Reference

Vybudování intranetu na platformě M365/SharePoint Online

Vybudování intranetu na platformě M365/SharePoint Online ve společnosti První novinová společnost a.s.

Pro propojení všech týmů a celé organizace bylo potřeba vyvinout intranet jako náhradu za stávající on premise řešení, tím zefektivnit firemní procesy sdílením materiálů a aplikací na interníchwebech a portálech.

Případová studie

Zvýšení výrobní efektivity a přesnější plánování budoucí výroby

Zvýšení výrobní efektivity a přesnější plánování budoucí výroby ve společnosti Schwan Cosmetics CR

Postupná minimalizace výskytu a dopadu vlivů ve výrobě, odhalení dopadů za časové období až na detail výrobní operace, přesnější plánování budoucích období a udržení know-how ve společnosti při odchodu zaměstnanců.

Případová studie

Mobilní aplikace pro řízení nákladů za dopravu na misích

Mobilní aplikace pro řízení nákladů za dopravu na misích pro Člověk v tísni, o.p.s.

Využití jednoduché mobilní aplikace pro řízení firemních logistických procesů po celém světě s online náhledem na všechny probíhající i realizované cesty.

Případová studie

Koncepce využití Office 365

Koncepce využití Office 365 ve společnosti Meopta-Optika

Společnost začala plně využívat nástroje Office 365, byl nastaven optimální způsob spolupráce v jednotlivých týmech, pojmenování a pochopení konkrétních přínosů pro jednotlivé role.

Případová studie

MS Dynamics 365 Customer Engagement pro PBT Rožnov p.R. s.r.o.

MS Dynamics 365 Customer Engagement pro PBT Rožnov p.R. s.r.o. PBT Rožnov p.R. s.r.o.

Společnost získala řešení umožňující mimo jiné jednoduchou evidenci vykázané práce na jednotlivých servisních zásazích a následné dynamické generování výstupů včetně zaznamenávání podpisu zákazníka přímo na místě.

Případová studie

Implementace Microsoft Dynamics 365 for Sales ve STAHLGRUBER CZ s.r.o.

Implementace Microsoft Dynamics 365 for Sales ve STAHLGRUBER CZ s.r.o. STAHLGRUBER CZ s.r.o.

Díky nasazení Microsoft Dynamics 365 společnost STAHLGRUBER získala vhodný nástroj, který umožní efektivní řízení vztahů se zákazníky s propojením na ERP systém Microsoft Dynamics AX.

Případová studie

Kabelařina s Dynamics AX

Kabelařina s Dynamics AX PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o.

Zákazník získal nástroj, který odpovídá jeho potřebám. Veškerá data jsou snadno dohledatelná a díky provázanosti firemních procesů s účetnictvím má možnost velice rychle reagovat na úzká místa.

Případová studie

Řešení pro neziskovou organizaci na platformě Dynamics 365 SOS dětské vesničky

Řešení pro neziskovou organizaci na platformě Dynamics 365 SOS dětské vesničky SOS dětské vesničky

Nový agendový systém podporuje veškeré klíčové interní procesy. Řešení se vyznačuje jednoduchým ovládáním a umožňuje maximální přístup k uloženým datům celému fundraisingovému týmu. Zejména jednoduchá těžba dat se pozitivně odráží na výsledcích práce s dárci.

Případová studie

Mobilní aplikace Dynamics NAV pro WMS a výrobu

Mobilní aplikace Dynamics NAV pro WMS a výrobu HENNLICH s.r.o.

Nové řešení odstranilo původní složitosti systému, přineslo nové moderní technologie a zefektivnilo procesy skladu i výroby. S nasazením mobilní aplikace Dynamics NAV došlo také k celkové reorganizaci skladových prostor a bylo tak dosaženo cíle implementovat jednotné a moderní rozhraní, které umožňuje naplňovat základní strategii společnosti Hennlich.

Případová studie

Informační systém Dynamics 365

Informační systém Dynamics 365 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Nasazení informačního systému přineslo zákazníkovi řadu výhod. Mezi jinými se usnadnil přístup k informacím napříč celou agenturou, informace jsou snadno dostupné a lze k nim přistupovat odkudkoliv. Řešení z rodiny Dynamics 365 v kombinaci s dalšími produkty umožňuje jednotnou podporu a přináší úspory oproti nasazení jiného CRM systému.

Případová studie

Brána k elektronickým službám státu v MS AZURE

Brána k elektronickým službám státu v MS AZURE Ministerstvo vnitra České republiky

Řešení Portál občana poskytuje možnost centrálního přístupu k elektronickým službám státu, díky kterému v kombinaci s eObčankami dochází pro občany ke skutečnému startu digitální transformace veřejné správy.

Případová studie

Biometrické podepisování na prodejně i v terénu

Biometrické podepisování na prodejně i v terénu GIENGER spol. s.r.o.

Řešení odstranilo nutnost skenování a archivace papírových dodacích listů. Slouží jak na provozovnách, tak ve formě mobilní aplikace také řidičům zajišťujícím rozvoz zboží v terénu.

Případová studie

Konsolidace a migrace systému pro správu dokumentů

Konsolidace a migrace systému pro správu dokumentů O2 Czech Republic a.s.

Se zvoleným řešením došlo ke snížení počtu úložišť ze 43 na 4! To se zajímavě odrazilo také na úsporách v oblasti licencí, licenčních údržbových poplatcích a i provozních nákladech.

Případová studie

Intranet, správa dokumentů a aplikace pro správu reklamací

Intranet, správa dokumentů a aplikace pro správu reklamací Letoplast s.r.o.

S novým intranetem má zákazník důležité dokumenty na jednom místě dostupné odkudkoliv. Zároveň je doplněn o aplikaci, která řeší správu reklamací.

Případová studie

Nasazení Microsoft Dynamics AX

Nasazení Microsoft Dynamics AX Baťa, a.s.

Nový informační systém umožňuje větší výběr obuvi v prodejnách, jelikož obsluhuje rutinní činnosti a díky tomu je možné se více věnovat klíčovým aktivitám rozvoje velkoobchodní spolupráce s partnery.

Případová studie

Implementace Dynamics 365 for Sales

Implementace Dynamics 365 for Sales ENGIE Services a.s.

