Reference

Konsolidace několika datových center do hyperkonvergovaného řešení

Konsolidace několika datových center do hyperkonvergovaného řešení První novinová společnost a.s.

Zákazník díky sloučení několika IT prostředí pod „jednu střechu“ významně snížil náklady na administraci IT prostředí. Došlo ke snížení počtu provozovaných datových center a potřebných licencí pro provoz infrastruktury.

Případová studie

Komplexní správa stanic pomocí MS Endpoint Configuration Manager

Komplexní správa stanic pomocí MS Endpoint Configuration Manager Fakultní nemocnice Ostrava

Fakultní nemocnice dosáhla zrychlení a automatizace řízení celého životního cyklu koncových stanic a zajištění bezpečného prostředí. Snížil se celkový čas a náklady na správu IT.

Případová studie

Inovace Technologického centra Jihomoravského kraje

Inovace Technologického centra Jihomoravského kraje Inovace Technologického centra Jihomoravského kraje

Technologické centrum dosáhlo zrychlení a automatizace řízení celého životního cyklu koncových stanic a serverů. Došlo ke snížení nákladů a času na správu IT.

Případová studie

Vybudování intranetu na platformě M365/SharePoint Online

Vybudování intranetu na platformě M365/SharePoint Online ve společnosti První novinová společnost a.s.

Pro propojení všech týmů a celé organizace bylo potřeba vyvinout intranet jako náhradu za stávající on premise řešení, tím zefektivnit firemní procesy sdílením materiálů a aplikací na interníchwebech a portálech.

Případová studie

Spolehlivé zabezpečení proti kybernetickým hrozbám

Spolehlivé zabezpečení proti kybernetickým hrozbám Slovácké strojírny

Slovácké strojírny potřebovaly špičkové moderní zabezpečení na perimetru své sítě i všech koncových zařízení. Nové řešení poskytující potřebnou redundanci, je snadno spravovatelné a integrované v celém podniku.

Případová studie

Zvýšení výrobní efektivity a přesnější plánování budoucí výroby

Zvýšení výrobní efektivity a přesnější plánování budoucí výroby ve společnosti Schwan Cosmetics CR

Postupná minimalizace výskytu a dopadu vlivů ve výrobě, odhalení dopadů za časové období až na detail výrobní operace, přesnější plánování budoucích období a udržení know-how ve společnosti při odchodu zaměstnanců.

Případová studie

Zajištění provozu IT restaurací a zavedení samoobslužných kiosků

Zajištění provozu IT restaurací a zavedení samoobslužných kiosků Mc Donald´s

Zvýšení maximálního komfortu zákazníka, kdy tradiční pokladny nahradily samoobslužné kiosky, které minimalizovaly možné negativní vlivy lidského faktoru. Veškeré změny probíhaly za plného provozu a s minimální chybovostí.

Případová studie

Microsoft Office 365 přináší velké výhody

Microsoft Office 365 přináší velké výhody Statutární město Brno

Díky navrženému řešení došlo ke sjednocení uživatelských přístupů napříč jednotlivými městskými částmi. To přineslo řadu výhod, mezi jinými např. snížení administrativní náročnosti nebo možnost sledování počtu a struktury přidělených licencí.

Případová studie

Zvýšení kybernetické bezpečnosti

Zvýšení kybernetické bezpečnosti Fakultní nemocnice Hradec Králové

Fakultní nemocnice významně a trvale posílila v oblasti informovanosti, evidenci a řízení bezpečnostních rizik. Získala zpracování a vizualizace bezpečnostních událostí v reálném čase, má vybudováno auditní uložiště logů s dlouhou retencí a splňuje požadavky legislativy na kybernetickou bezpečnost pro provozovatele základní služby.

Případová studie

Komplexní správa stanic a serverů pomocí MS Endpoint Configuration Manager

Komplexní správa stanic a serverů pomocí MS Endpoint Configuration Manager pro Magistrát města Brna

Cílem projektu bylo nahrazení stávajícího řešení novým s moderními možnostmi správy a s integrací antivirového řešení. Došlo ke zrychlení a automatizaci řízení celého životního cyklu koncových stanic i serverů, ušetření času a nákladů na správu IT a zajištění bezpečného prostředí.

Případová studie

Mobilní aplikace pro řízení nákladů za dopravu na misích

Mobilní aplikace pro řízení nákladů za dopravu na misích pro Člověk v tísni, o.p.s.

Využití jednoduché mobilní aplikace pro řízení firemních logistických procesů po celém světě s online náhledem na všechny probíhající i realizované cesty.

