Efektivní řešení pro podporu terénního servisu, to je ACtive Service Desk.

Zákaznický servis je přítomen téměř ve všech typech podnikání. Ať už vyrábíte nebo prodáváte zboží, poskytujete služby nebo realizujete projekty, vždy chcete mít šťastné a věrné zákazníky.

Schopnost reagovat, přesnost a kvalita jsou snadno vnímatelné, ale bohužel hůře dosažitelné. Pomocí dobře nastavených procesů, správného myšlení a efektivního nástroje, jakým je ACtive Service Desk, je ale možné na kvalitní výsledky i vysokou úroveň servisu dosáhnout a potřebné zdroje efektivně spravovat.

Řízení dohody
Víceúrovňová SLA umožňují snadno upravit nabízené služby pro každého zákazníka. Dvouúrovňová struktura smluv o službách přidává potřebnou flexibilitu. Konfigurace procesu na úrovni dohody zajišťuje, že jsou všechny aktivity pod kontrolou. Oprávnění nabízejí definici SLA a OLA, pro měření a optimalizaci.

Plánování
Obousměrná integrace s Microsoft Exchange umožňuje plánovat servisní techniky a fondy zdrojů přímo z obou aplikací Outlook. Sledování přidělování je jednodušší než dříve, protože rezervace jsou k dispozici jak v kalendáři Outlook, tak v aplikaci ACtive Service Desk.

Správce procesů
Můžete použít předdefinovanou sadu obchodních procesů spojených s toky obchodních procesů, dynamicky pro konkrétní oddělení nebo pro konkrétní dohodu. To vám pomůže spravovat jednotlivě vaše oddělení a zákazníky.

Správa všech aktiv pod kontrolou

Plánování a údržba mají zásadní význam pro udržení všech aktiv v dobrém stavu, vždy fungují a slouží jejich účelu. Pokud tomu tak není, ztrácíte zdroje, hodnotu nebo zisk. A někdy také věřit.
 

 • Správa majetku - převezměte kontrolu nad správou aktiv životního cyklu a registrem všech aktiv. Aktiva lze propojit s konkrétními sklady, tedy je možné spravovat proces přenosu mezi nimi. Pokročilá správa zabezpečení pro sklady a aktiva spolu s pokročilou definicí rolí zajišťují odpovídající kontrolu.
   
 • Preventivní údržba - systém sleduje stavy a časy údržby. Automaticky generuje pravidelné záznamy o případech a pracovních příkazech, aby splňovaly potřeby preventivní údržby. Vytváří i automatické rezervace pro údržbu podle stavu kalendáře s dynamickým doplněním názvu a popisu zásahu.
   
 • Správce oznámení - správce oznámení pomáhá pamatovat si všechno. Uživatelsky přívětivé nastavení je k dispozici pro různé události. Lze konfigurovat podmínky, vytvářet dynamické zprávy, nastavit časovou periodicitu a mnoho dalšího! Pošlete e-mail nebo SMS ihned nebo po určitém předem stanoveném čase.

Komunikace je součástí poskytovaných služeb

Možnost přístupu ke všem potřebným informacím poskytuje flexibilitu nejen při řešení servisů v terénu. Být informován včas a s přesnými informacemi je neocenitelné, zejména pro požadavky s vysokou prioritou.
 

 • Portál a mobilní aplikace - uživatelsky přívětivý vícejazyčný portál provede celým procesem každého uživatele. Chcete-li vytvořit nový případ pomocí katalogu služeb, spárujte jej s oprávněními a sledujte jejich aktuální stav i historii komunikace. Zjednodušená mobilní aplikace bez nutnosti složitých procesů, stačí naskenovat servisní protokol, požádat zákazníka o podpis a nahrát jej do systému.
   
 • Pohotovost - úroveň pohotovostního režimu lze konfigurovat variabilně. ACtive Service Desk zajišťuje podporu mimo pracovní dobu (24x7), definici pohotovostních časů a odbornost uživatelů, kteří jsou v pohotovosti. Zajišťuje automatické vytváření rezervací.
   
 • E-odpověď - snadnou komunikaci nejen se svými zákazníky, ale i celým servisním týmem lze snadno konfigurovat pomocí E-odpovědi v kombinaci se správcem oznámení. E-odpovědi zajišťuje čtení dat ze strukturovaných e-mailů a kopírování těchto dat do záznamů v systému.

Víme, jak na to

Přizpůsobte se každému zákazníkovi individuálně a splňte jeho požadavky rychleji než kdy dříve. Ušetřete svým technikům čas a pomozte jim zvýšit jejich produktivitu. Převezměte kontrolu nad celým životním cyklem servisní podpory s naším řešením ACtive Service Desk.

Chcete se dozvědět více informací o našich zkušenostech a chytrých řešení nejen pro zákaznický servis? Rádi Vám odpovíme, kontaktujte nás.

Chcete více informací?