Lze si v dnešní době zafixovat jednotkové provozní náklady IT infrastruktury na 5 let?

Mnoha lidem nyní skončily výhodné fixace cen za energie, podniky aktuálně přemýšlí, jak čelit průběžnému zdražování softwaru či zvyšování cen poskytovatelů služeb IT infrastruktury. A my klademe tak kacířskou otázku?

Predikovatelné IT náklady na 5 let s HPE GreenLake

Je vůbec možné v dnešní době uvažovat o tom, že budu provozovat IT infrastrukturu s měnícími se potřebami organizace a její jednotkové náklady se mi nezmění několik let? Můžu mít zafixovanou atraktivní cenu za 1 GB skutečně využívané kapacity diskového úložiště podobně, jak jsme to znali z dřívějších zajímavých smluv pro 1 kWh elektrické energie? Nezní to příliš jako sci-fi? Ne, opravdu takové řešení umíme nabídnout. Jmenuje se HPE GreenLake.

Uběhly téměř 2 roky, kdy se AUTOCONT začal zabývat prodejem služeb HPE GreenLake v rámci svých servisních smluv a máme tedy v této oblasti praktické zkušeností z nabídek, ale i z provozu u zákazníků, kteří dané služby již používají. Také daný typ služeb sami používáme pro chod datacentra, z kterého nabízíme zákazníkům cloud služby. Rádi bychom se s vámi do nového roku podělili o poslední informace k této oblasti a podpořili tak vaše přemýšlení o efektivitě provozu IT do budoucna.

Typické výhody HPE GreenLake pro podnikové úložiště dat

Abychom vám zjednodušili pohled na výhody, které dnes u těchto HPE služeb pro efektivní provoz IT infrastruktury známe, za příklad jsme si vybrali jednu oblast řešení - podniková úložiště dat. Přínosy HPE GreenLake zde jsou:

 • Transparentní a predikovatelné náklady pro provoz - v dnešní době zvyšujících se cen za energie, software i hardware a lidskou práci je velmi zajímavé mít očekávané náklady na provoz datového úložiště i pro jeho měnící se rozsah. Vše navíc bez velkých vstupních investic, jen měsíční platby.
 • Uložiště dat s minimem rizik a flexibilitou dle měnících se potřeb - místo vlastnictví a údržby datové infrastruktury, služba založená na prostém přístupu a využití technologií ve vlastním datacentru. Navíc se není třeba obávat nadměrné či nedostatečné kapacity. S rezervní kapacitou v ceně služby lze službu podle potřeby obratem škálovat.
 • Zrychlení pořizování a jednodušení IT procesů - prioritizace termínů dodání HPE technologií pro danou službu i změna principu pořizování úložiště z dřívějšího principu zaměřeného na LUN jednotky na princip pořízení pro potřebné aplikace a jejich SLA. Bez nutnosti specializovaných znalostí a odhadů kapacit. Úvodní dodání lze z měsíců posunout na týdny a zprovozňování měnící se kapacity z týdnů na minuty.
 • Provozování jakékoli aplikace bez kompromisů - můžete splnit podmínky jakékoli smlouvy SLA. Platforma HPE GreenLake poskytuje bezkonkurenční garantovanou 100% dostupnost dat pro důležité aplikace a špičkovou provozní dostupnost 99,9999%.
 • Zajištění maximální kvality služby pro důležité aplikace - HPE GreenLake poskytuje inteligentní kvalitu služby (QoS) pro důležité pracovní zátěže. Procesy QoS umožňují stanovit priority pro konkrétní skupinu svazků nebo aplikací s cílem, vždy zajistit očekávání týkající se výkonu.
 • Přehledná správa odkudkoli - sjednocená správa umožňuje spravovat a monitorovat geograficky rozložené systémy pomocí jediné cloudové konzole, takže správa desítek systémů je stejně jednoduchá jako správa jednoho systému.
 • Režim správy s využitím umělé inteligence - nekonečné „hašení požárů“ se stane minulostí. Špičková technologie AIOps pro infrastrukturu podporuje autonomní operace a pomáhá zajistit neustálou dostupnost aplikací a jejich optimální chod. Lze tak předvídat a eliminovat narušení provozu, identifikovat problémy mezi úložištěm a virtuálními počítači a podobně.
 • Větší prostor pro priority a úspora provozních nákladů - IT oddělení organizace se mění z provozovatele na zprostředkovatele služeb, místo specializované správy IT infrastruktury se může soustředit na hlavní rozvojové cíle a podporu klíčových procesů IT.

Typová kalkulace HPE GreenLake pro nové úložiště dat

Jako příklad výhodnosti využití služeb HPE GreenLake prostřednictvím servisní smlouvy s námi, uvádíme tuto typovou kalkulaci vybrané konfigurace storage HPE Alletra 5000:

 • kapacita úložiště 38 TB s 10% rezervním kapacitou navíc až do výše 42 TB pro okamžité použití,
 • měsíční fixní platba za úložistě je 31.900,- Kč, délka kontraktu 5 let,
 • zafixovaná cena pro rozšíření kapacity 1GB = 0,83 Kč v pásmu 38 - 42 TB,
 • zafixovaná cena pro rozšíření kapacity 1GB = 0,76 Kč v pásmu 42 - 84 TB.

Úložiště i data jsou v datovém centru zákazníka, podobně jako při běžném nákupu celého úložiště za plnou cenu. Rezervní kapacita do výše 42 TB je nainstalována a připravena k okamžitému využití, ale platí se jen patřičné GB a dny jejich využití.

Když nové podnikové úložiště, tak HPE Alletra 5000

Existuje v dnešní době, kdy disková pole hýří využíváním All-Flash či All-NVMe technologií, datové úložiště, které je levnější a přesto má dostatečný výkon a dostupností pro běh podnikových aplikací? A současně takové úložiště není konstrukčně poplatné době před deseti a více lety? Odpověď je jednoduchá. Existuje.

Jedná se o novou variantu HPE hybridního datového úložiště Nimble. Ano, to je ta značka, která do HPE přinesla dodnes nepřekonatelný systém InfoSight. Nepřekonatelný minimálně v tom, jak dlouho sbírá telemetrická data z úložišť po celém světě a díky umělé inteligenci v nich dokáže najít anomálie a upozornit vás, že je některý parametr úložiště možné nastavit lépe a vyhnout se tak např. snížení výkonu nebo zvýšení latence, tedy délky odezvy.

HPE Alletra 5000  je založena na DNA úložiště HPE Nimble Storage Adaptivní Flash Array. Alletra 5000 přináší cloud zkušenosti do vašeho onpremise úložiště a díky pokročilé umělé inteligenci maximálně zjednodušuje správu dat v průběhu celého životního cyklu úložiště. 

Zaujali jsme vás a chtěli byste více informací?

Pokud vás informace k této oblasti naší nabídky zaujaly, máte dotazy či zájem o upřesnění k vaší konkrétní situaci? Zajímá vás řešení servisní smlouvy AUTOCONT, využívající služeb HPE GreenLake pro fixaci cen IT infrastruktury na 5 let? Nebo spíše vlastnostni a výhody uvedené řady HPE podnikových úložišť? 

Kontaktujte AC specialisty: petr.jezek@autocont.cz či petr.kubicek@autocont.cz  Případně se obraťte na svého obchodníka v rámci AUTOCONT regionálního centra.

Chcete více informací?