Případová studie

Patch Management

Patch Management pro Krajský soud v Hradci Králové

Technicky jednoduché a cenově dostupné řešení se správou 750 koncových zařízení v šesti lokalitách, z jednoho místa a se splněním bezpečnostních cílů.

Případová studie

Školní rozhlas na platformě IP audio systému Axis

Školní rozhlas na platformě IP audio systému Axis pro VOŠ, SPŠ a SOŠ Podskalská

Spolehlivý systém školního hlášení, který zvyšuje nejen bezpečnost žáků, ale i jejich pohodlí, hlášení je možné adresovat vždy jen na vybrané okruhy učeben.

Případová studie

Koncepce využití Office 365

Koncepce využití Office 365 ve společnosti Meopta-Optika

Společnost začala plně využívat nástroje Office 365, byl nastaven optimální způsob spolupráce v jednotlivých týmech, pojmenování a pochopení konkrétních přínosů pro jednotlivé role.

Případová studie

MS Dynamics 365 Customer Engagement pro PBT Rožnov p.R. s.r.o.

MS Dynamics 365 Customer Engagement pro PBT Rožnov p.R. s.r.o. PBT Rožnov p.R. s.r.o.

Společnost získala řešení umožňující mimo jiné jednoduchou evidenci vykázané práce na jednotlivých servisních zásazích a následné dynamické generování výstupů včetně zaznamenávání podpisu zákazníka přímo na místě.

Případová studie

Bezpečnost informačních systémů nemocnice

Bezpečnost informačních systémů nemocnice Psychiatrická nemocnice v Opavě

Cílem rozsáhlého projektu, realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) bylo povýšení stávajícího IT prostředí na úroveň odpovídající aktuálním požadavkům legislativy, kybernetické bezpečnosti a zajišťujícího efektivitu zdravotnického personálu. Bylo nutno zvýšit odolnost informačních systémů proti kybernetickým hrozbám, sjednotit ověřování uživatelů a centralizovat jejich správu, dále zavést správu servisních požadavků včetně centrálního katalogu služeb a zabezpečit ukládání a řízení životního cyklu dokumentů.

Případová studie

Implementace Microsoft Dynamics 365 for Sales ve STAHLGRUBER CZ s.r.o.

Implementace Microsoft Dynamics 365 for Sales ve STAHLGRUBER CZ s.r.o. STAHLGRUBER CZ s.r.o.

Díky nasazení Microsoft Dynamics 365 společnost STAHLGRUBER získala vhodný nástroj, který umožní efektivní řízení vztahů se zákazníky s propojením na ERP systém Microsoft Dynamics AX.

Případová studie

Bezpečnostní dohled u výrobce originálních kuchyňských potřeb

Bezpečnostní dohled u výrobce originálních kuchyňských potřeb Tescoma s.r.o.

Služba pokročilého bezpečnostního dohledu významně zvyšuje obranu proti neustále rostoucímu kybernetickému nebezpečí, urychluje nápravu a přispívá k obnově důvěryhodnosti IT zdrojů společnosti.

Případová studie

Nová hyperkonvergovaná IT infrastruktura

Nová hyperkonvergovaná IT infrastruktura Krajský úřad Středočeského kraje

Generační obměnou technologií získal zákazník moderní IT prostředky, ale zároveň zásadním způsobem zvýšil odolnost celého prostředí proti možným výpadkům. Řešení umožňuje do budoucna libovolně zvyšovat výkonnost ve všech směrech růstu pro stále se zvyšující požadavky na IT služby poskytované občanům.

Případová studie

Bezpečnostní dohled pro Kofola ČeskoSlovensko a.s.

Bezpečnostní dohled pro Kofola ČeskoSlovensko a.s. Kofola a.s.

Společnost Kofola významně zvýšila svoji bezpečnost, aniž by musela investovat do implementace robustních softwarových systému, hledat či vychovávat security specialisty a řešit jejich zastupitelnost.

Případová studie

Kabelařina s Dynamics AX

Kabelařina s Dynamics AX PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o.

Zákazník získal nástroj, který odpovídá jeho potřebám. Veškerá data jsou snadno dohledatelná a díky provázanosti firemních procesů s účetnictvím má možnost velice rychle reagovat na úzká místa.

Případová studie

Studie proveditelnosti a eliminační analýza rizik APTP

Studie proveditelnosti a eliminační analýza rizik APTP Slovnaft a.s.