Implementací Microsoft Dynamics 365 for Sales získal zákazník vhodný nástroj k podpoře firemní strategie v oblasti řízení vztahů se zákazníky. Řešení běží v cloudu jako služba, díky čemuž je možné přistupovat k aktuálním informacím kdykoliv a odkudkoliv.

Případová studie

Digitalizace dodavatelských faktur

Digitalizace dodavatelských faktur CPI Services, a.s.

Zákazníkovi jsme vyřešili problematiku narůstajícího počtu papírových dokumentů pomocí digitalizačního řešení. Dodané řešení pokrývá celý životní cyklus dokumentu od jeho naskenování až po samotné uložení.

Případová studie

Efektivní podpora českého exportu díky SINPRO 3.0

Efektivní podpora českého exportu díky SINPRO 3.0 Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade

Nasazení nové verze proexportního CRM řešení - informačního systému SINPRO bylo součástí komplexního integračního projektu, který zahrnuje služby AutoContu v oblasti architektury a řešení pro CRM, Sharepoint i webové portály včetně UX.

Případová studie

Kancelář třetího tisíciletí díky AC CLOUDu a Office 365

Kancelář třetího tisíciletí díky AC CLOUDu a Office 365 Českomoravská distribuce s.r.o.

Díky hybridnímu cloud řešení došlo k zjednodušení pracovních postupů zaměstnanců zákazníka, kteří mají k dispozici jasnou metodiku práce s firemní elektronickou komunikací, uchováváním a zpracováním dokumentů. Toto řešení je možné snadno rozšiřovat na nově akvírované společnosti a nové zaměstnance. Zároveň disponuje vysokou mírou bezpečnosti, odolností proti lidské chybě, cílenému poškození nebo neoprávněnému užití.

Případová studie

Již žádný papír!

Již žádný papír! Linaset a.s.

Elektronizace faktur přinesla mimo jiné zrychlení zpracování faktur o 40 %, roční úsporu 500 000 Kč a přitom návratnost investice do 3 let. Zvoleno bylo kompletní digitalizační řešení, které pokrývá celý životní cyklus dokumentu.

Případová studie

Komplexní řešení pro dopravu, spedici a logistiku

Komplexní řešení pro dopravu, spedici a logistiku O.K. Trans Praha spol. s r.o.

U zákazníka jsme implementovali řešení AC Transport s cílem pokrýt všechny zákazníkem poskytované služby zejména v oblasti kamionové dopravy. Cílem bylo propojit všechny systémy a evidence do jednoho ERP systému a pomocí BI dokázat provoz sledovat, vyhodnotit a rozvíjet požadovaným směrem.

Případová studie

Elektronizace zpracování faktur

Elektronizace zpracování faktur AT Computers a.s.

Navržené řešení pomohlo zákazníkovi zefektivnit způsob zpracování faktur. Řešení spočívá v digitalizaci dokumentů, vytěžování hlavičkových údajů, automatizaci procesu schvalování dokumentů a jejich následného přenosu do ekonomického systému zákazníka.

Případová studie

Plánování a řízení výroby

Plánování a řízení výroby MOBIS Automotive Czech s.r.o.

Díky nové aplikaci pro monitorování nákladních automobilů dodavatelů společnost MOBIS efektivně plánuje výrobu a optimalizuje zásoby materiálu. Výhodou je možnost sledovat dodávky materiálu kdykoli v reálném čase v grafickém zobrazení na mapě.

Případová studie

Správa a řízení identit pro efektivně fungující úřad Městský úřad Mariánské Lázně

Správa a řízení identit pro efektivně fungující úřad Městský úřad Mariánské Lázně Městský úřad Mariánské Lázně

Řešení AC Identita umožnilo lepší chod, vyšší transparentnost a bezpečnost jednotlivých agend úřadu. A navíc je možné předejít problémům souvisejícím s nedostatečným a netransparentním řízením účtů a možným zneužitím neopodstatněného oprávnění.

Případová studie

Provoz informačního systému MS Dynamics NAV a IT infrastruktury v cloudu

Provoz informačního systému MS Dynamics NAV a IT infrastruktury v cloudu PUMPA, a.s.

Pro zákazníka zajišťujeme provoz informačního systému, infrastruktury a koncových zařízení, čímž získal technologicky kvalitní, bezpečné a spolehlivé řešení, provozně a ekonomicky racionální, a to včetně adekvátních služeb. To vše v hybridním scénáři kombinujícím výhody cloudu a lokální infrastruktury.

Případová studie

Řešení vizuálního managementu ve výrobě

Řešení vizuálního managementu ve výrobě PULS investiční s.r.o.

Díky zavedení vizuálního managementu mají uživatelé společnosti dokumenty přístupné v aktuální podobě přímo ve výrobě a mohou si je zobrazit a pracovat s nimi na zobrazovacím zařízení, které funguje na podobném principu jako tablet.

Případová studie

Evidence vadných a poškozených výrobků ve výrobě

Evidence vadných a poškozených výrobků ve výrobě Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

Pro automobilku jsme vyvinuli řešení, které pomocí IT technologií přenáší proces schvalování a monitoringu poškozených dílů na PC obrazovky uživatelů všech zúčastněných oddělení. Díky implementaci OS&D aplikace je možné vadnou součástku kontrolovat z různých oddělení a aktualizovat informace o vadě, a to v uživatelsky přátelském grafickém prostředí. Zároveň došlo k zpřehlednění celého procesu a eliminaci chybovosti výrobků.

Případová studie

Online sledování kvality procesu výroby

Online sledování kvality procesu výroby Mobis Automotive Czech s.r.o.

Díky zavedení tohoto on-line řešení došlo ke snížení počtu vadných výrobků a tím i k vyšší efektivitě výroby. Zároveň se celý proces zpřehlednil a je tak možné mít větší kontrolu nad vadnými výrobky a porovnávat aktuální kvalitu výroby oproti předešlým časovým úsekům.

Případová studie

Implementace informačního systému Microsoft Dynamics NAV

Implementace informačního systému Microsoft Dynamics NAV JEDNOTA, spotřební družstvo v Boskovicích

Pro velkoobchod, síť 118 maloobchodních prodejen včetně supermarketu COOP Jednoty v Boskovicích jsme dodali podnikový IS na bázi Microsoft Dynamics NAV, který podporuje účtování prodejen kontokorentem, řízení prodejních akcí, cenotvorby a řeší potřeby velkoskladu. Je napojen na pokladní systémy a řeší EDI komunikaci.

