Etický kodex a compliance

Společnost AUTOCONT, její zaměstnanci a odpovědné osoby při své činnosti dbají o dodržování obecně uznávaných etických zásad a o rozvíjení pozitivních vztahů se zákazníky a obchodními partnery.

Etický kodex

Zároveň dbají o zdržení se jakéhokoliv protiprávního jednání s důrazem na eliminaci či snížení vzniku rizik trestní odpovědnosti AUTOCONT vyplývajících ze zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob. Proto představenstvo společnosti vydalo toto prohlášení a byl vypracován etický kodex společnosti jako výraz úcty a respektu k dodržování etických zásad, pravidel a právních předpisů.

Zde nám můžete dát vědět, pokud jste pojali podezření na možné páchání protiprávního jednání nebo jste se setkali s neetickým přístupem ze strany našeho zaměstnance. Děkujeme, že nám pomáháte přispívat k transparentní a férové podnikatelské kultuře.

Compliance program

Před několika lety jsme se rozhodli zabývat prevencí korupce a začali jsme budovat ucelený Compliance program. Seznamte se s deklarací protikorupčního jednání našich společností.

Certifikát pro zabezpečenou komunikaci naleznete zde

Chcete více informací?