Společnost Slovnaft na základě Studie proveditelnosti a eliminační analýzy rizik získala ucelený materiál k posouzení realizovatelnosti projektu nakládky železničních cisteren včetně jeho přínosů, ale také možných rizik a omezení. Součástí studie je odhadovaný harmonogram přípravných prací, realizace a také indikativní rozpočty.

Případová studie

Řešení pro neziskovou organizaci na platformě Dynamics 365 SOS dětské vesničky

Řešení pro neziskovou organizaci na platformě Dynamics 365 SOS dětské vesničky SOS dětské vesničky

Nový agendový systém podporuje veškeré klíčové interní procesy. Řešení se vyznačuje jednoduchým ovládáním a umožňuje maximální přístup k uloženým datům celému fundraisingovému týmu. Zejména jednoduchá těžba dat se pozitivně odráží na výsledcích práce s dárci.

Případová studie

Mobilní aplikace Dynamics NAV pro WMS a výrobu

Mobilní aplikace Dynamics NAV pro WMS a výrobu HENNLICH s.r.o.

Nové řešení odstranilo původní složitosti systému, přineslo nové moderní technologie a zefektivnilo procesy skladu i výroby. S nasazením mobilní aplikace Dynamics NAV došlo také k celkové reorganizaci skladových prostor a bylo tak dosaženo cíle implementovat jednotné a moderní rozhraní, které umožňuje naplňovat základní strategii společnosti Hennlich.

Případová studie

Brána k elektronickým službám státu v MS AZURE

Brána k elektronickým službám státu v MS AZURE Ministerstvo vnitra České republiky

Řešení Portál občana poskytuje možnost centrálního přístupu k elektronickým službám státu, díky kterému v kombinaci s eObčankami dochází pro občany ke skutečnému startu digitální transformace veřejné správy.

Případová studie

Provoz informačního systému MS Dynamics NAV a IT infrastruktury v cloudu

Provoz informačního systému MS Dynamics NAV a IT infrastruktury v cloudu PUMPA, a.s.

Pro zákazníka zajišťujeme provoz informačního systému, infrastruktury a koncových zařízení, čímž získal technologicky kvalitní, bezpečné a spolehlivé řešení, provozně a ekonomicky racionální, a to včetně adekvátních služeb. To vše v hybridním scénáři kombinujícím výhody cloudu a lokální infrastruktury.

Případová studie

Cloudová varianta systému ESO9

Cloudová varianta systému ESO9 Českomoravská energetika s.r.o.

ESO9 umožnilo rychlé nasazení, snížení vstupní investice a rozložení jasně definovaných nákladů do budoucích období. Systém je zároveň připraven na další plynulý rozvoj a je schopen se efektivně přizpůsobit změnám na trhu s energiemi v ČR. Celé řešení navíc funguje v AC CLOUDu.

Případová studie

Řešení vizuálního managementu ve výrobě

Řešení vizuálního managementu ve výrobě PULS investiční s.r.o.

Díky zavedení vizuálního managementu mají uživatelé společnosti dokumenty přístupné v aktuální podobě přímo ve výrobě a mohou si je zobrazit a pracovat s nimi na zobrazovacím zařízení, které funguje na podobném principu jako tablet.

Případová studie

Evidence vadných a poškozených výrobků ve výrobě

Evidence vadných a poškozených výrobků ve výrobě Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

Pro automobilku jsme vyvinuli řešení, které pomocí IT technologií přenáší proces schvalování a monitoringu poškozených dílů na PC obrazovky uživatelů všech zúčastněných oddělení. Díky implementaci OS&D aplikace je možné vadnou součástku kontrolovat z různých oddělení a aktualizovat informace o vadě, a to v uživatelsky přátelském grafickém prostředí. Zároveň došlo k zpřehlednění celého procesu a eliminaci chybovosti výrobků.

Případová studie

Komplexní řešení pro dopravu, spedici a logistiku

Komplexní řešení pro dopravu, spedici a logistiku O.K. Trans Praha spol. s r.o.

U zákazníka jsme implementovali řešení AC Transport s cílem pokrýt všechny zákazníkem poskytované služby zejména v oblasti kamionové dopravy. Cílem bylo propojit všechny systémy a evidence do jednoho ERP systému a pomocí BI dokázat provoz sledovat, vyhodnotit a rozvíjet požadovaným směrem.

Případová studie

Zavedení systému Microsoft Dynamics CRM

Zavedení systému Microsoft Dynamics CRM TON a.s.

