Kybernetická bezpečnost - Už vím jak!

V druhé části tématu kybernetické bezpečnosti se zaměříme na to „jak začít“.

Jak naložit s nabytým pocitem "je potřeba opravdu něco udělat" a "nějak začít". Ideálním prvním krokem je zjistit aktuální a detailní informace o stávajícím stavu kybernetické bezpečnosti. dalším krokem je stanovení vlastní politiky, standardů a cílů. Dále pak definování oblastí především financí a úsilí, které by vedlo k vybudování tzv. "přiměřené bezpečnosti" s "akceptovatelnými náklady" a pomocí jakých IT projektů, služeb a technologií toho cíle lze dosáhnout.

Na základě AC konceptu poukážeme na trendové technologie a služby, nastíníme jejich obecné možnosti a povíme si, jak můžeme pomoci s výběrem cesty právě pro vás.

Datum a čas

08.03.2022, 10:00 - 11:30

Místo konání

AC WEBINÁŘ

Program

  • 10:00   Úvod do webináře
  • Jak na tom jsem? Analýza současného stavu kybernetické bezpečnosti IS
  • CIS Critical Security Controls a Cyber ​​​​Security Maturity – co to je a proč to vědět?
  • Kolik mě stojí výpadek jedné kritické aplikace, nebo celého IT prostředí?
  • Trendy v technologických i procesně-organizačních opatřeních dle AC konceptu kybernetické bezpečnosti
  • 11:30   Diskuze a ukončení webináře

Za Security Operation Centrum společnosti AUTOCONT srdečně zvou
Petr Vejmělek a Veronika Chvátalová

Anketa

Dovolujeme si vás požádat o zpětnou vazbu zodpovězením otázek na tomto odkazu.

Kontakty

V případě zájmu o další informace kontaktujte  Kamilu Raškovou . Individuální dotazy k tématu akce směřujte na Petra Vejmělka .

Chcete více informací?