Zaškolíme vás do posledních trendů řízení IT kvality

METODA IT QUALITY INDEX ODPOVÍDÁ NA ZÁKLADNÍ OTÁZKU „JAK JE DOBRÉ VAŠE IT?“

IT Quality Index

Seznamte se s naší komplexní službou Analýza kvality IT – IT Quality Index.

  • NAUČÍME vás, jak se dá IT kvalita změřit a vizualizovat.
  • PROVEDEME pro vás měření kvality s využitím akreditovaných expertů IT kvality garantujících maximální objektivitu výstupů.
  • POMŮŽEME vám najít oblasti ke zlepšení, ve kterých investice zdrojů do zlepšování přinese největší efekty.

 

Součástí IT Quality Index jsou i následující certifikované kurzy:

IT Quality Foundation

IT Quality Foundation - základy řízení kvality a měření kvality IT

Tento kurz představuje vstupní seznámení k problematice řízení IT kvality podle metodiky IT Quality Index. Účastníci kurzu získají znalosti o definici termínu, oblastech a rozměru kvality v IT a základní informace metodice posouzení aktuální úrovně kvality IT a identifikaci oblastí s největším potenciálem zlepšení. Naučí se, jak zlepšit komunikaci s vedením společnosti sjednocením pohledu na termín IT kvality. Naučí se, jak změnit pohled na řízení IT ze zaměření na náklady směrem k vyváženému přístupu, kdy náklady a kvality jsou vnímány jako propojené části systému. Po úspěšném složení závěrečného testu získají absolventi certifikát „Certified IT Quality Professional“.

 

IT Quality Expert

IT Quality Expert - metodika měření a porovnání kvality IT

Kurz poskytuje odborné znalosti o rámci indexu kvality IT. Kurz vysvětluje, jak sdělit výhody, které mají znalosti o kvalitě IT, k vedoucím pracovníkům a interním IT týmům. Účastníci porozumí procesům hodnocení, zpracování dat, benchmarkingu a prezentaci IT manažerům a vedoucím pracovníkům. Účastníci se naučí, jak změřit a porovnat kvalitu objektivním způsobem na základě metodiky IT Quality Index. Dále se naučí, jak komunikovat kvalitu IT managementu, jak připravit a řídit proces měření IT kvality, naučí se identifikovat špatné praktiky (bad practices), posoudit správné praktiky (right practices), jak interpretovat výsledky měření a jak tyto výsledky prezentovat managementu. Naučí se nalézt a prioritizovat oblasti ke zlepšení s největším potenciálem a přínosy pro organizaci. Po úspěšném složení závěrečného testu získají absolventi certifikát „Certified IT Quality Expert“ který může být následně rozšířen na „Accredited IT Quality Expert“, který pak může provádět měření kvality externě.

IT Quality Manager

IT Quality Manager - systém IT QMS, design a provozování systému řízení IT kvality

Na tomto kurzu se účastníci naučí, jak implementovat a kontinuálně řídit proces trvalého řízení kvality IT na základě metodiky IT Quality Index. Kurz provede účastníky od návrhu až po udržitelné řízení systému managementu kvality IT řízeného principy, oblastmi a dimenzemi indexu kvality IT. Účastníci se naučí demonstrovat odhodlání k neustálému zlepšování kvality IT ve všech kvalitativních rozměrech. Účastníci se naučí, jak reportovat a vizualizovat dosažená zlepšení směrem k managementu společnosti. Účastnici se naučí kvantifikovat přínosy zlepšení manažersky srozumitelným způsobem. Certifikační zkouška „Certified IT Quality Manager“ CITQM, úspěšní kandidáti budou uvedeni v registru SCR – Successful Candidate Register.

Managing Knowledge Worker Quality

Managing Knowledge Worker Quality (Řízení kvality znalostního pracovníka) - řízení IT jako znalostní práce.

Účastníci se naučí hlavní rozdíly mezi kvantitativním a kvalitativním řízením, charakteristiky práce znalostního pracovníka, konceptem Collaboration Experience a Collaboration Quality, konceptem analýzy kvality znalostního pracovníka – index kvality znalostního pracovníka – jako diametrálně odlišného konceptu od měření produktivity a kvantitativních KPI. Po úspěšném složení závěrečného testu získají absolventi certifikát Certification Managing Knowledge Worker Quality – CMKWQ.

Certification in IT Quality

Certification in IT Quality – je završující certifikace po absolvování vyjmenovaných kurzů, certifikace je udělena automaticky a nevyžaduje test. Jde o potvrzení o absolvování celého cyklu kurzů IT Quality Index a to kombinací:

  • IT Quality Foundation, IT Quality Manager a Managing Knowledge Worker Quality nebo
  • IT Quality Expert, IT Quality Manager a Managing Knowledge Worker Quality.

Naše společnost je akreditovaným partnerem a držitelem kompetence Accredited IT Quality Expert (AITQE).

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na akademie@aricoma.com.

 

 

 

Chcete více informací?