Pomocí systému Microsoft Dynamics CRM se podařilo společnosti TON zkvalitnit komunikaci s potenciálními i stávajícími zákazníky, zlepšit koordinaci obchodních zástupců a zefektivnit marketingové aktivity. Celé řešení je integrováno s ERP systémem MS Dynamics NAV.

Případová studie

Vnitřní integrace úřadu

Vnitřní integrace úřadu Kraj Vysočina

V rámci vnitřní integrace úřadu bylo nasazeno portálové řešení Portál úředníka založené na technologii MS Sharepoint 2012 server doplněné produktem Nintex workflow. Byla navržena topologie farmy, určeny design a struktura intranetu, vytvořena vzorová aplikace na objednávání materiálu a provedena migrace vybraných webů.

Dodávka licencí v programu Microsoft Campus

Dodávka licencí v programu Microsoft Campus Vysoká škola báňská v Ostravě

V období 6/2010 až 5/2013 realizoval AutoCont dodávku softwarových licencí v programu Microsoft Campus a návazných služeb podpory pro Vysokou školu báňskou v Ostravě.

Microsoft Dynamics AX pro výrobní společnosti

Microsoft Dynamics AX pro výrobní společnosti TESCAN, a. s.

Informační systém Microsoft Dynamics AX pokrývá celopodnikovou agendu zajištující výrobu včetně servisní a zákaznické podpory po celém světě. V rámci projektu bylo realizováno propojení Microsoft Dynamics AX se specializovanou nadstavbou pro pokročilé plánování výroby APS.

Implementace SW pro linku KC59

Implementace SW pro linku KC59 VALEO COMPRESSOR EUROPE, s. r. o.

Linka KC59 sestává z výrobních pracovišť, která zajišťují jednotlivé výrobní procesy. Každou výrobní část linky včetně její stanice dodává jiný výrobce. Úkolem bylo propojení stanic linky prostřednictvím technologické komunikace a vyvinutí SW pro řízení výrobního procesu linky CSK.

Microsoft Dynamics AX pro výrobu a obchod s energií a správu nemovitostí

Microsoft Dynamics AX pro výrobu a obchod s energií a správu nemovitostí Cofely, a. s.

Dodávka informačního systému Microsoft Dynamics AX s propojením na aplikací Chastia. Systém podporuje vypracování analýz, technických auditů a projektové dokumentace, realizaci technických zařízení budov, výrobu, distribuci a prodej energií, komplexní správu nemovitostí včetně zabezpečení non-stop havarijní služby, dispečinku a call-centra.

Implementace informačního systému Microsoft Dynamics NAV

Implementace informačního systému Microsoft Dynamics NAV JEDNOTA, spotřební družstvo v Boskovicích

Pro velkoobchod, síť 118 maloobchodních prodejen včetně supermarketu COOP Jednoty v Boskovicích jsme dodali podnikový IS na bázi Microsoft Dynamics NAV, který podporuje účtování prodejen kontokorentem, řízení prodejních akcí, cenotvorby a řeší potřeby velkoskladu. Je napojen na pokladní systémy a řeší EDI komunikaci.

Případová studie

Výpočetní clustery pro CEITEC, Masarykova univerzita Brno

Výpočetní clustery pro CEITEC, Masarykova univerzita Brno Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut

Dodávka a instalace výpočetních serverů s více než 600 jádry CPU, včetně serverů s architekturou GPU. Součástí plnění je i odpovídající servis dodaného řešení po dobu tří let.

Modernizace vybavení ZŠ městského obvodu Slezská Ostrava

Modernizace vybavení ZŠ městského obvodu Slezská Ostrava Statutární město Ostrava

Hlavními oblastmi zakázky byly dodávka, instalace a uvedení do provozu interaktivních tabulí, počítačových a jazykových učeben, včetně kabeláží a nábytku.

Modernizace vybavení ZŠ Ostrava-Vítkovice

Modernizace vybavení ZŠ Ostrava-Vítkovice Statutární město Ostrava

Předmětem zakázky byly dodávka interaktivních tabulí, nové počítačové učebny, nové kabeláže a jejich uvedení do provozu.

Implementace oborového řešení AC PRAMEN pro Léčebné lázně Bohdaneč

Implementace oborového řešení AC PRAMEN pro Léčebné lázně Bohdaneč Léčebné lázně Bohdaneč a.s.

Lázeňský informační systém AC PRAMEN na platformě Microsoft Dynamics NAV pokrývá všechny procesy ve společnosti, včetně provozního a finančního řízení lázní a dále umožňuje flexibilní úpravy i nastavení dle individuálních potřeb Léčených lázní Bohdaneč.

