Licencování Microsoft a práce s nástroji O365 (Teams, OneNote) ve výuce

Seminář zaměřený na problematiku licencování Microsoft a práci s nástroji O365 (Teams, OneNote) ve výuce. Obsah je určen především pro ředitele škol a ICT správce/koordinátory.

Projednáme podrobnosti k licencování - jejich pravidla, metodiku stanovení počtu licencí, jaké produkty jsou obsahem doporučení, jak řešit nákup doplňkových licencí. Neopomeneme zmínit i novinky v aplikacích Microsoft, využití nástrojů Microsoft v prezenční výuce a také jednotné místo pro distribuci informací – Portál pro školy, který doplníme o referenci zákazníka. V živé ukázce předvedeme, jak spravovat tenant Microsoft.

Datum a čas

05.04.2022, 08:30 - 13:00

Místo konání

CUOK – Střední škola polytechnická, Rooseveltova 79, Olomouc

Program

  • 8:30 - Příjezd účastníků, občerstvení
  • 9:00 - Zahájení semináře, úvodní slovo zástupců AC a Microsoft
  • 9:05 - Microsoft licencování
  • 10:00 - Novinky v aplikacích OneNote a Teams – využití v prezenční výuce
  • 10:30 - Coffee break
  • 10:45 - Portál pro školy
  • 11:30 - Správa tenantu O365
  • 12:00 - Ukončení, závěrečná diskuze, společný raut

Občerstvení po dobu semináře zajišťuje Střední odborná škola obchodu a služeb, Štursova 14, Olomouc

Prezentaci proběhlého semináře si můžete stáhnout na tomto odkazu ZDE

Za společnost AUTOCONT a.s. srdečně zve
Lukáš Jurča, ředitel krajského zastoupení

Kontakty

Registrace na akci je již uzavřena. V případě zájmu o další informace kontaktujte Eriku Konečnou.

Chcete více informací?