Případová studie

Implementace identity management systému

Implementace identity management systému JIHOČESKÝ KRAJ

Implementace identity management systému AC Identita pro správu interních identit krajského úřadu a externích identit zřizovaných organizací. Součástí implementace bylo napojení na klíčové systémy úřadu jako personální systém, spisová služba, firemní adresář, e-mail, integrační platforma či platforma pro komunikaci se základními registry.

Konsolidace poboček a integrace provozních systémů

Konsolidace poboček a integrace provozních systémů Yusen Logistics (Czech) s.r.o.

Implementací nového informačního systému Microsoft Dynamics NAV získal zákazník silný nástroj pro řízení, správu a vyhodnocování firemních procesů. Došlo především k minimalizaci a automatizaci úkonů každodenní běžné agendy, úspoře a snížení nákladů.

Případová studie

Informační systém

Informační systém Hawle Armatury spol. s.r.o.

Přechod na Microsoft Dynamics NAV přinesl integraci modulů ekonomiky, obchodu a výroby. Centralizace dat urychlila a především zjednodušila práci i vzájemnou komunikaci. Nákupní oddělení může lépe plánovat produkci a kapacity zdrojů a samozřejmě i pružněji reagovat na požadavky trhu.

Případová studie

Zavedení systému Microsoft Dynamics CRM

Zavedení systému Microsoft Dynamics CRM TON a.s.

Pomocí systému Microsoft Dynamics CRM se podařilo společnosti TON zkvalitnit komunikaci s potenciálními i stávajícími zákazníky, zlepšit koordinaci obchodních zástupců a zefektivnit marketingové aktivity. Celé řešení je integrováno s ERP systémem MS Dynamics NAV.
Video o spolupráci společností AutoCont a TON naleznete zde.

Případová studie

Konsolidace a rozvoj systému MS Dynamics AX

Konsolidace a rozvoj systému MS Dynamics AX RETIA, a. s.

Cílem projektu bylo zjednodušit stávající sytém, integrovat celé IT prostředí do jediné platformy a doplnit informační systém o moderní funkcionalitu zajišťující podporu podnikatelských cílů a dynamický rozvoj. Výsledkem je efektivita využívání IS a optimalizace práce, zrychlení odezvy systému, vyšší úroveň podpory manažerského rozhodování, snadný přístup a sdílení informací i mnoho dalšího.

Případová studie

Automatizace schvalovacích procesů

Automatizace schvalovacích procesů COLAS CZ, a.s.

Díky zavedení automatizovaných schvalovacích postupů pro smlouvy a nabídky došlo k zpřehlednění celého procesu, ten je nyní sjednocený a jednotlivé kroky snadno dohledatelné. Hlavní výhodu je v úspoře času a snížení administrativní náročnosti, distribuce dokumentů ke schválení je řízena automatizovaně na základě nadefinovaných pravidel.

Případová studie

Řízení portfolia projektů

Řízení portfolia projektů Skupina UniControls

Součástí projektu byla implementace rozvojových požadavků a upgrade systému MS Project Server a SharePoint na verzi 2013 s migrací stovek běžících a archivovaných projektů s minimálním dopadem na rutinní činnosti projektových manažerů a týmů. Z hlediska projektových rolí byl systém rozdělen na 4 klíčové oblasti – členové projektových týmů, vedoucí projektů, linioví manažeři a vedení společnosti.

Případová studie

Informační systém Microsoft Dynamics NAV v prostředí AC Cloud

Informační systém Microsoft Dynamics NAV v prostředí AC Cloud DiPaul s.r.o.

Evropské obchodní zastoupení výrobce speciálního průmyslového nábytku zvolilo informační systém Microsoft Dynamics NAV, který je připraven na rychlou expanzi společnosti. Díky provozu v prostředí AC Cloud je řešení vysoce dostupné bez starostí s provozem a správou.

Důvěryhodné úložiště podnikových dokumentů

Důvěryhodné úložiště podnikových dokumentů Třinecké železárny

Vybudování důvěryhodného úložiště (DMS systému) zrychlí a zefektivní přístup k podnikovým dokumentům a současně eliminuje uskladnění a oběh papírových dokumentů. Splňuje požadavky legislativy i auditu. Rovněž umožňuje přístup k dokumentům ze všech podnikových aplikačních prostředí.

Případová studie

Informační a vzdělávací portál ZKOLA

Informační a vzdělávací portál ZKOLA Zlínský kraj

Nahrazení staré technologie portálového řešení novým, uživatelsky přívětivým portálem pro výměnu informaci, zkušenosti a názorů mezi laickou i odbornou veřejnosti ve Zlínském kraji. Docíleno zjednodušení publikace informací bez součinnosti poskytovatele. Řešení skýtá i možnost rozšíření na další sub-portály a zapojení všech klíčových pracovníků do publikace informací.

Případová studie

Nasazení obchodního systému OSCAR

Nasazení obchodního systému OSCAR ČD CARGO a.s.

Výsledkem implementace obchodního systému OSCAR bylo dosažení kompletní podpory řízení obchodních procesů od evidence poptávek, zpracování nabídek a zákaznických tarifů po centrální evidenci obchodních smluv. Nasazené řešení je postavené na technologii Microsoft Dynamics CRM.

Případová studie

Kompletní digitalizační řešení

Kompletní digitalizační řešení PRO-DOMA, SE

Společnost PRO-DOMA Bond, SE se rozhodla řešit problematiku narůstajícího počtu papírových dokumentů, konkrétně faktur a dodacích listů, pomocí kompletního digitalizačního řešení, které pokrývá celý životní cyklus dokumentu od jeho naskenovaní až po samotné uložení.

Případová studie

Aplikace evidence stanovisek ombudsmana (ESO)

Aplikace evidence stanovisek ombudsmana (ESO) Kancelář veřejného ochránce práv

Aplikace slouží k evidenci stanovisek ombudsmana s možností vyhledávání dle různých vyhledávacích kritérií. Skládá se ze dvou modulů. Editačního, který slouží k vytváření nových a editaci stávajících dokumentů, a vyhledávacího (interní i externí). Výhodou řešení je jeho snadné opakované nasazení v institucích s potřebou publikování stanovisek.

Skenovací linka

Skenovací linka Cofidis s.r.o.

