Kybernetická bezpečnost v roce 2021

Navazujeme na předcházející úspěšné semináře a přicházíme s aktuální zprávou o kybernetické bezpečnosti.

Zamyslíme se nad aktuálními hrozbami a změnou chování útočníků. Předvedeme simulaci kybernetického útoku pomocí malware infekce a ukážeme nejen techniky agresorů, ale celý proces reakce AC SOC. Budeme se zabývat aktuálními trendy v zabezpečení koncových stanic. Možná, že již monitorujete a zaznamenáváte aktivity interních a externích administrátorů a dokážete zabránit zneužití přístupových oprávnění po personálních změnách. Přesto pro vás bude závěrečná přednáška o technologiích PIM/PAM zajímavá.

Datum a čas

21.10.2021, 09:00 - 14:00

Místo konání

Golf Park Club, Roudničská 730, Hradec Králové

Program

  • 8:30     Příjezd, prezentace
  • 9:00     Zahájení (J. Středa)
  • 9:15     Jak se mění metody a chování útočníků? (L. Mandok)
  • 10:00   Odhalení a zvládnutí malware útoku "naživo" (J. Chalota)
  • 10:45   Přestávka
  • 11:00   Aktuální trendy zabezpečení koncových zařízení (M. Janda)
  • 11:30   Ochrana privilegovaných účtů (J. Strnad)
  • 13:00   Oběd v restauraci Park Golf Club

Za společnost AUTOCONT a.s. vás srdečně zve
Josef Středa, ředitel regionálního centra

Kontakty

V případě zájmu o další informace kontaktujte Michaelu Obrtalovou.

Chcete více informací?