Energie, teplo, voda

Energie, elektřina, plyn, teplo a voda patří mezi důležité oblasti každodenního života nás všech, na dodávce energií jsme v podstatě všichni závislí. Kvalita služeb je v této oblasti zásadní a tomu tedy musí odpovídat jak IT infrastruktura, tak aplikační řešení.

Informační systémy, práce s dokumenty

Spolehlivé služby zákazníkům, správa a odečty měřidel, evidence korporátních i individuálních zákazníků, účetnictví, fakturace, řízení pohledávek, správa majetku a manažerské výstupy se dnes bez podpory špičkových informačních technologií a systémů neobjedou. Firmy v oboru většinou pracují s velkým množstvým dokumentů a tedy jejich digitalizace a navazující procesy jsou též podstatnou problematikou k řešení.

Zákaznický servis

Samostatnou kapitolou jsou nástroje a procesy pro samoobslužný servis zákazníka a mobilní aplikace, které hrají zásadní roli při získávání a retenci zákazníků. Získání každé výhody se v cenově vysoce konkurenčním oboru počítá a zaměření na zákazníka, poskytování informací uživatelsky atraktivní formou a zajištění perfektní služby je jedinou možností, jak uspět. 

Chcete více informací?