Dodávka a instalace skenovacího zařízení, včetně softwarového vybavení. Součástí projektu byla úvodní analýza, vlastní vývoj a nasazení skenovací linky, pilotní provoz a zaškolení uživatelů zákazníka.

Implementace SW pro linku KC59

Implementace SW pro linku KC59 VALEO COMPRESSOR EUROPE, s. r. o.

Linka KC59 sestává z výrobních pracovišť, která zajišťují jednotlivé výrobní procesy. Každou výrobní část linky včetně její stanice dodává jiný výrobce. Úkolem bylo propojení stanic linky prostřednictvím technologické komunikace a vyvinutí SW pro řízení výrobního procesu linky CSK.

Případová studie

Webový portál

Webový portál Iqlandia o. p. s.

Realizace systému zastřešujícího webovou prezentaci science centra, rezervační a informační sytém i softwarovou podporu exponátů. Byla zkvalitněna prezentace centra a rozšířeny poskytované služby.

Případová studie

Informační systém Microsoft Dynamics AX

Informační systém Microsoft Dynamics AX NBB Bohemia s.r.o.

Implementace informačního systému Microsoft Dynamics AX s následným dovyvinutím modulů pro specifické oblasti činnosti. Informační systém nyní pokrývá kompletní proces cenotvorby, automatizaci přípravy ceníků v případě pohybu cen a kurzů, komplexní řízení skladového hospodářství a přehled o ziskovosti prodaných položek. MS Dynamics AX umožnil rozšířit sortiment, výrobu i propagaci a expandovat tak směrem k novým zákazníkům.

Případová studie

Aplikace pro žádosti o kreditní karty a úvěry

Aplikace pro žádosti o kreditní karty a úvěry Citibank

V rámci zakázky byla vytvořena webová aplikace, přes kterou mohou klienti žádat o kreditní karty nebo o úvěr. Klient se v aplikaci obslouží sám nebo je obsloužen poradcem. Aplikace klade důraz na co největší využitelnost, proto podporuje všechny běžně dostupné prohlížeče a má i verzi pro mobilní zařízení.

Vnitřní integrace úřadu

Vnitřní integrace úřadu Kraj Vysočina

V rámci vnitřní integrace úřadu bylo nasazeno portálové řešení Portál úředníka založené na technologii MS Sharepoint 2012 server doplněné produktem Nintex workflow. Byla navržena topologie farmy, určeny design a struktura intranetu, vytvořena vzorová aplikace na objednávání materiálu a provedena migrace vybraných webů.

Řešení pro schvalování a evidence nepřítomnosti

Řešení pro schvalování a evidence nepřítomnosti Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

AutoCont úspěšně realizoval elektronizaci schvalování nepřítomnosti zaměstnanců na pracovišti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Evidence zaručuje přesný přehled o pohybu zaměstnanců a formalizuje schvalovací proces žádostí.

Případová studie

Microsoft Dynamics AX pro výrobu a obchod s energií a správu nemovitostí

Microsoft Dynamics AX pro výrobu a obchod s energií a správu nemovitostí Cofely, a. s.

Dodávka informačního systému Microsoft Dynamics AX s propojením na aplikací Chastia. Systém podporuje vypracování analýz, technických auditů a projektové dokumentace, realizaci technických zařízení budov, výrobu, distribuci a prodej energií, komplexní správu nemovitostí včetně zabezpečení non-stop havarijní služby, dispečinku a call-centra.

Poskytnutí služeb v rámci vývoje specifické celokrajské databázové aplikace pro podporu výuky

Poskytnutí služeb v rámci vývoje specifické celokrajské databázové aplikace pro podporu výuky SOŠ Otrokovice

Cílem projektu byla implementace webového portálu vybudovaného na platformě MS SharePoint a poskytnutí konzultačních služeb pro jeho další rozvoj. Prostřednictvím nového portálu mají žáci středních škol Zlínského kraje možnost komunikovat, sdílet své nápady a rozvíjet své znalosti v oblasti projektového řízení.

Implementace řešení Microsoft Dynamics CRM pro obchodní tým MSM, spol. s r.o.

Implementace řešení Microsoft Dynamics CRM pro obchodní tým MSM, spol. s r.o. MSM, spol. s r.o.

Cílem bylo řízení obchodního týmu, možnost práce akvizičních činností obchodníků v terénu a integrace s ERP Microsoft Dynamics NAV.

Nasazení dokumentového úložiště postaveného na technologiích IBM FileNet P8

Nasazení dokumentového úložiště postaveného na technologiích IBM FileNet P8 Magistrát města Karlovy Vary

Předmětem projektu bylo nasazení a customizace produktu IBM FileNET P8 Business Process Manager ve verzi 5.1 a produktu IBM Content Collector for Exchange ve verzi 3.0. Součástí projektu byla úvodní implementační analýza, vytvoření prováděcí dokumentace, vlastní nasazení a parametrizace, zátěžové testy, pilotní provoz a zaškolení uživatelů a správců zákazníka.

Implementace Microsoft Dynamics NAV pro řízení servisních požadavků

Implementace Microsoft Dynamics NAV pro řízení servisních požadavků Dalkia Česká republika, a.s.

V rámci informačního systému Microsoft Dynamics NAV provozuje společnost Dalkia Česká republika, a.s. specializovanou aplikaci MONA pro evidenci a správu koncových zařízení a servisních požadavků.

MS Dynamics NAV pomáhá řídit humanitární organizaci

MS Dynamics NAV pomáhá řídit humanitární organizaci Člověk v tísni, o.p.s.

Oborové řešení pro neziskové organizace AC ProFOND založené na Microsoft Dynamics NAV zajistilo Člověku v tísni spolehlivou komunikaci mezi ústředím a lokálními misemi v různých částech světa. Významným přínosem AC ProFOND je efektivnější získávání finančních příspěvků od dárců s vysokými nároky na kontrolu čerpání díky transparentnímu vykazování.

Případová studie

Pro pronájem automobilů používá společnost Hertz informační systém Microsoft Dynamics NAV

Pro pronájem automobilů používá společnost Hertz informační systém Microsoft Dynamics NAV Hertz Autopůjčovna s.r.o.

Pomocí standardní funkcionality systému Microsoft Dynamics NAV je řešena podniková agenda společnosti. Pronájem, řízení vozového parku a půjčování automobilů je řešeno specializovanými moduly v rámci tohoto systému.

