Budou firmy v roce 2022 provozovat své počítače jako svůj vozový park?

Koho by dřív napadlo, že jednorázový nákup počítačů pro 50 zaměstnanců nezařídí, kdykoliv bude chtít? A kdy dřív byly firemní počítače tak často mimo firmu a služby pro jejich vzdálenou správu i zabezpečení byly tak užitečné?

Začnou firmy a organizace častěji nahlížet na průběžnou obnovu a bezpečný provoz svých počítačů podobnýma očima jako se to naučily u podnikových automobilů či softwaru pro své zaměstnance? 

Obnovovat firemní vozový park formou operativního leasingu je běžné mnoho let. I firmy, které si z různých důvodů chtějí nechat auta ve svém majetku, si dnes často nechávají svůj vozový spravovat formou externích a průběžně účtovaných služeb. Nakupovat software ve formě služby respektive formou měsíční platby či ročního předplatného, se též stává ve firmách již běžnou záležitostí.
 
V čem je to tedy u firemních počítačů a notebooků jiné? Různorodost podnikových aplikací a softwarového vybavení, žádná či malá standardizace uživatelského prostředí a často i absence silných nástrojů na vzdálenou správu počítačů vede k pocitu mnoha firem, že firemní počítače a notebooky formou průběžně placené externí služby provozovat nelze. Naše zkušenosti z větších firem, kde jsme zavedli nástroje pro správu a standardizovaný outsourcing služby či z menších firem, kde poskytujeme individuální servisní služby „Jsme Vaše IT“ jsou ale takové, že to lze dělat velmi efektivně.

Firemní počítačová flotila formou služby?

Pro provoz koncových zařízení nabízí AUTOCONT veškeré potřebné typy služeb, které mohou firmy v této oblasti potřebovat. Od dodávek počítačů, notebooků, tabletů a mobilů světových lídrů, přes finanční služby pro pořizování techniky, využití konceptu služeb DaaS či PCaaS nadnárodních výrobců až po flexibilní pořizování software pro aktuální počet zaměstnanců formou průběžné platby.

Vše doplňujeme záručním a pozáruční servisem, systémy pro efektivní nasazení techniky a její správu až po outsourcing správy koncových zařízení. Záleží tedy jen na tom, jaký objem času spojený se starostmi o obnovu a provoz firemních koncových zařízení chcete investovat s využitím vlastních zaměstnanců a jaký objem nasměrujete na externí služby.

Moderní koncová zařízení a jejich obnova

Dodáváme špičková a kvalitní koncová zařízení s Windows 10 od světových lídrů – Dell, HP, Lenovo a Microsoft a vyrábíme i vlastní značku AUTOCONT. Zajištujeme kvalitní záruční a pozáruční servis.

Produktivitu firmy vytváří produktivní zaměstnanci a ti pracují efektivně, jen když mají kvalitní nástroje. Říká se, že tupou sekerou mnoho dříví nenaštípeš a půjde to rychleji, když ji budete pravidelně brousit. Stejně tak to je i s firemními počítači, notebooky a mobily. Průběžně a pravidelně obnovovaná zařízení, která zůstávají na úrovni doby, nesou patřičné ovoce. Motivují stávající zaměstnance a lákají nové talenty.  Podívejte se na aktuální možnosti a doporučené jednotkové ceny zařízení, která dodáváme.

Pořízení koncových zařízení formou průběžné platby

Pokud z různých důvodů (EBITDA či podobně) upřednostňujete pořízení techniky do majetku, můžeme vám nabídnout navazující služby pro provoz techniky formou servisní smlouvy v různých úrovních zabezpečení a SLA.

Pokud preferujete koncová zařízení využívat, pravidelně obměňovat a neřešit na konci životního cyklu, co s nepotřebným hardwarem, potom vám jsme schopni nabídnout komplexní podporu - jak provozní, tak finanční služby ve formě měsíčního nájmu. Na konci sjednané doby nájmu se rozhodnete, zda-li výpočetní techniku obměníte, odkoupíte, příp. nájem prodloužíte. Při vrácení na konci budete mít zajištěný certifikovaný výmaz dat. Tímto způsobem lze pořizovat zařízení nová, ale i zpětně refinancovat výpočetní techniku již pořízenou a uvolnit si tak peněžní prostředky pro další rozvoj společnosti.

U kratších délek nájmu dokonce dosáhnete finanční úspory.  Níže najdete příklad financování na 24 měsíců s možností obnovy novou technikou či odkupem používané techniky.