Případová studie

Microsoft Dynamics AX pro advokátní kancelář

Microsoft Dynamics AX pro advokátní kancelář Čermák a spol.

Advokátní a patentová kancelář Čermák a spol. využívá produkt Microsoft Dynamics AX hlavně ve finančním oddělení. Pro potřeby zákazníka byl produkt Dynamics AX programově rozšířen v oblasti fakturace a bylo realizováno propojení s provozním systémem.

Dodávka výpočetní techniky pro Mendelovu univerzitu v Brně

Dodávka výpočetní techniky pro Mendelovu univerzitu v Brně Mendelova univerzita v Brně

Předmětem zakázky byla dodávka a aplikace výpočetní techniky a softwaru pro Mendelovu univerzitu v období listopad 2012 až leden 2013.

Bezpečnostní monitoring – SIEM

Bezpečnostní monitoring – SIEM ING Management Services, s.r.o.

V ING Management Services jsme implementovali systém určený k logování a potřebné korelaci událostí a přístupů k datům i systémům. Současně implementaci dlouhodobě podporujeme formou konzultací a průběžné systémové i technické podpory.

Pro pronájem automobilů používá společnost Hertz informační systém Microsoft Dynamics NAV

Pro pronájem automobilů používá společnost Hertz informační systém Microsoft Dynamics NAV Hertz Autopůjčovna s.r.o.

Pomocí standardní funkcionality systému Microsoft Dynamics NAV je řešena podniková agenda společnosti. Pronájem, řízení vozového parku a půjčování automobilů je řešeno specializovanými moduly v rámci tohoto systému.

Technologické centrum, spisová služba, vnitřní integrace úřadu města Hořice

Technologické centrum, spisová služba, vnitřní integrace úřadu města Hořice Město Hořice

Předmětem projektu byla dodávka hardwaru, softwaru, služeb (implementace a podpory) celé organizace, elektronické spisové služby pro 25 obcí základního typu a jejich organizace ve správním území ORP Hořice a implementace vnitřní integrace úřadu.

MS Dynamics NAV pomáhá řídit humanitární organizaci

MS Dynamics NAV pomáhá řídit humanitární organizaci Člověk v tísni, o.p.s.

Oborové řešení pro neziskové organizace AC ProFOND založené na Microsoft Dynamics NAV zajistilo Člověku v tísni spolehlivou komunikaci mezi ústředím a lokálními misemi v různých částech světa. Významným přínosem AC ProFOND je efektivnější získávání finančních příspěvků od dárců s vysokými nároky na kontrolu čerpání díky transparentnímu vykazování.

Případová studie

Implementace systému Microsoft Dynamics NAV pro řízení podnikových financí

Implementace systému Microsoft Dynamics NAV pro řízení podnikových financí ZPS TAJMAC

Implementace finančních modulů systému Microsoft Dynamics NAV pro společnost ZPS TAJMAC, zabývající se vývojem, výrobou a prodejem strojírenských obráběcích center. Součástí dodaného řešení je obousměrná komunikace se specializovaným výrobním softwarem.

Implementace ekonomického informačního systému Microsoft Dynamics NAV

Implementace ekonomického informačního systému Microsoft Dynamics NAV Live Telecom

Dodávka ekonomického informačního systému Microsoft Dynamics NAV pro poskytovatele hlasových a datových telekomunikačních služeb včetně napojení na data z billingového systému. Součástí dodávky je specifický modul pro správu pohledávek na intranetu.

Oborové řešení AC ProPHARM pro distribuci očkovacích látek

Oborové řešení AC ProPHARM pro distribuci očkovacích látek AVENIER, a.s.

Informační systém AC ProPHARM na bázi Microsoft Dynamics NAV přispěl k dynamickému růstu společnosti Avenier. Podpořil specifické procesy distribuce očkovacích látek, provozu sítě očkovacích center a call centra. Pomáhá obsluhovat cca 7000 ordinací a tisíce pacientů. Systém výrazné zlepšil možnosti plánování a optimalizace zdrojů pro distribuci.

Případová studie

Nasazení dokumentového úložiště postaveného na technologiích IBM FileNet P8

Nasazení dokumentového úložiště postaveného na technologiích IBM FileNet P8 Magistrát města Karlovy Vary

Předmětem projektu bylo nasazení a customizace produktu IBM FileNET P8 Business Process Manager ve verzi 5.1 a produktu IBM Content Collector for Exchange ve verzi 3.0. Součástí projektu byla úvodní implementační analýza, vytvoření prováděcí dokumentace, vlastní nasazení a parametrizace, zátěžové testy, pilotní provoz a zaškolení uživatelů a správců zákazníka.

