Moderní pracoviště 21. století. Počítače jako vozový park, AutoPilot a Surface Hub.

Rychlé změny v počtu používaných koncových zařízení. Vzdálená instalace, nastavení a správa počítačů mimo areál organizace. Nové formy spolupráce – Surface Hub a Teams for Rooms.

Máte i u vás nastaveno hybridní prostředí pro práci z domova i z kanceláře? Jak řešit náhlé změny v přítomnosti nebo nepřítomnosti uživatelů v kancelářích? Připravte se na novou dobu. Využijte nástroje Microsoft 365 Business a Enterprise v kombinaci s novými zařízeními rodiny Microsoft Surface. Příkladem může být multimediální 55“ a 84“ mobilní telekonferenční dotykové pracoviště Surface Hub 2. generace. Díky našim bohatým zkušenostem z vlastního používání a také implementací u našich zákazníků podpořenými následnou adopcí, vzděláváním a podporou při správě, se cítíme být vaším profesionálem první volby při cestě k naplnění vize moderního pracoviště 21. století. 

Blíží se doba, kdy budeme využívat koncová zařízení jako službu - formou měsíční platby. Máte i u vás takové pracovní prostředí? Máte svého AutoPilota? Je zdarma nebo se platí? A jaká je vaše vize DaaS pro rok 2021? O tom můžeme diskutovat, jsme připraveni na vaše otázky.

Datum a čas

02.03.2021, 10:00 - 11:00

Místo konání

AC WEBINÁŘ

Program

  • 10:00 Zahájení webináře, seznámení s programem
  • DaaS 2021 – počítač „na paušál“ – provozujte flotilu počítačů jako vozový park
  • Moderní pracoviště - komunikace a spolupráce jednoduše, přístup a správa dat bezpečně (AutoPilot, InTune)
  • Licence M365 a jejich vlastnosti stručně a přehledně
  • Moderní zařízení: Microsoft Surface, Microsoft Hub
  • Prostor pro dotazy
  • 11:00 Ukončení webináře

Srdečně zvou
Petr Klement za společnost Microsoft s.r.o.
Jiří Michálek a Martin Černík za společnost AUTOCONT a.s.

Anketa

Dovolujeme si vás požádat o zpětnou vazbu zodpovězením otázek na tomto odkazu.

Tři účastníci ankety obdrží jednu z následujících zajímavých cen.

Kontakty

V případě zájmu o další informace kontaktujte Kamilu Raškovou. Individuální dotazy k tématu akce směřujte na Martina Černíka.

Chcete více informací?