Duben měsícem (kyber)bezpečnosti

Duben už je pár let měsícem bezpečnosti. I když je nejvíce spojován s bezpečností na silnicích, není od věci si připomenout i téma kybernetické bezpečnosti, která v posledních letech čím dál více roste na významu.

Pohled do minulosti

První počítačové viry byly spíše ukázkou dovedností programátorů nebo šlo o vtip. Z počátku vůbec neměly za úkol uživatelům škodit. V roce 1989 se například objevil vir Yankeedoodle původem z Bulharska, který každý den přesně v 17:00 začal hrát melodii Yankee Doodle.

V dnešní době malware vyvíjejí skupiny vzdělaných odborníků, kdy jde o zločinné odvětví, ve kterém se točí obrovské finanční prostředky. Při úspěšném ransomwarovém útoku se může výkupné u firem vyšplhat až k milionům korun, v případě nadnárodních korporací může jít až o miliony dolarů..

Antivir jako základ

Antivirový program byl na svém počátku jednoduchý software, který detekoval a případně i odstranil počítačové viry z infikovaného zařízení. Tím pomáhal zastavit další šíření škodlivého kódu. Dnes obsahují antivirové programy moderní technologie a mají řadu bezpečnostních vrstev, které chrání proti různým typům hrozeb.

Vícevrstvá ochrana antiviru umožňuje bojovat proti celé řadě škodlivých činností, zejména proti krádeži hesel a účtů, neoprávněné těžbě kryptoměn, zašifrování souborů pomocí ransomwaru, získání citlivých osobních údajů, spamu, podvodům a dalším formám kybernetických útoků. Moderní bezpečnostní řešení aktualizují své virové databáze několikrát denně.

Další nástroje v boji proti kyberútoku

Existuje celá řada nástrojů, které dokážou posílit celkovou robustnost bezpečnostního řešení. Příkladem může být cloudový sandbox, technologie EDR nebo firewall.

Cloudový sandbox poskytuje dodatečnou vrstvu zabezpečení, která umožňuje analyzovat online hrozby a separovat je od sítě, aby nemohly narušit chod firmy. Aplikaci či soubor v sandboxu lze v případě potřeby spustit. Veškeré provedené změny se po zavření sandboxu zruší, takže nedojde k ohrožení žádného zařízení.

EDR (Endpoint Detection and Response) je propracovaný nástroj, který slouží k identifikaci nezvyklého chování v podnikové infrastruktuře. V reálném čase monitoruje a vyhodnocuje všechny aktivity v síti (například chování uživatelů, soubory, procesy, registry, paměť a události), což organizacím umožňuje v případě potřeby rychle zareagovat.

Firewall, ať už softwarový nebo hardwarový, v počítačové síti blokuje nebo povoluje navazované komunikace na základě předdefinovaných nebo dynamických pravidel a politik. Chrání zařízení, jež jsou zapojena za ním, před různými typy útoků včetně těch, které umožní útočníkovi převzít kontrolu na zařízením.

Nové hrozby každý den

Každý den se objeví zhruba 350 000 nových více či méně sofistikovaných hrozeb. Proto je velmi důležité zvolit správné bezpečnostní řešení, které dokáže počítač, server nebo mobilní zařízení před těmito hrozbami chránit. Pokud tedy ještě nemáte bezpečnost ve firmě zcela vyřešenou, je nyní ideální čas se tomuto tématu začít věnovat.

Máte zájem o více informací?

V případě, že vás výše uvedené téma zaujalo, máte specifické dotazy či zájem o upřesnění k vaší konkrétní situaci, neváhejte kontaktovat našeho AC specialistu Lukáše Hrubého - lukas.hruby@autocont.cz. případně se obraťte na svého obchodníka v rámci AUTOCONT regionálního centra.

Chcete více informací?