Jak efektivně ochránit data

Chraňte svá data a přihlaste se na náš seminář pro malé a střední podniky s tématikou zálohování dat a povinností plynoucích z nového zákona o kybernetické bezpečnosti.

Ochrana dat je základní povinností všech uživatelů a firem, využívajících ke své činnosti informační systémy. Po čtyřech letech vás opět zveme na seminář zaměřený na zálohování dat. Tentokrát je akce primárně určena pro malé a střední podniky. Některé se v roce 2024 stanou povinnou osobou dle nového Zákona o kybernetické bezpečnosti, což přinese řadu nových povinností. Zálohování dat ale představuje základní bezpečnostní opatření, které by mělo být zavedeno ve všech organizacích nezávisle na tom, zda právě vaší firmou provozovaná služba spadne do působnosti zákona či nikoli. Přijďte, rádi se s vámi podělíme o naše zkušenosti. 

Datum a čas

17.10.2023, 08:30 - 13:30

Místo konání

EA Congress Hotel Aldis Hradec Králové

Program

8:30    Registrace a občerstvení
9:00    Zahájení semináře

  • Rozšíření působnosti Zákona o kybernetické bezpečnosti v souvislosti s NIS2
  • Proč potřebujeme plán obnovy a jak souvisí s provozem organizace
  • Architektura zálohovacího systému pro malý a střední podnik
  • Metody zabezpečení záloh
  • Praktické zkušenosti se zálohováním a obnovou dat
  • Závěr a prostor pro dotazy

13:00    Oběd v hotelové restauraci

Za společnost AUTOCONT a.s. vás srdečně zve Josef Středa, ředitel krajského zastoupení

Kontakty

V případě zájmu o další informace k akci kontaktujte Michaelu Obrtalovou, email: michaela.obrtalova@autocont.cz

Chcete více informací?