HPE GreenLake. Flexibilní rezervoár služeb pro cloud řešení ve vašem datacentru.

HPE hardware pro vaše datacentrum nemusíte pořizovat jen ve formě investic a věřit, že nakoupený rozsah vyhoví vývoji potřeb. Můžete platit jen za skutečnou spotřebu vlastní IT infrastruktury tak, jako byste ji měli v cloudu.

Cloud si stále více a více nachází uplatnění v provozu infrastruktury IT, ne náhodou AUTOCONT již nějakou dobu buduje vlastní IaaS cloud služby (accloud.cz) či rozšiřuje strukturu komplexních cloud služeb ve vlastních dvou geograficky oddělených datacentrech (dataspring.cz).

Pořád ale existuje hodně firem a organizací, které zjistily, že cloud jako takový pro ně nemá patřičné výhody. Když pomineme finanční aspekty, pak největší nevýhodou bývá často latence neboli reakční doba aplikací.  Další nevýhodou je často nedostatečná kontrola zabezpečení dat, kterou mohou vyžadovat interní pravidla a předpisy či externí normy. IDC ve své nedávné studii konstatovalo, že navzdory růstu a stále většímu přijímání veřejného cloudu zůstává 70% aplikací a dat mimo veřejný cloud.

HPE GreenLake – rezervoár možností pro vaše datacentrum

Pro zákazníky, kteří nemohou z různých důvodů výhody veřejného cloudu využít, nabízí HPE alternativu, cloudovou infrastrukturu v jejich vlastním datovém centru. Nabídka softwaru jako služby už dnes nikoho nepřekvapí. Ale co hardware jako služba do vašeho datacentra?

Představte si mít ve firmě vždy tu nejnovější IT infrastrukturu, tedy hardware a související software v potřebném rozsahu. A zároveň nemít žádné investiční výdaje za pořízení či fixní splátky za kapacitu, kterou nedokážete naplno využit. Ale mít jen platby za skutečné využití, jen za skutečnou spotřebu IT infrastruktury, o kterou je patřičně postaráno IT specialisty, jako byste ji měli v cloudu. Je to sci-fi? Ne to je HPE GreenLake.

Již dnes nabízí HPE v podobě „GreenLake“ velmi široký rezervoár možností, co všechno v podobě cloudu ve vlastním datacentru vybudovat. Jedná se o široké portfolio IaaS služeb – Compute, Storage, Networking, Data Protection a mnoho dalších. Ředitel HPE, Antonio Neri slíbil, že do roku 2022 bude mít HPE veškeré portfolio svého hardwaru dostupné formou služeb GreenLake.

Podnikové úložiště dat v podobě HPE GreenLake

Jako dobrý příklad pro ilustraci možností těchto služeb můžeme ukázat situaci, když se budete rozhodovat, zda obnovit hardware diskových polí pro podniková data a budete hledat nejlepší variantu pro vaše potřeby. Pokud vám z výběru vyjde varianta založená například na technologii HPE Nimble Storage a budete potřebovat pořídit IT infrastrukturu, která bude vyžadovat nějakou kapacitu pole, servery a switche, můžete se dopracovat na investici cca 5 mil Kč s tím, že AUTOCONT v rámci ní provede instalační služby a postará se i o servis dané IT infrastruktury. Anebo můžete zvážit variantu téhož, v podobě HPE GreenLake služeb.

Výhody varianty s GreenLake službami:

 • Můžete si otestovat, co potřebujete - vzorovou konfiguraci přivezeme a může být testována 30 dní ve vašem prostředí zdarma, pokud bude vyhovovat, jen ji přepnete do provozu.
 • Platíte průběžně za to, co využíváte - typicky jde měsíčně o padesátinu až šedesátinu částky celkové investice realizované klasickým způsobem
 • V ceně konfigurace je k dispozici 20% rezerva pro škálování výkonových potřeb nahoru bez placení předem, když zvýšený výkon bude potřeba, tak ho aktivujete a začnete platit.
 • Při potřebě naopak výkon či rozsah IT infrastruktury snížit směrem dolů, AUTOCONT vyjedná změnu HPE GreenLake kontraktu dle potřeb.
 • Tento typ kontraktu též po čase umožňuje mnohem jednodušeji změnit storage technologií na novější a plynule na ní přejít.
 • S unifikovanou správou vašeho privátního cloudu i veřejných cloudů efektivně pomůže platforma HPE GreenLake Central a zkušení specialisté AUTOCONT a HPE.

