Vysoce dostupná a úspornější IT infrastruktura v Madetě

Zakoupením dvou identických úložišť zapojených do synchronní replikace, získal zákazník Madeta a.s. řešení s vysokou dostupností, které jeho prostředí vyžaduje. 

Úvod

Popis řešení, výchozí situace a cíle naleznete v případové studii.

Zájem ?