Nasazení Microsoft Dynamics NAV pro významného dodavatele právních a ekonomických publikací

Nasazení Microsoft Dynamics NAV pro významného dodavatele právních a ekonomických publikací Wolters Kluwer ČR, a.s.

Systém pokrývá nejen standardní ekonomické a obchodní moduly a moduly pro řízení skladu, ale také specifika zákazníka v oblasti distribuce časopisů.

Implementace Microsoft Dynamics NAV pro řízení servisních požadavků

Implementace Microsoft Dynamics NAV pro řízení servisních požadavků Dalkia Česká republika, a.s.

V rámci informačního systému Microsoft Dynamics NAV provozuje společnost Dalkia Česká republika, a.s. specializovanou aplikaci MONA pro evidenci a správu koncových zařízení a servisních požadavků.

Implementace oborového řešení AC ProMIS pro Hutní montáže

Implementace oborového řešení AC ProMIS pro Hutní montáže HUTNÍ MONTÁŽE a.s.

Oborové řešení AC ProMIS pro projektově orientované společnosti na bázi Microsoft Dynamics NAV sjednotilo podnikové agendy do jednoho celku včetně podpory hlavních business procesů zákazníka – řízení montáží, výroby ocelových konstrukcí a řízení dopravy. Systém umožňuje komunikaci s externími aplikacemi pro řízení projektů Microsoft Project a Primavera.

Oborové řešení AC ProMIS na bázi Microsoft Dynamics NAV pro projektově orientovanou společnost

Oborové řešení AC ProMIS na bázi Microsoft Dynamics NAV pro projektově orientovanou společnost SAG EMG a.s.

Obrové řešení pro projektově orientované společnosti AC ProMIS založené na informačním systému Microsoft Dynamics NAV je v SAG EMG mimo standardní firemní procesy zaměřeno na plánování, sledování a vyhodnocování projekční a elektromontážní činnosti firmy včetně controllingových a reportovacích nástrojů.

TONAK používá Microsoft Dynamics NAV

TONAK používá Microsoft Dynamics NAV TONAK, a.s.

Ve společnosti TONAK bylo implementováno specializované řešení pro oblast výroby pokrývek hlavy. Součástí projektu bylo zavedení principů Teorie omezení do podnikové praxe s tím, že část ceny projektu byla vázána na dosažení reálných přínosů, kterými bylo zejména výrazné zvýšení dodavatelské spolehlivosti a snížení vázaných finančních prostředků ve výrobě.

Microsoft Dynamics NAV pro řízení výroby plastových výrobků

Microsoft Dynamics NAV pro řízení výroby plastových výrobků Plastika, a.s., Nitra, SK

Základem systému Microsoft Dynamics NAV pro významného zpracovatele a výrobce plastových výrobků je modul výroby rozšířený v oblasti plánování a odvodu výroby a v oblasti controllingu pro podporu kalkulací a zpětného vyhodnocení úspěšnosti výroby. Dále byly implementovány moduly finance, dlouhodobý majetek, nákup, prodej a skladové hospodářství.

Lázně Teplice v Čechách používají lázeňský informační systém AC PRAMEN

Lázně Teplice v Čechách používají lázeňský informační systém AC PRAMEN Lázně Teplice v Čechách a.s.

Lázeňský informační systém AC PRAMEN umožnil společnosti Lázně Teplice v Čechách získat přehled a kontrolu nad probíhajícími firemními procesy v reálném čase, aniž by byly kladeny vyšší nároky na obslužný personál. Základním stavebním kamenem systému AC PRAMEN je Microsoft Dynamics NAV.

Oborové řešení AC PRAMEN pro Lázně Františkovy Lázně a.s.

Oborové řešení AC PRAMEN pro Lázně Františkovy Lázně a.s. Lázně Františkovy Lázně a.s.

Lázeňské oborové řešení PRAMEN vybudované na základě systému MS Dynamics NAV podporuje řízení lázeňských provozů od přijímací kanceláře, správy ubytovacích kapacit a rozpisu procedur, přes podporu stravování klientů a restauračního provozu až po nástroje pro vedení lékařské agendy.

Deltabeam Slovakia řídí výrobu pomocí Microsoft Dynamics AX

Deltabeam Slovakia řídí výrobu pomocí Microsoft Dynamics AX Deltabeam Slovakia s.r.o.