Implementace systému Microsoft Dynamics NAV pro řízení podnikových financí

Implementace systému Microsoft Dynamics NAV pro řízení podnikových financí ZPS TAJMAC

Implementace finančních modulů systému Microsoft Dynamics NAV pro společnost ZPS TAJMAC, zabývající se vývojem, výrobou a prodejem strojírenských obráběcích center. Součástí dodaného řešení je obousměrná komunikace se specializovaným výrobním softwarem.

Implementace ekonomického informačního systému Microsoft Dynamics NAV

Implementace ekonomického informačního systému Microsoft Dynamics NAV Live Telecom

Dodávka ekonomického informačního systému Microsoft Dynamics NAV pro poskytovatele hlasových a datových telekomunikačních služeb včetně napojení na data z billingového systému. Součástí dodávky je specifický modul pro správu pohledávek na intranetu.

Oborové řešení AC ProPHARM pro distribuci očkovacích látek

Oborové řešení AC ProPHARM pro distribuci očkovacích látek AVENIER, a.s.

Informační systém AC ProPHARM na bázi Microsoft Dynamics NAV přispěl k dynamickému růstu společnosti Avenier. Podpořil specifické procesy distribuce očkovacích látek, provozu sítě očkovacích center a call centra. Pomáhá obsluhovat cca 7000 ordinací a tisíce pacientů. Systém výrazné zlepšil možnosti plánování a optimalizace zdrojů pro distribuci.

Případová studie

Nasazení Microsoft Dynamics NAV pro významného dodavatele právních a ekonomických publikací

Nasazení Microsoft Dynamics NAV pro významného dodavatele právních a ekonomických publikací Wolters Kluwer ČR, a.s.

Systém pokrývá nejen standardní ekonomické a obchodní moduly a moduly pro řízení skladu, ale také specifika zákazníka v oblasti distribuce časopisů.

Implementace oborového řešení AC ProMIS

Implementace oborového řešení AC ProMIS HUTNÍ MONTÁŽE a.s.

Oborové řešení AC ProMIS pro projektově orientované společnosti na bázi Microsoft Dynamics NAV sjednotilo podnikové agendy do jednoho celku včetně podpory hlavních business procesů zákazníka – řízení montáží, výroby ocelových konstrukcí a řízení dopravy. Systém umožňuje komunikaci s externími aplikacemi pro řízení projektů Microsoft Project a Primavera.

Oborové řešení AC ProMIS na bázi Microsoft Dynamics NAV pro projektově orientovanou společnost

Oborové řešení AC ProMIS na bázi Microsoft Dynamics NAV pro projektově orientovanou společnost SAG EMG a.s.

Obrové řešení pro projektově orientované společnosti AC ProMIS založené na informačním systému Microsoft Dynamics NAV je v SAG EMG mimo standardní firemní procesy zaměřeno na plánování, sledování a vyhodnocování projekční a elektromontážní činnosti firmy včetně controllingových a reportovacích nástrojů.

TONAK používá Microsoft Dynamics NAV

TONAK používá Microsoft Dynamics NAV TONAK, a.s.

Ve společnosti TONAK bylo implementováno specializované řešení pro oblast výroby pokrývek hlavy. Součástí projektu bylo zavedení principů Teorie omezení do podnikové praxe s tím, že část ceny projektu byla vázána na dosažení reálných přínosů, kterými bylo zejména výrazné zvýšení dodavatelské spolehlivosti a snížení vázaných finančních prostředků ve výrobě.

Microsoft Dynamics NAV pro řízení výroby plastových výrobků

Microsoft Dynamics NAV pro řízení výroby plastových výrobků Plastika, a.s., Nitra, SK

Základem systému Microsoft Dynamics NAV pro významného zpracovatele a výrobce plastových výrobků je modul výroby rozšířený v oblasti plánování a odvodu výroby a v oblasti controllingu pro podporu kalkulací a zpětného vyhodnocení úspěšnosti výroby. Dále byly implementovány moduly finance, dlouhodobý majetek, nákup, prodej a skladové hospodářství.

Implementace oborového řešení AC PRAMEN

Implementace oborového řešení AC PRAMEN Léčebné lázně Bohdaneč a.s.

Lázeňský informační systém AC PRAMEN na platformě Microsoft Dynamics NAV pokrývá všechny procesy ve společnosti, včetně provozního a finančního řízení lázní a dále umožňuje flexibilní úpravy i nastavení dle individuálních potřeb Léčených lázní Bohdaneč.

Případová studie

Lázně Teplice v Čechách používají lázeňský informační systém AC PRAMEN

Lázně Teplice v Čechách používají lázeňský informační systém AC PRAMEN Lázně Teplice v Čechách a.s.

Lázeňský informační systém AC PRAMEN umožnil společnosti Lázně Teplice v Čechách získat přehled a kontrolu nad probíhajícími firemními procesy v reálném čase, aniž by byly kladeny vyšší nároky na obslužný personál. Základním stavebním kamenem systému AC PRAMEN je Microsoft Dynamics NAV.

Oborové řešení AC PRAMEN pro Lázně Františkovy Lázně a.s.

Oborové řešení AC PRAMEN pro Lázně Františkovy Lázně a.s. Lázně Františkovy Lázně a.s.

Lázeňské oborové řešení PRAMEN vybudované na základě systému MS Dynamics NAV podporuje řízení lázeňských provozů od přijímací kanceláře, správy ubytovacích kapacit a rozpisu procedur, přes podporu stravování klientů a restauračního provozu až po nástroje pro vedení lékařské agendy.

Deltabeam Slovakia řídí výrobu pomocí Microsoft Dynamics AX

Deltabeam Slovakia řídí výrobu pomocí Microsoft Dynamics AX Deltabeam Slovakia s.r.o.

Společnost Deltabeam Slovakia s.r.o. řídí zakázkovou výrobu kotvících systémů a speciálních nosníků pro železobetonové konstrukce pomocí systému Microsoft Dynamics AX. Kromě základních modulů systému jsou využívány speciální moduly konfigurátor výrobků a dílenské řízení s propojením na systémy DMS, CAD a Nestix.

Implementace informačního systému MS Dynamics NAV

Implementace informačního systému MS Dynamics NAV MND a.s.

