Jak dnes efektivně spravovat prostředí koncových uživatelů IT s Microsoft technologiemi

Současný vývoj ukazuje, že přístup ke správě firemního IT je třeba změnit. Zaměstnanci i do budoucna budou s koncovými zařízeními pracovat víc než dřív mimo firemní prostředí a tomu je třeba přizpůsobit postupy i nástroje.

Poslední rok předložil před IT oddělení firem a organizací několik složitých úkolů, které dříve byly řešitelné operativně a nepotřebovaly komplexní nástroje. Jedním z nich je i efektivní zabezpečení provozu koncových zařízení, respektive zajištění bezpečné a spolehlivé práce uživatelů IT.

Kdo si dříve uměl představit, že některé organizace budou mít všechny zaměstnance s pracovními nástroji mimo firemní prostředí? A jiné organizace budou mít z celkových 300 zařízení v jeden okamžik třeba 200 na různých adresách? Doba naučila zaměstnance pracovat a spolupracovat mnohem víc flexibilně, kdykoliv a odkudkoliv. Mnoho z nich si své návyky odnese i do dalšího fungování, navíc zaměstnavatelé budou tento trend podporovat a tedy i IT oddělení musí v této oblasti přizpůsobit své nástroje a postupy.

Datum a čas

04.05.2021, 10:00 - 11:00

Místo konání

AC WEBINÁŘ

Program

  • 10:00 Zahájení a úvod webináře
  • Proč dnes stojí za to mít systém na správu koncových zařízení
  • Jaké jsou přínosy, výhody a úspory
  • Microsoft Endpoint Manager a zkušenosti s ním
  • Jiný přístup k efektivitě správy ve formě virtualizace desktopů a aplikací
  • Nové možnosti vzdálené plochy díky cloudu - Virtuální desktopy v Azure
  • 11:00 Prostor pro dotazy, ukončení webináře

Za společnost AUTOCONT a.s. vás srdečně zvou

Lubor Lankočí, systémový specialista
Petr Kasan, manažer oblasti nabídky

Anketa

Dovolujeme si vás požádat o zpětnou vazbu zodpovězením otázek na tomto odkazu.

Tři účastníci ankety obdrží jednu z následujících zajímavých cen.

Kontakty

V případě zájmu o další informace kontaktujte Kamilu Raškovou. Individuální dotazy k tématu akce směřujte na Lubora Lankočího či.Petra Kasana.

Chcete více informací?