně odliší toto řešení od prostého zadávání úkolů pro domácí přípravu. 

Distanční výuka vyžaduje na straně studentů, kteří nejsou v učebně, libovolné koncové zařízení s mikrofonem, reproduktory a kamerou (notebooky, tablety, chytré mobilní telefony), kde mohou sledovat výuku pomocí komunikační platformy, kterou škola používá (MS Teams, Zoom, Google Hangouts ...) a internetové připojení. Zde může škola v případě potřeby žákovi pomoci a potřebnou techniku mu zapůjčit

Naše nabídka služeb

Kromě dodávky a instalace tohoto konferenčního systému školám nabízíme i služby školení.

  • Zaškolení obsluhy pro samotné zapojení, nastavení a užívání systému (z pedagogů se totiž stávají „režiséři přímých přenosů“, kteří musí umět pracovat s multimediálními produkty, jako jsou obraz, zvuk, sdílený obsah).
  • Školení pedagogů na práci s komunikační platformou.

Cílová skupina

  • Základní školy
  • Střední školy
  • Vysoké školy
  • Jazykové školy
  • Školící a vzdělávací centra
Chcete více informací?