Vzdělávání, věda

V oblasti vzdělávání a vědy se svými obchodními a realizačními aktivitami angažujeme přes 20 let. Jsme tradičním dodavatelem IT produktů, školního vybavení a školních licencí. Mezi další okruhy, kde realizujeme, patří implementace flexibilních platforem pro rychlé nasazení a modifikace aplikací, sdílení informací a spolupráci.

Řešíme i různé modely zajištění provozu IT, outsourcing vybraných činností, podporu IT technologií, případně podporu interních pracovníků pro vysoce odborné služby a budování datových center v rámci univerzit a vysokých škol. Disponujeme množstvím zajímavých referencí pro daný obor.