LogDock Advanced: Efektivní bezpečnostní technologie na trhu pro management logů

Sledujte, analyzujte, mějte jasno o provozních a bezpečnostních incidentech v IT infrastruktuře.

Cloudová služba LogDock Advanced nabízí jedinečnou možnost efektivní správy vašich logů, a to formou služby provozované na jedné z nejlepších technologií na trhu QRadar. Umožňuje jednotnou správu událostí a toků ze síťových zařízení, operačních systémů, aplikací a dalších SW. Díky službě LogDock Advanced získáte nástroj pro rychlé a automatizované odhalování a řešení bezpečnostních incidentů, detekci a řešení technických potíží v komunikaci technologií a aplikací. Služba pomáhá plnit zákon o kybernetické bezpečnosti, získávat přehledné reporty o dění v síti a neomezenou dobu pro uložení logů a toků bez velkých investic do pořízení vlastního řešení pro management logů.

Datum a čas

22.06.2021, 10:00 - 11:00

Místo konání

AC WEBINÁŘ

Program

  • 10:00 Zahájení webináře, úvodní informace
  • Důležitost správy protokolů
  • Příklady a ukázky s LogDock Advanced
  • 11:00 Otázky a odpovědi

Za společnost DataSpring srdečně zvou

Vojtěch Vojík, Sales Director
Igor Tomeš, Solution Architect a Jáchym Šimák, Security Architect

Anketa

Dovolujeme si vás požádat o zpětnou vazbu zodpovězením otázek na tomto odkazu.

Tři účastníci ankety obdrží jednu z následujících zajímavých cen.

Kontakty

V případě zájmu o další informace kontaktujte Anetu Dedkovou. Individuální dotazy k tématu akce směřujte na Vojtěcha Vojíka.

Chcete více informací?