Společnost Deltabeam Slovakia s.r.o. řídí zakázkovou výrobu kotvících systémů a speciálních nosníků pro železobetonové konstrukce pomocí systému Microsoft Dynamics AX. Kromě základních modulů systému jsou využívány speciální moduly konfigurátor výrobků a dílenské řízení s propojením na systémy DMS, CAD a Nestix.

Implementace řešení Microsoft Dynamics CRM pro obchodní tým MSM, spol. s r.o.

Implementace řešení Microsoft Dynamics CRM pro obchodní tým MSM, spol. s r.o. MSM, spol. s r.o.

Cílem bylo řízení obchodního týmu, možnost práce akvizičních činností obchodníků v terénu a integrace s ERP Microsoft Dynamics NAV.

Implementace informačního systému MS Dynamics NAV pro MND a.s.

Implementace informačního systému MS Dynamics NAV pro MND a.s. MND a.s.

Informační systém Microsoft Dynamics NAV přinesl společnosti MND, a.s. podporu podnikové činnosti zejména úplnými, včasnými a provázanými ekonomickými údaji.

Implementace speciálního řešení pro herní průmysl JAMP, s.r.o.

Implementace speciálního řešení pro herní průmysl JAMP, s.r.o. JAMP, s.r.o.

Nasazení ekonomického informačního systému pro herní průmysl. Propojení s off-line aplikací pro vykazování stavu herních zařízení a fakturaci. Propojení s on-line stavy herních zařízení. Implementace skladových a obchodních modulů. Dodávka modulu pro správu a servis herních zařízení.

Implementace Microsoft Dynamics NAV pro potřeby pronájmu a servisu oděvů Initial Ecotex s.r.o.

Implementace Microsoft Dynamics NAV pro potřeby pronájmu a servisu oděvů Initial Ecotex s.r.o. Initial Ecotex s.r.o.

Nasazení finančních agend podnikového IS pro potřeby rozsáhlé správy majetku a fakturaci služeb spojených s pronájmem a praním pracovních oděvů a v oblasti hygieny. V systému Microsoft Dynamics NAV jsou automaticky zpracovávána účetní data poskytovaná specializovaným provozním softwarem Advantex (správa průmyslových praček a třídění a logistiky oděvů).

Implementace Microsoft Dynamics NAV pro velkoobchod a maloobchod spojovacím materiálem BMKco. s.r.o.

Implementace Microsoft Dynamics NAV pro velkoobchod a maloobchod spojovacím materiálem BMKco. s.r.o. BMKco. s.r.o.

Součástí dodávky byla implementace speciálního modulu na řízení skladů a zpracování reklamací, dále propojení s čtečkami čárových kódů a řešení B2B.

Řešení pro správu a evidenci datových zpráv

Řešení pro správu a evidenci datových zpráv VZP

Řešení slouží ke správě a evidenci datových zpráv. Obsahuje procesy pro zpracování příchozích a odchozích zpráv napříč plochou organizační strukturou společnosti a externí komponentu jako vstupní/výstupní kanál, sloužící k příjmu a odesílání zpráv prostřednictvím datové schránky společnosti. Řešení využívá databáze Oracle.

Systém pro schvalování faktur v DMS

Systém pro schvalování faktur v DMS VZP

Řešení implementované u zákazníka slouží k podpoře procesu schvalování faktur zaslaných ze systému SAP do systému DMS. Aplikace je vyvinuta na míru, dle požadavků zákazníka. Správa uživatelů je řízena v Active Directory zákazníka, na kterou je platforma DMS pro účely autentizace uživatelů napojena.

VDF - digitalizace zákaznických dokumentů

VDF - digitalizace zákaznických dokumentů VODAFONE

Společnost provozuje systém pro podporu zpracování zákaznických dokumentů. Byla provedena digitalizace původního papírového archivu zákaznických smluv, migrace do nově vytvořeného systému a bylo vytvořeno digitalizační pracoviště. Celý proces digitalizace je včetně reportingu a výkonnostních statistik realizován v prostředí Kofax Capture.

Aplikace pro žádosti o kreditní karty a úvěry

Aplikace pro žádosti o kreditní karty a úvěry Citibank

V rámci zakázky byla vytvořena webová aplikace, přes kterou mohou klienti žádat o kreditní karty nebo o úvěr. Klient se v aplikaci obslouží sám nebo je obsloužen poradcem. Aplikace klade důraz na co největší využitelnost, proto podporuje všechny běžně dostupné prohlížeče a má i verzi pro mobilní zařízení.