Informační systém Microsoft Dynamics NAV přinesl společnosti MND, a.s. podporu podnikové činnosti zejména úplnými, včasnými a provázanými ekonomickými údaji.

Implementace speciálního řešení pro herní průmysl

Implementace speciálního řešení pro herní průmysl JAMP, s.r.o.

Nasazení ekonomického informačního systému pro herní průmysl. Propojení s off-line aplikací pro vykazování stavu herních zařízení a fakturaci. Propojení s on-line stavy herních zařízení. Implementace skladových a obchodních modulů. Dodávka modulu pro správu a servis herních zařízení.

Implementace Microsoft Dynamics NAV pro potřeby pronájmu a servisu oděvů

Implementace Microsoft Dynamics NAV pro potřeby pronájmu a servisu oděvů Initial Ecotex s.r.o.

Nasazení finančních agend podnikového IS pro potřeby rozsáhlé správy majetku a fakturaci služeb spojených s pronájmem a praním pracovních oděvů a v oblasti hygieny. V systému Microsoft Dynamics NAV jsou automaticky zpracovávána účetní data poskytovaná specializovaným provozním softwarem Advantex (správa průmyslových praček a třídění a logistiky oděvů).

Implementace Microsoft Dynamics NAV pro velkoobchod a maloobchod spojovacím materiálem

Implementace Microsoft Dynamics NAV pro velkoobchod a maloobchod spojovacím materiálem BMKco. s.r.o.

Součástí dodávky byla implementace speciálního modulu na řízení skladů a zpracování reklamací, dále propojení s čtečkami čárových kódů a řešení B2B.

Rozvoj eTestů

Rozvoj eTestů Ministerstvo dopravy

Projekt Elektronických testů pro autoškoly byl rozvíjen několika směry. Tento systém zvyšuje transparentnost výsledků testů a poskytuje účinný a flexibilní nástroj pro zjednodušení administrativy a kontrolní činnosti. Jedná se o šest navzájem propojených aplikací, které umožňují provádět testy žadatelů o řidičské oprávnění elektronicky.

STK (Centrální informační systém stanic technické kontroly)

STK (Centrální informační systém stanic technické kontroly) Ministerstvo dopravy

CIS STK (Centrální informační systém stanic technické kontroly) slouží k zajištění řádného výkonu části dopravně správních agend souvisejících s technickými kontrolami vozidel, prováděnými na stanicích technické kontroly, a se shromažďováním a vyhodnocováním dat popisujících průběh a výsledky těchto kontrol.

Rozvoj webového portálu

Rozvoj webového portálu JágrTeam

V rámci projektu byla provedena inovace stávajících webových stránek zákazníka. Došlo ke sjednocení designu, konsolidaci jednotlivých tematických oblastí. Významnou částí byl upgrade e-shopu zaměřeného na retailovou klientelu. Právě rozvoj interních funkcí a vzhledu byl stěžejní činností v projektu.

KOMETA - On-line klub

KOMETA - On-line klub KOMETA GROUP, a. s.

V rámci projektu byla provedena revize stávajícího nevyhovujícího webové rozhraní. Cílem projektu bylo zachovat a rozšířit funkci propojení se vstupenkovým systémem Colosseum. Dále pak rozšířit funkce zaměřené na fanoušky – renovaci systému registrace a evidence, dále pak aktivaci bonusových programů a správu jednotlivých reklamních kampaní.

SVI - Systémv včasné intervence

Statutární města - 35 měst v celé ČR

Pro města byla provedena implementace Systému včasné intervence (SVI), jehož cílem je zajištění propojení a komunikace institucí působících v oblasti prevence kriminality a sociálně-právní ochrany dětí a mládeže. Systém byl kompletně vyvinut naší společností. Součástí projektu byla migrace historických dat.

Google Search

Google Search Google

Jako Google Enterprise Partner for Search nabízíme především dodávku a implementaci zařízení Google Mini a Google Search Appliance (GSA), na které máme vyškoleny odborníky. Vyhledávání probíhá podobným způsobem jako na www.google.com, podobný je i výsledek hledání, jehož vzhled je možné libovolně modifikovat.
Našimi zákazníky v této oblasti jsou např. Nemocnice Na Homolce, Fakultní nemocnice Ostrava, Fakultní nemocnice v Motole, Magistrát města Brna, Magistrát hl. m. Praha, Ústavní soud České republiky, Česká pošta, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade.

KOMETA - On-line klub

KOMETA - On-line klub KOMETA GROUP, a. s.

V rámci projektu byla provedena revize stávajícího nevyhovujícího webové rozhraní. Cílem projektu bylo zachovat a rozšířit funkci propojení se vstupenkovým systémem Colosseum. Dále pak rozšířit funkce zaměřené na fanoušky – renovaci systému registrace a evidence, dále pak aktivaci bonusových programů a správu jednotlivých reklamních kampaní.

Microsoft Dynamics NAV ve farmaceutické výrobní společnosti

Microsoft Dynamics NAV ve farmaceutické výrobní společnosti Schwan Cosmetics CR, s.r.o.

Schwan Cosmetics CR, člen německé skupiny Schwan-STABILO, patří k největším výrobcům kosmetických tužek na světě. Standardní finanční, logistické a výrobní moduly Microsoft Dynamics NAV byly na míru rozšířeny např. o monitoring výroby, sledování a řízení kvality, žádankový systém, workflow, controllingové nástroje nebo komunikaci s externími technologickými systémy.

Implementace Microsoft Dynamics NAV pro významného výrobce armatur

Implementace Microsoft Dynamics NAV pro významného výrobce armatur HAWLE ARMATURY, spol. s r. o.

Součástí systému jsou i obchodní agendy včetně elektronické fakturace a CRM modulu, e-shop pro potřeby správy konsignačních skladů u zákazníků a přímá elektronická výměna dat s významnými zákazníky. Zajímavostí je i řešení elektronické kanceláře pro schvalování, publikování a elektronický oběh dokumentů.

Implementace informačního systému Microsoft Dynamics NAV

Implementace informačního systému Microsoft Dynamics NAV Slovnaft Česka republika, spol. s r. o.

Podnikový informační systém Microsoft Dynamics NAV pokrývá procesy velkoobchodního prodeje paliv a maziv včetně CRM, logistiky, zásob, financí a řízení sítě čerpacích stanic. Je propojen s B2B portálem, dokumentovým systémem SharePoint a skenovacím pracovištěm pro elektronické zpracování přijatých faktur. Součástí je i manažerský informační systém.

