Komplexní správa stanic a serverů pro Magistrát města Brna

Cílem projektu bylo nahrazení stávajícího řešení novým s moderními možnostmi správy a s integrací antivirového řešení.

Došlo ke zrychlení a automatizaci řízení celého životního cyklu koncových stanic i serverů, ušetření času a nákladů na správu IT a zajištění bezpečného prostředí.
Více v případové studii.

Chcete více informací?