Průmyslová umělá inteligence přináší revoluci do výroby

Průmyslová umělá inteligence / Industry Artificial Intelligence (IAI) přináší výrobcům doslova okamžik osvícení. Elektřina – a zejména zařízení umožňující bezpečnou práci bez denního světla – dovedla průmysl do 20. století.

Princip umělé inteligence

Umělá inteligence je metoda zpracování dat pro automatické rozhodování, řešení problémů a provádění managementu řízení výroby. Továrna vybavená internetem věcí (IoT) může očekávat, že jí IAI umožní:

  1. Automatizovat složité úkoly
  2. Monitorovat data a reagovat na ně v reálném čase
  3. Zvýšit efektivitu a kvalitu výroby
  4. Provozovat komunikaci jak interní, tak se vzdálenými dodavateli nebo zákazníky
  5. Učit se a zlepšovat se samostatně a na základě lidských vstupů

Sama o sobě působí tato opatření jako poměrně přímočarý pokrok. Taková zařízení však v kombinaci mohou zcela transformovat průmyslové prostředí a vyřešit problémy, které trápily výrobu již dlouho před vynálezem žárovky.

Využití umělé inteligence při vývoji produktů

Přestože ve zprávách často slyšíme o úpadku výrobního sektoru, existuje mnoho oblastí, které prosperují jako nikdy předtím. Hlavním problémem v oblasti výroby je fakt, že existují nové výzvy, kterým je třeba čelit a které pro předchozí generaci výrobců problém nepředstavovaly. Vzhledem k tomu, že to, co v oblasti výroby fungovalo v minulosti, nemusí již nutně platit nyní, mnoho společností musí změnit svou strategii a implementovat novou metodiku. To umožňují umělé inteligence a nově vznikající technologie. Díky datové analýze mají společnosti přístup k dodatečným informacím a kvalitnějším údajům, na jejichž základě mohou činit ráznější rozhodnutí. 

S tolika problémy, se kterými se nyní musí výroba vypořádat, od nedostatku kvalifikované pracovní síly až po dravou globální konkurenci na trhu, můžeme tuto situaci chápat jako jedinečnou výzvu. S tím, jak světový trh roste, příležitost čeká na ty, kteří mají trpělivost výzvám čelit. 

S ohledem na výše uvedené je potřeba mít plán úspěchu ve výrobě, který zajistí, že budeme vědět nejen to, co a kdy musíme udělat, ale také proč je to v dnešním obchodním prostředí tak zásadní.

Vylepšení vašich produktů

Generativní design umožňuje inženýrům vyzkoušet více konfigurací všech potenciálních konstrukčních proměnných pro daný produkt - tento proces by byl bez umělé inteligence neproveditelný, a to jak z ekonomických, tak z časových důvodů. Jste-li se svým prototypem spokojeni, můžete provést virtuální testování a předejít tak konstrukčním nedostatkům.

A tytéž algoritmy, které zaznamenaly problém u stroje, mohou být použity k analýze výkonnosti produktů výrobce poté, co se dostanou na trh. Výroba ve velkém měřítku vždy zahrnovala riziko následné identifikace výrobních poruch po zahájení výroby. Není dvakrát dobré skončit se skladištěm plným nedokonalého zboží nebo si vytvořit pověst výrobce, jehož produkty v reálném světě neobstojí.

IAI může i nadále upozorňovat na odchylky nebo abnormality ve výrobním procesu, aby mohli konstruktéři problém vyřešit dříve, než dojde k významným škodám.

A pokud je váš produkt vybaven digitálním prvkem nebo konektivitou, je samozřejmě možné odesílat zpětnou vazbu o výkonu ukazující, jak spotřebitelé produkt používají v reálných scénářích.

Vyšší produktivita

Zatímco mnozí se obávají, že zvyšující se automatizace bude ubírat pracovní místa, je pravděpodobné, že zvýšení produktivity a bezpečnostních mechanismů prostřednictvím IAI zlepší pracovní podmínky a vyhlídky díky tomu, že se bude výrobcům lépe dařit.

„Je to známá historie, patrná od začátku průmyslové revoluce,“ říká Mark Johnson, bývalý ředitel úřadu oddělení pokročilé výroby amerického ministerstva energetiky.

„Faktem je, že čím více technologií zapojíme, tím docílíme vyšší produktivity a taková firma bude více konkurenceschopná. Její obchodní aktivity porostou a vzniknou další pracovní místa.“

Forma práce se však může změnit a může se proměňovat s tím, jak bude výrobce postupně zavádět a rozvíjet své systémy umělé inteligence. Nakonec však bude vždy třeba zapojit lidskou pracovní sílu pro překlenutí propasti mezi robotickým způsobem vidění a komplexní morální a systémovou povahou „vnějšího světa“.

Další výhody IAI

Průmyslová umělá inteligence přináší do výroby mnoho dalších výhod. Ne všichni si je dostatečně uvědomují, podívejte se na některé z nich.

Zefektivnění procesu pořizování a údržby strojů
Neplánované technické závady stojí výrobce každoročně 50 miliard dolarů. Ale nezapomeňte, že IAI může předvídat budoucnost. A funguje to také při údržbě strojů.

Optimalizace správy majetku, dodavatelského řetězce a inventáře 
Čím je továrna „inteligentnější“, tím více je optimalizován management výroby. Strojové učení je prvek umělé inteligence, jež se zabývá způsobem, jakým mohou počítače zajišťovat lepší rozhodovací analýzu při každém hodu kostkou.

Snížení dopadů na životní prostředí 
Sekundární efekty využití umělé inteligence v průmyslu přináší snížení dopadů výroby na životní prostředí v oblastech jako je menší chybovost plánování dodavatelského řetězce, zvýšení produktivity, snížení odpadů či vývoje ekologických materiálů.

Máte zájem o více informací?

Pokud vás informace k této oblasti naší nabídky zaujaly, máte dotazy či zájem o upřesnění vzhledem k vaší konkrétní situaci, kontaktujte AC specialistu: Karel Janečekkarel.janecek@autocont.cz, tel.: +420 737 865 521, AUTOCONT a.s., Líbalova 2348/1, 149 00 Praha 4

Chcete více informací?