Implementace informačního systému Microsoft Dynamics NAV

Implementace informačního systému Microsoft Dynamics NAV Strojosvit a.s.

Informační systém Microsoft Dynamics NAV pro strojírenskou výrobní společnost propojil ekonomiku s řízením výrobních zakázek, zvýšil informovanost o toku materiálu, stavu výrobních zakázek a subdodávek. Usnadnil odvádění výroby použitím čárových kódů a pomohl snížit počet dokumentů, které se ve společnosti vytvářely.

Microsoft Dynamics AX pro výrobní společnost

Microsoft Dynamics AX pro výrobní společnost DGS Druckguss Systeme, s. r. o.

Rollout Microsoft Dynamics AX ze švýcarské centrály do výrobního podniku v Liberci. AutoCont je kromě implementace a následné servisní podpory Dynamics AX i dodavatelem programových úprav pro zajištění české legislativy.

Microsoft Dynamics AX pro výrobní společnosti

Microsoft Dynamics AX pro výrobní společnosti SAG, a. s.

Implementace Microsoft Dynamics AX ve výrobní společnosti včetně propojení na prodejní portál pro B2B, B2C a EDI komunikaci.

Microsoft Dynamics AX pro advokátní kancelář

Microsoft Dynamics AX pro advokátní kancelář Čermák a spol.

Advokátní a patentová kancelář Čermák a spol. využívá produkt Microsoft Dynamics AX hlavně ve finančním oddělení. Pro potřeby zákazníka byl produkt Dynamics AX programově rozšířen v oblasti fakturace a bylo realizováno propojení s provozním systémem.

Microsoft Dynamics AX pro mezinárodní velkoobchodní společnosti

Microsoft Dynamics AX pro mezinárodní velkoobchodní společnosti BE Group Slovakia, s. r. o.

BE Group Slovakia patří do nadnárodní skupiny BE Group, která centrálně do všech svých poboček implementuje produkt Microsoft Dynamics AX. Systémovou integrací byla pověřena společnost Logica Švédsko. AutoCont, jako partner firmy Logica Švédsko, realizoval implementaci Dynamics AX na Slovensku včetně nasazení slovenské jazykové a legislativní vrstvy.

Microsoft Dynamics AX pro výrobní společnosti

Microsoft Dynamics AX pro výrobní společnosti TESCAN, a. s.

Informační systém Microsoft Dynamics AX pokrývá celopodnikovou agendu zajištující výrobu včetně servisní a zákaznické podpory po celém světě. V rámci projektu bylo realizováno propojení Microsoft Dynamics AX se specializovanou nadstavbou pro pokročilé plánování výroby APS.

Datové schránky

Datové schránky Pražská Teplárenská, a. s.

Řešení slouží ke správě a evidenci datových zpráv. Obsahuje procesy pro zpracování příchozích zpráv z datové schránky společnosti. Aplikace využívá platformy IBM FileNet na serveru IBM Web Sphere, jako uložiště je využita DB Microsoft SQL Server.

Skenování a separace dokumentů

Skenování a separace dokumentů Partners for Life Planning

Zákazníkovi bylo navrženo a dodáno kompletní řešení digitalizace dokumentů resp. formulářů třetích stran (nasmlouvaných produktů finančních domů). Jednalo se jak o úpravu konfigurace Kofax Capture 8.0 s využitím nástavbového rozpoznávacího modulu XTRATA, tak i o dodání speciálních modulů do procesu zpracování.

Zpracování formulářů

Zpracování formulářů Bioptická Laboratoř, s. r. o.

Zákazníkovi bylo dodáno serverové řešení digitalizačního pracoviště s pěti pracovními stanicemi včetně skenerů typu Fujitsu fi-6130. Nad standardním systémem Kofax Capture bylo zbudováno řešení vytěžování formulářů na požadované laboratorní vyšetření za pomoci námi dodáných specifických modulů.

Zpracování dokumentů

Zpracování dokumentů Severočeské doly, a. s.

Příchozí dodavatelské faktury jsou zpracovávány na čtyřech lokalitách zákazníka, kde dochází ke třídění faktur, označení čárovým kódem, naskenování a následnému uložení. Každá naskenovaná „image“ faktury dostane název podle příslušného čárového kódu a následně je importována do ERP systému k dalšímu zpracování.

Digitalizace a archivace dokumentů

Digitalizace a archivace dokumentů Česká Pojišťovna a. s.

V České pojišťovně přicházejí veškeré papírové dokumenty od zákazníka na centrální skenovací pracoviště v Brně, kde se provádí jejich digitalizace. Zpracování se provádí v předem připravených dávkách prostřednictvím upravených modulů Kofax Capture. Každý den je zpracováno přibližně 50.000 stran příchozích dokumentů.

VDF - digitalizace zákaznických dokumentů

VDF - digitalizace zákaznických dokumentů VODAFONE

Společnost provozuje systém pro podporu zpracování zákaznických dokumentů. Byla provedena digitalizace původního papírového archivu zákaznických smluv, migrace do nově vytvořeného systému a bylo vytvořeno digitalizační pracoviště. Celý proces digitalizace je včetně reportingu a výkonnostních statistik realizován v prostředí Kofax Capture.

Ústavní soud - DMS systém

Ústavní soud - DMS systém Ústavní soud

Předmětem zakázky byla dodávka DMS systému, spisové služby a agentových systémů pro zajištění elektronizace oblasti spisové služby a obecné podpory elektronických dokumentů ve vybraných procesech Ústavního soudu. Cílem projektu bylo vybudování jednotného prostředí pro správu dokumentů a jejich běh v rámci vybraných agend.

Ústavní soud - skenování dokumentů

Ústavní soud - skenování dokumentů Ústavní soud

V podatelně Ústavního soudu, dochází k digitalizaci příchozích listinných podání k Ústavnímu soudu. Přijatý dokument je opatřen jedinečným identifikátorem, převeden do elektronické podoby a automatickým procesem je předán na centrální Podatelnu do elektronického soudního spisu do aplikace evidence podání.