Ke standardním službám StartUp (zprovoznění) a Break&Fix (servis) umí AUTOCONT jednoduše přidat své průběžné provozní služby typu „Jsme Vaše IT“ a pro oblasti technologií s vysokou specializací do nich doplnit i specializované technologické služby HPE.

Infrastruktura pro virtuální desktopy v podobě HPE GreenLake

Dalším příkladem může být řešení pro provoz virtuálních desktopů (VDI), které dnes používá mnoho organizací. Řada z nich byla zvyklá, že velká většina zaměstnanců pracovala v kanceláři, ale najednou se 80-100 % firmy přesunulo na home-office a kapacity pro virtuální desktopy nestačily.

Kdo dnes přesně dokáže odhadnout, jak se poměr práce z kanceláře a home-office bude vyvíjet a tedy jak navrhnout potřebnou IT infrastrukturu dobudoucna? Nestojí tedy za to, zvážit variantu řešení s HPE Green Lake? Ta totiž umožní platit jen nějak dimenzovanou infrastruktury pro VDI a když potřeba výkonu naroste, tak je obratem uvolněna její dodatečná rezerva (typicky 20%). Flexibilitou řešení se tedy přibližujeme cloudu, data má ale přitom zákazník uložena ve svém datovém centru a plně pod kontrolou svého perimetru.

Přínosy HPE GreenLake dle studie Forrester

Pokud vám nestačily výše uvedené praktické příklady, inspirujte se výzkumem společnosti Forrester „The Total Economic Impact of HPE GreenLake“ z června 2020. Podle dané studie dnešní organizace chápou, že cloud již není volbou, ale je nevyhnutelný. Organizace napříč průmyslovými odvětvími si uvědomují, že jejich obchodní modely se mění, jak tempo digitální transformace získává na rychlosti a IT týmy tak musí vše podporovat mnohem pružněji než dřív.

Cloudové strategie napříč průmyslovými odvětvími se však mohou výrazně lišit, některé podniky budou i nadále potřebovat IT řešení ve vlastních datacentrech, aby vyhověly bezpečnostním a regulačním požadavkům, učiněným investicím, výkonnostním požadavkům a podobně. HPE GreenLake poskytuje to nejlepší z obou světů,  HPE GreenLake je škálovatelná služba IT infrastruktury, která organizacím umožňuje snadno se škálovat, aby zvládly kolísání poptávky a měnící se tržní podmínky.

Hlavní přínosy a úspory HPE GreenLake:

 • Urychlení potřebných byznys iniciativ a tím i zvýšení podnikové produktivity.
 • Snížení nutnosti přímo investovat do IT infrastruktury a tedy úspory v capex oblasti.
 • Poskytnutí flexibilnější IT infrastruktury pro rychlé škálování nahoru i dolu.
 • Zkrácení nebo odstranění času spojeného s plánováním potřebných kapacit IT.
 • Zlepšení produktivity IT s dalšími zdroji podpory ze strany externích IT specialistů.
 • Poskytnutí nástrojů pro měření využití IT infrastruktury a pro předpověď dalších potřeb.

V této Forester studii naleznete více informací k porozumění výhodám, nákladům a rizikům spojeným s tímto typem služeb. Vše vzniklo na základě rozhovorů se zákazníky, kteří mají víceleté zkušenosti s používáním služeb HPE GreenLake.

Načerpejte informace z AC webináře

Získejte informace, jak si zajistit flexibilitu kapacity i výkonu své firemní IT infrastruktury se škálovatelností nahoru i dolů, plaťte průběžně za to, co využíváte a zjednodušte provoz svého IT.

Chcete více informací?