Co je to DaaS. Moderní vzdálená správa a nastavování koncových zařízení.

Začnou firmy a organizace častěji nahlížet na průběžnou obnovu a bezpečný provoz svých počítačů podobnýma očima jako se to naučily u podnikových automobilů či softwaru pro své zaměstnance?

Nakupovat software ve formě služby respektive formou měsíční platby či ročního předplatného, se stává ve firmách již běžnou záležitostí. DaaS = firemní počítačová flotila formou průběžné platby. Součástí platby mohou být i služby. Přednastavení zařízení ještě předtím, než jej uživatel vybalí z krabice. Správa, zabezpečení a vzdálený dohled v průběhu jeho používání. Certifikované smazání dat po ukončení jeho životního cyklu a předání zařízení k ekologické likvidaci. Jaké technologie používámé pro Windows, Apple a Android? To se vám pokusíme představit v průběhu webináře včetně živé ukázky používaných nástrojů.

 

Datum a čas

29.06.2021, 10:00 - 11:00

Místo konání

AC WEBINÁŘ

Program

  • 10:00 Úvod do webináře
  • DaaS = nákup a provoz IT formou měsíční platby za zařízení a s nimi spojené služby nastavení a správy
  • Co rozumíme pod pojmem „Modern devices“  (moderní koncová a videokonferenční zařízení)
  • Jak probíhá jejich hromadné nasazování v praxi – bez zásahu uživatele či správce ihned po vybalení
  • Jaké software a technologie pro hromadné nasazování podporujeme (Windows AutoPilot, APPLE DEP a další – praktická ukázka)
  • Videokonferenční Microsoft Hub a další zajímavé nástroje ke vzdálené spolupráci v naší nabídce
  • 11:00 Prostor pro dotazy, ukončení webináře

Za společnost AUTOCONT srdečně zvou
Jiří Michálek a Martin Černík

Anketa

Dovolujeme si vás požádat o zpětnou vazbu zodpovězením otázek na tomto odkazu.

Tři účastníci ankety obdrží jednu z následujících zajímavých cen.

Kontakty

V případě zájmu o další informace kontaktujte Kamilu Raškovou. Individuální dotazy k tématu akce směřujte na Jiřího MichálkaMartina Černíka.

Chcete více informací?