Aplikace Podatelna - faktury

Aplikace Podatelna - faktury IBM / ČEZ

Řešení slouží k podpoře procesu příchozích a odchozích dokumentů. Aplikace je vyvinuta na míru dle potřeb zákazníka. Jako vstupní kanál slouží scan dokumentů a automatický import do DMS, ruční vložení dokumentu přímo v aplikaci nebo příjem datových zpráv z rozhraní datových schránek. Práva uživatelů jsou řízena v Active Directory zákazníka.

Aplikace Podatelna - digitalizace dokumentů

Aplikace Podatelna - digitalizace dokumentů IBM / ČEZ

ČEZ provozuje systém poskytující centrální služby Podatelny pro organizace skupiny na území ČR. Digitalizační pracoviště zajišťuje digitalizaci došlé pošty a její předávání do aplikace Podatelna, která na základě identifikačních údajů zajišťuje evidenci a směrování do cílových společností nebo systémů. Použitý systém je Kofax Capture Network Server.

Systém pro schvalování faktur v DMS

Systém pro schvalování faktur v DMS VZP

Řešení implementované u zákazníka slouží k podpoře procesu schvalování faktur zaslaných ze systému SAP do systému DMS. Aplikace je vyvinuta na míru, dle požadavků zákazníka. Správa uživatelů je řízena v Active Directory zákazníka, na kterou je platforma DMS pro účely autentizace uživatelů napojena.

Systém pro evidenci podepsaných dodavatelských smluv

Systém pro evidenci podepsaných dodavatelských smluv VZP

Systém pro ústředí VZP ČR je vytvořen v prostředí FileNet P8. Umožňuje evidenci smluv s dodavateli včetně vložení elektronické podoby smlouvy. Ve spojení se skenovacím pracovištěm umožňuje automatické přiložení elektronického obrazu smlouvy, která je k dispozici pouze v papírové podobě, k záznamu o smlouvě.

Řešení pro správu a evidenci datových zpráv

Řešení pro správu a evidenci datových zpráv VZP

Řešení slouží ke správě a evidenci datových zpráv. Obsahuje procesy pro zpracování příchozích a odchozích zpráv napříč plochou organizační strukturou společnosti a externí komponentu jako vstupní/výstupní kanál, sloužící k příjmu a odesílání zpráv prostřednictvím datové schránky společnosti. Řešení využívá databáze Oracle.

Řešení pro schvalování smluv

Řešení pro schvalování smluv Telefónica Czech Republic, a. s.

Řešení je založeno na platformě IBM FileNet, které slouží jako podpora schvalování dokumentů smluv. Koncept smlouvy je přiložen jako příloha workflow. Uživatelé jsou během celého procesu schvalování notifikováni souhrnnými zprávami typu e-mail.

Řešení pro manipulaci s naskenovanými dávkami

Řešení pro manipulaci s naskenovanými dávkami Telefónica Czech Republic, a. s.

O2 byl instalován modul pro systém Kofax, který operátorovi umožňuje manipulaci s naskenovanými dávkami. Implementace zahrnuje otevření několika dávek, přesun stránek, tvorbu nových, mazání a přesuny dávek nebo editace obrázků naskenovaných stran. Modul je vyvinut v jazyce C# pro platformu .NET Framework 4.0.

Služba Podatelna příchozích a odchozích dokumentů

Služba Podatelna příchozích a odchozích dokumentů Telefónica Czech Republic, a. s.

Řešení slouží k podpoře procesu příchozích a odchozích dokumentů. Řešení je založeno na DMS platformě IBM Filenet. Implementuje proces příchozí a odchozí pošty, příchozích a odchozích datových zpráv, příchozích a odchozích emailů. Jeden ze vstupních kanálů je scan dokumentů, realizován v systému KOFAX Capture.

Správa řídící dokumentace

Správa řídící dokumentace Telefónica Czech Republic, a. s.

Řešení založené na platformě IBM FileNet umožňuje správu řídicí dokumentace, jako jsou příručky, normy, pokyny, manuály, směrnice apod. Výsledkem procesu je připomínkovaný a schválený dokument ve formátu PDF, který je archivován v úložišti DMS. Uživatelé jsou během celého procesu tvorby řídicího dokumentu notifikováni souhrnnými zprávami typu e-mail.

Služba Spisovna

Služba Spisovna Telefónica Czech Republic, a. s.

Řešení nabízí evidenci spisoven, úložných míst, spisových plánů a dalších potřebných údajů pro zpracování dokumentů v archivu. Vše funguje jako v klasickém skladu – jednotlivé dokumenty jsou uložený do úložných jednotek (krabic) a mají přiděleny místnosti, regály, police atd. Zároveň jsou nastaveny skartační atributy.

Dokumentové knihovny

Dokumentové knihovny Telefónica Czech Republic, a. s.

HTML rozhraní k dokumentovým knihovnám v P8, které je možné jednoduchým způsobem zakomponovat do prostředí softwarových produktů. Přes DocCon je možné kontextově zobrazit všechny dokumenty daného zákazníkovi. Šablony jsou uloženy na serveru a nastavují způsob zobrazení dokumentů, parametry filtru dotazu a povolené operace v listu.

Digitalizace a zpracování dokumentů

Digitalizace a zpracování dokumentů Telefónica Czech Republic, a. s.

V prostředí společnosti je implementována aplikace Kofax Capture. V rámci procesu digitalizace je dokument vybaven identifikačními údaji, roztříděn, digitalizován a jsou k němu zajištěny požadované popisné údaje. Po zpracování je předán do systému centrální Podatelny. Na základě požadavků jsou manuálně nebo zcela automaticky ověřována nebo získávána klientská data.

Podatelna - Systém pro evidenci korespondence

Podatelna - Systém pro evidenci korespondence Povodí Moravy, s. p.

Aplikace Podatelna je určena pro podporu evidence, kontroly, archivace a skartace doručovaných i odesílaných zásilek. Systém pro evidenci korespondence je vytvořen v prostředí FileNet P8. Zajišťuje bezpečnou a efektivní evidenci korespondence a zabezpečený přístup oprávněných uživatelů k dokumentům.

Spisová služba

Spisová služba Ministerstvo dopravy

Aplikace Spisové služby poskytuje sadu nástrojů k evidenci, správě a řízení oběhu listinných i elektronických dokumentů včetně zpracování emailů a zpráv z datových schránek. Mezi hlavní části patří: Podatelna, Spisovna a Výpravna.