PROGRAM

08:30 - 09:30

Příjezd, registrace

09:30 - 09:45

Úvod konference

Miloslav Záleský (ARICOMA)

Představení AUTOCONT, SABRIS CONSULTING a ARICOMA, informace k aktuálním typům cloud služeb a programu akce.

9:45 - 10:15

Cesta firem do cloudu

Lukáš Příhoda (Senior Executive, IT Professional)

Jaké výzvy v současné době čekají na firmy a jejich vedení při záměru masivnějšího využívání cloudových služeb.

10:15 - 11:00

AC Cloud - nástroj k efektivnímu provozování IT

Jiří Vrbický (AUTOCONT)

Co výjimečného nabízí AC Cloud pro provoz podnikových aplikací dneška.  

11:00 - 11:30

Spolehlivá infrastruktura Cisco UCS v našich datových centrech

Tomáš Novák (AUTOCONT), Martin Diviš (Cisco ČR)

Technologie datových center jsou základním stavebním kamenem pro poskytovní spolehlivých, bezpečných a vysoce dostupných cloudových služeb.

11:30 - 11:45

Přestávka a občerstvení

11:45 - 12:15

Cloud jako akcelerátor přechodu na SAP S/4HANA

Aleš Ogoun, Jakub Solčány (Sabris Consulting)

Naše zkušenosti s přípravou na migraci S/4HANA v cloudovém prostředí AC Cloud v několika krocích.

12:15 - 12:45

Přínosy zavádění umělé inteligence v podnicích na platformě AWS

Tervel Šopov (Deloitte ČR), Tibor Kolejak (AWS)

Jak na umělou inteligenci a přínosy jejího nasazení v podniku. Případové studie z praxe: "Magic Eye" - případová studie ve ŠKODA AUTO ČR a “F1, na rychlosti záleží” - případová studie z prostředí Fomule 1.

12:45 - 13:15

Kontejnery na platformě Red Hat OpenShift

Igor Tomeš (AUTOCONT)

Vývoj aplikací do kontejnerů je jasným trendem, kontejnery vás neminou. Naše cloudová služba vám adopci kontejnerů zjednoduší a rychle zpřístupní.

13:15 - 13:30

Shrnutí konference

Jaroslav Hulej (AUTOCONT)

Náš přístup ke cloudu a službám pro tuto oblast.

13:30 - 15:00

Oběd a neformální diskuse k tématům konference

Chcete více informací?