Data a BI

Business Inteligence (BI) umožňuje vytěžit z dat v podnikových aplikacích přehledné informace pro správné rozhodování na všech úrovních organizace. Rozsah řešení závisí na stanovených cílech a požadavcích - nejprve můžete implementovat základní funkčnost a s rostoucími požadavky řešení dále rozšiřovat. Rychlost a dostupnost informací může být umocněna použitím mobilních analytických aplikací, které díky vhodné vizualizaci umožní správně interpretovat výstupy kdekoliv a kdykoliv. S řešeními BI budete moci snáze vyhodnocovat výkonnost firmy, optimalizovat procesní náklady, lépe rozpoznávat významné trendy v chování zákazníků, identifikovat nové příležitosti a správně cílit obchodní úsilí.

Datové sklady a datové projekty

V oblasti konsolidace dat, analýzy, návrhu a implementace datových skladů poskytujeme komplexní služby. Pomáháme efektivně získat pravdivou agregovanou informaci pro zlepšení podpory strategického, taktického i operativního rozhodování. Řešení na míru jsme schopni budovat společně se zákazníky z veřejné správy, výroby, obchodu či z dalších oblastí.

Naše znalosti a služby vám pomohou konsolidovat a čistit data z nejrůznějších zdrojových produkčních systémů, navrhovat vhodnou strukturu analytických dat, definovat správné výkonnostní ukazatele, efektivně vytvářet a umožnit sdílení pravidelných manažerských reportů, výkazů či operativní analýzy, abyste v procesu rozhodování získali správné informace. Právě schopnost efektivně a rychle převádět provozní data na analytické informace a z nich vytvářet podklady pro rozhodování, jsou klíčové pro zlepšení chodu organizace, optimalizaci procesů, identifikaci nových příležitostí a úspěchu při oslovování vašich zákazníků.

Business Intelligence

Přestože se možnosti reportingu a analýz v moderních informačních systémech zlepšují, stále má smysl uvažovat o nasazení plnohodnotného BI řešení. Dlouhodobě nabízíme řešení AC ProBI, do kterého jsme vložili zkušenosti z řady úspěšných projektů. Lze jej použít nejen spolu s informačními systémy Microsoft Dynamics, ale i s řadou dalších systémů. Obsahuje robustní datový sklad a tím zvyšuje výkon umožňující řešit pokročilé kalkulace a spojuje data z více firem, databází i externích systémů a zdrojů.

Pro vytváření interaktivních manažerských real time reportů a přehledů využíváme též efektivně nástroje Microsoft Office 365 - Power BI. Do souvislostí pro operativní i strategické rozhodování umíme dát data i v rámci prokročilých datových analýz a predikcí pomocí dalších robustních nástrojů. Více k našim řešením v produktových listech AC BI a ukázky z projektů.

Umělá inteligence (AI)

V rámci pokročilé analýzy dat využíváme umělou inteligenci k tomu, abychom uměli odpovědět na složité otázky, nalezli skryté závislosti v procesech a poskytli vhodné informace správným lidem a rolím ve společnosti. Složitými otázkami jsou například:

  • Co máme udělat pro to, abychom vyráběli více kusů výrobku za měsíc?
  • Jak velkou máme mít pojistnou zásobu v rámci produktového portfolia?
  • Jakou máme očekávat poptávku, abychom vhodně nastavili plán výroby?
  • Co máme udělat pro to, aby se nám zvýšila kvalita výrobků?
  • Jak snížit dobu pro změnu výroby/výrobku?
  • Co máme prodávat na našich prodejnách a v jakém množství?
  • Jak optimalizovat skladové zásoby?

Síla umělé inteligence tkví nejen ve schopnosti na podobně složité otázky odpovědět, ale vytvářet predikce vývoje určeného chování na základě aktuálních a historických dat. Nasazení umělé inteligence v rámci pokročilé datové analýzy vám může také získat potenciální náskok oproti konkurenci.

Chcete více informací?