Vytvořte si novou IT strategii pro Váš byznys

Cílem nového kurzu „IT strategie pro Váš byznys“ je nabídnout posluchači komplexní pohled na vytváření firemní IT strategie a osvojit si techniky a metody pro její vybudování nebo optimalizaci.

IT strategie vytvořená v souladu s podnikovými cíli přináší organizaci optimální podmínky pro dosažení stanovených cílů a je zároveň základním předpokladem pro realizaci podnikové architektury a infrastruktury. Školicí středisko AC nabízí nový odborný kurz plný praktických ukázek, technik, metod a workshopů, které pomohou Vašemu IT a podnikání trvale růst.

Kurz je vhodný pro CIO, IT projektové manažery, analytiky, architekty a jiné odborné pracovníky, kteří se podílejí na stanovování nebo naplňování podnikové strategie nebo procesů IT. Obsah kurzu zahrnuje pět hlavních témat, které souvisí s budováním IT strategie organizace. V prvé řadě jde o samotný význam podnikové strategie a její vztah k IT strategii organizace.

Enterprise architektura (EA) reprezentuje další téma kurzu. Přijetí principů Enterprise architektury přináší organizaci celou řadu benefitů – komponenty a řešení IT jsou znovupoužitelné, zdokumentované a nákladově optimalizované. V kurzu je věnována pozornost zejména architektonickému rámci TOGAF, který patří mezi nejznámější frameworky a společně s jazykem ArchiMate představuje účinný nástroj pro modelování podnikové architektury.

Dalším z pilířů kurzu je problematika řízení služeb v IT (ITSM). V tomto pojetí je provoz IT vnímán jako služba přinášející hodnotu internímu nebo externímu zákazníkovi.

V návaznosti na analýzu podnikového prostředí je pozornost věnována rovněž Byznys analýze (BA). Byznys analýza je vnímána jako prostředek pro provádění změn, které vedou k úspěšnému naplňování podnikové a IT strategie. Výstupem těchto analytických činností jsou identifikované změny pojaté jako Business Case, které jsou realizované prostřednictvím projektů v IT. Prezentovaná témata vychází z rámců BABOK a z byznys analýzy dle přístupu organizace BSC Business Analysis.

Řízení projektů v IT představuje poslední téma intenzivního kurzu a provádí posluchače nejznámějšími standardy v oblasti projektového managementu PRINCE2, PMBOK a PMI. Každá z hlavních kapitol obsahu kurzu zahrnuje praktické cvičení, práci s příklady, vzory a šablonami. Po absolvování praktických cvičení posluchač kurzu získává draft pro vybudování nebo optimalizaci vlastní IT strategie organizace.

Bližší informace o kurzu IT strategie pro Váš byznys naleznete na stránkách Školicího střediska AC.

Chcete více informací?