Pořízení softwaru formou průběžné platby

Jako přímý Microsoft Cloud Service Provider nabízíme zajímavou možnost, pořizovat a platit Microsoft software, který využívají firemní zaměstnanci průběžně formou měsíční platby. A to vždy jen pro patřičný počet zaměstnanců, který aktuálně v daný okamžik máte. Tedy ať už potřebujete vytvářet office dokumenty, komunikovat přes Teams, sdílet informace a dokumenty přes Sharepoint či využívat mnoho dalších nástrojů Microsoftu, vždy je můžete mít jen pro potřebný počet zaměstnanců a vždy v nejaktuálnější verzi.

Rychlé uvedení zařízení do provozu a efektivní správa

Nasazení nových zařízení s Windows 10 a jejich uvedení do provozu je mnohem jednodušší a rychlejší s využitím nástroje Windows Autopilot. Ten zabezpečí vše potřebné v oblasti nastavení a předkonfigurace nových zařízení i resetování a obnovení stávajících zařízení. Vše je realizováno s cílem, zkrátit čas a ušetřit objem prací IT specialistů. Uživatel zařízení pak navíc získává zjednodušené a snadno použitelné pracovní prostředí již při prvním spuštění.
Díky plugin sadě HP MIK (Manageability Integration Kit) lze vzdáleně spravovat všechny unikátní bezpečnostní technologie počítačů HP. Lze tak zabezpečit mnoho počítačů najednou, urychlit základní úkony, snížit počet kroků při vytváření a správě obrazů systémů, nastavit BIOSu i aktualizovat firmware.

AUTOCONT má k dispozici vlastní zkušené specialisty s kompetencemi v oblasti UEM systémů (Unified Endpoint Management). Tyto komplexní nástroje umožňují zavést pro všechna koncová firemní zařízení jednotnou sadu zásad podnikové správy a bezpečnostní ochrany. Dle individuální situace a potřeb zákazníka volíme z těchto systémů: Microsoft Endpoint ManagerVMware Workspace ONEIBM MaaS360, Citrix Endpoint Management či BigFix.

Nabídka nadnárodních programů DaaS a PCaaS

S rozmachem využívání cloud služeb v oblasti IT infrastruktury a sofware (IaaS a SaaS) přichází i celosvětoví lídři vyrábějící koncová zařízení se svými koncepty služeb Device-as-a-Service či PC-as-a-Service. Příkladem jsou třeba programy HP DaaS či DELL PCasS.

Předplacená služba HP DaaS poskytuje praktické reporty o stavu firemního zařízení libovolné značky a s libovolným operačním systémem. Patří zde například opotřebení baterie, stav pevného disku, nebo chyby vyvolávající nechvalně známé modré obrazovky. Díky identifikaci potenciálních problémů lze předejít problémům skutečným.

DaaS také umožňuje správcům monitorovat zatížení procesoru i paměti či využívanou kapacitu disku každého zařízení a tím i zjistit, že by konkrétnímu pracovníkovi například stačil cenově příznivější model počítače. Tím lze optimalizovat investice do IT hardwaru, aniž by se konkrétnímu zaměstnanci nějak omezovala produktivita. HP DaaS nabízí i varianty plánů, které poskytují podporu službám externího dodavatele a může je tak v rámci servisních smluv využít i AUTOCONT pro zajištěné správy provozu vašich firemních zařízení dle dohodnuté úrovně.

Outsourcing správy koncových zařízení

U velkých zákazníků se standardizovaným uživatelským prostředím realizuje AUTOCONT komplexní služby outsourcingu správy koncových zařízení již mnoho let. U středně velkých a menších zákazníků provozujeme servisní smlouvy se službami individuální správy koncových zařízení dle definovaných úrovní podpory a SLA a využíváme zde konceptu služeb „Jsme Vaše IT“.

Mohou být výše uvedené služby pro vás zajímavé?

Prodiskutujte s námi své potřeby a individuální situaci. Vyžádejte si konzultaci. Představíme vám naše zkušenosti z projektů u zákazníků a navrhneme optimální model vhodných služeb.

Pokud vás informace k této oblasti naší nabídky zaujaly, máte dotazy či zájem o upřesnění k vaší konkrétní situaci, kontaktujte AC specialistu: Martin Černík, martin.cernik@autocont.cz. Případně se obraťte na svého obchodníka v rámci AUTOCONT regionálního centra.

Chcete více informací?