Školení, certifikační zkoušky

Prostřednictvím vlastního školícího střediska nabízíme široké portfolio seminářů a kurzů pro různě pokročilé uživatele a zákaznické segmenty. Školení jsou zaměřena na oblast využití ICT pro běžné uživatele a specialisty (využití hardware, práce s aplikacemi, testování, bezpečnost) i na metody v oblasti internetového marketingu a podnikových řešení (procesní analýza, podniková architektura, řízení ICT služeb atp.).

Školicí středisko nabízí více než 50 standardních kurzů, agenda kurzů však může být upravena na míru potřebám zákazníka. Kurzy jsou pořádány v prostorách školicího střediska (Praha, Brno, Ostrava, Karlovy Vary), případně přímo u zákazníka.

Více na www.edu.autocont.cz.