NIS2 a kybernetické hrozby

NOVÝ ZÁKON O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI, DO KTERÉHO SE PROMÍTNOU POŽADAVKY EVROPSKÉ SMĚRNICE NIS2, VEJDE V PLATNOST V PRŮBĚHU ROKU 2024. NOVELIZACE S SEBOU NENESE JEN IT OPATŘENÍ. JSTE PŘIPRAVENI?

Ve spolupráci s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a právní společností ARROWS advisory group, jsme pro vás připravili odborný seminář na aktuální téma NIS2 (směrnice EU regulující kybernetickou bezpečnost) a kybernetické hrozby nejen z pohledu IT. 

Ve třech blocích se od zástupců NÚKIB dozvíte praktické dopady regulace. Zástupci AUTOCONT téma propojí s aktuálními kybernetickými hrozbami a na závěr právní zástupci ARROWS osvětlí celou problematiku z hlediska právních dopadů a odpovědnosti managementu.

Seminář je primárně koncipován pro management a majitele.

Datum a čas

11.05.2023, 09:00 - 13:30

Místo konání

Telegraph, Jungmannova 3, Hodolany, Olomouc

Program

 • 8:30 Příjezd účastníků, občerstvení
 • 9:00 Blok 1 - NÚKIB (Martin Švéda, vedoucí Oddělení regulace soukromého sektoru)
  • Úvod - proč kyberbezpečnost stát řeší a jak to dělá
  • Význam kyberbezpečnosti pro management - proč to zdaleka není jen problém IT
  • Návrh nového zákona o kybernetické bezpečnosti - jak by to mělo prakticky vypadat
  • Dosavadní zkušenosti - problematika řízení dodavatelského řetězce a další
  • Základní doporučení
  • Diskuze a dotazy
 • 10:30 Coffee break
 • 11:00 Blok 2 - AUTOCONT (Petr Vejmělek, manažer security oblasti, Jiří Chalota, security konzultant)
  • Kybernetická bezpečnost a aktuální hrozby
  • Koncept kybernetické bezpečnosti a prolinky na paragrafy novely ZoKB
 • 12:30  Coffee break
 • 12:45 Blok 3 - ARROWS (JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D., LL.M., advokát a řídící partner, Mgr. Petr Hanzel, advokát)
  • Odpovědnost statutárního orgánu za zajištění kybernetické bezpečnosti
  • Obecné podmínky odpovědnosti statutárního orgánu
  • Vztah povinnosti péče řádného hospodáře a kybernetické bezpečnosti
  • Trestněprávní souvislosti
 • 13:30 - Ukončení semináře

Za společnost AUTOCONT a.s. Vás srdečně zve
Lukáš Jurča, ředitel krajského zastoupení

Kontakty

Registrace je již uzavřena. V případě zájmu o další informace k akci kontaktujte Eriku Konečnou, email: erika.konecna@autocont.cz.

Chcete více informací?