Digitalizace dokumentů

Úspěšně pomáháme zákazníkům snáze a rychleji vykonávat činnosti vztahující se k práci s fakturami, smlouvami, objednávkami, specializovanými dokumenty, jejich elektronizací a oběhem. Digitalizací rozumějme soubor technologických kroků zajištujících vstup dokumentu (nejčastěji v papírové podobě) a dat do systému elektronické správy.

Klíčové jsou dvě oblasti - získání dat a jejich vytěžení. Mezi výhody digitalizace patří snadná dohledatelnost dokumentů, klasifikace a jejich bezpečné uložení. V elektronické podobě jsou dokumenty přístupné kdykoliv v reálném čase. V oblasti digitalizace dokumentů disponujeme značnými zkušenostmi u malých, středních či velkých organizací napříč odvětvími.

End-to-end digitalizace

Každý z nás se setkává v pracovním procesu s množstvím dokumentů, které jsou nezbytné pro výkon pracovní činnosti a jejichž snadné zpracování, přehledná evidence a dohledatelnost se stávají klíčem k odvedení práce včas a v požadované kvalitě. Nabízíme ucelené modulární řešení, nesoucí název End-to-end digitalizace a pokrývající celý životní cyklus dokumentu od sběru, přes úpravy, až po konečné uložení a archivaci.

V rámci jediného komplexního řešení je zajištěno skenování papírových dokumentů, které jsou následně podrobeny úpravám pomocí kvalitního softwaru. Jakmile jsou dokumenty převedeny do elektronické podoby lze provádět činnosti typu: ostření nebo ořez obrazu, klasifikaci dokumentů dle jednotlivých druhů (faktury, formuláře, …) a vytěžování informací. V poslední fázi komplexního digitalizačního řešení je věnován důraz na uložení a archivaci dokumentů. S ohledem na aktuální trendy nabízíme ukládání do systému Microsoft Sharepoint nebo IBM FileNet.

Biometrický podpis

Biometrický podpis, coby moderní technologie otevírá možnosti společnostem, které chtějí vhodně urychlit a zpříjemnit jednání se svými koncovými zákazníky a partnery a rovněž zvýšit zabezpečení této komunikace. Biometrickým podpisem rozumíme digitální podpis vzniklý nasnímáním vlastnoručního podpisu a obsahující statické i dynamické (biometrické) vlastnosti podpisu. Umožňuje redukovat množství listinných dokumentů a urychlovat procesy.

Jeho zavedením se sníží náklady na tisk, archivaci a digitalizaci papírových dokumentů, které jsou v elektronické podobě k dispozici kdykoli a komukoli, kdo k nim má mít přístup. Dokument podepsaný biometrickým podpisem je jednoznačně spojen s identitou podepisující se osoby. Klesá možnost podvodného jednání, například změny v podepsaném dokumentu nejsou možné. Odpadá potřeba listinné archivace, informace z elektronických dokumentů lze efektivně vytěžovat pomocí speciálních nástrojů.

HW

V rámci oblasti digitalizace se specializujeme i čistě na dodávky vybraného hardwaru. Typicky se jedná o oblast skenování v podobě skenerů do velikosti A3 (ale i větší formáty) či jiného specializovaného HW. Při pořizování skenovacího hardwaru je důležitý výběr vhodného dokumentového skeneru.

V tomto rozhodovacím procesu zvažujeme následující faktory, výkon skeneru (jde o max. denní objem - systém musí umožnit vyrovnat se s průměrným denním a také nárazovým nárůstem objemu), spolehlivost skeneru (musí být schopen naskenovat dokument spolehlivě, detekovat dvojí průchod dokumentu a zaseknutí papíru), kvalitu obrazu (musí být vhodný pro všechny druhy papíru, s nimiž se při práci setkáváme). Dodáváme všechny typy dokumentových skenerů - formáty A2-A0, knižní skenery či Image Access.

SW

V rámci oblasti digitalizace se specializujeme i čistě na dodávky vybraného softwaru.V našich řešeních se opíráme o produkty světových výrobců v oblasti digitalizace a vytěžování dokumentů jako jsou IBM Datacap a Kofax Capture. Naší snahou je vždy vybrat řešení, které nejlépe splňuje požadavky a očekávání zákazníka.

Chcete více informací?