Řešení pro manipulaci s naskenovanými dávkami

Řešení pro manipulaci s naskenovanými dávkami Telefónica Czech Republic, a. s.

O2 byl instalován modul pro systém Kofax, který operátorovi umožňuje manipulaci s naskenovanými dávkami. Implementace zahrnuje otevření několika dávek, přesun stránek, tvorbu nových, mazání a přesuny dávek nebo editace obrázků naskenovaných stran. Modul je vyvinut v jazyce C# pro platformu .NET Framework 4.0.

Služba Podatelna příchozích a odchozích dokumentů

Služba Podatelna příchozích a odchozích dokumentů Telefónica Czech Republic, a. s.

Řešení slouží k podpoře procesu příchozích a odchozích dokumentů. Řešení je založeno na DMS platformě IBM Filenet. Implementuje proces příchozí a odchozí pošty, příchozích a odchozích datových zpráv, příchozích a odchozích emailů. Jeden ze vstupních kanálů je scan dokumentů, realizován v systému KOFAX Capture.

Řešení pro schvalování smluv

Řešení pro schvalování smluv Telefónica Czech Republic, a. s.

Řešení je založeno na platformě IBM FileNet, které slouží jako podpora schvalování dokumentů smluv. Koncept smlouvy je přiložen jako příloha workflow. Uživatelé jsou během celého procesu schvalování notifikováni souhrnnými zprávami typu e-mail.

Aplikace Podatelna - digitalizace dokumentů

Aplikace Podatelna - digitalizace dokumentů IBM / ČEZ

ČEZ provozuje systém poskytující centrální služby Podatelny pro organizace skupiny na území ČR. Digitalizační pracoviště zajišťuje digitalizaci došlé pošty a její předávání do aplikace Podatelna, která na základě identifikačních údajů zajišťuje evidenci a směrování do cílových společností nebo systémů. Použitý systém je Kofax Capture Network Server.

Aplikace Podatelna - faktury

Aplikace Podatelna - faktury IBM / ČEZ

Řešení slouží k podpoře procesu příchozích a odchozích dokumentů. Aplikace je vyvinuta na míru dle potřeb zákazníka. Jako vstupní kanál slouží scan dokumentů a automatický import do DMS, ruční vložení dokumentu přímo v aplikaci nebo příjem datových zpráv z rozhraní datových schránek. Práva uživatelů jsou řízena v Active Directory zákazníka.

Podatelna - Systém pro evidenci korespondence

Podatelna - Systém pro evidenci korespondence Povodí Moravy, s. p.

Aplikace Podatelna je určena pro podporu evidence, kontroly, archivace a skartace doručovaných i odesílaných zásilek. Systém pro evidenci korespondence je vytvořen v prostředí FileNet P8. Zajišťuje bezpečnou a efektivní evidenci korespondence a zabezpečený přístup oprávněných uživatelů k dokumentům.

SVI - Systém včasné intervence

Statutární města - 35 měst v celé ČR

Pro města byla provedena implementace Systému včasné intervence (SVI), jehož cílem je zajištění propojení a komunikace institucí působících v oblasti prevence kriminality a sociálně-právní ochrany dětí a mládeže. Systém byl kompletně vyvinut naší společností. Součástí projektu byla migrace historických dat.

STK (Centrální informační systém stanic technické kontroly)

STK (Centrální informační systém stanic technické kontroly) Ministerstvo dopravy

CIS STK (Centrální informační systém stanic technické kontroly) slouží k zajištění řádného výkonu části dopravně správních agend souvisejících s technickými kontrolami vozidel, prováděnými na stanicích technické kontroly, a se shromažďováním a vyhodnocováním dat popisujících průběh a výsledky těchto kontrol.

Rozvoj eTestů

Rozvoj eTestů Ministerstvo dopravy

Projekt Elektronických testů pro autoškoly byl rozvíjen několika směry. Tento systém zvyšuje transparentnost výsledků testů a poskytuje účinný a flexibilní nástroj pro zjednodušení administrativy a kontrolní činnosti. Jedná se o šest navzájem propojených aplikací, které umožňují provádět testy žadatelů o řidičské oprávnění elektronicky.

Spisová služba

Spisová služba Ministerstvo dopravy

Aplikace Spisové služby poskytuje sadu nástrojů k evidenci, správě a řízení oběhu listinných i elektronických dokumentů včetně zpracování emailů a zpráv z datových schránek. Mezi hlavní části patří: Podatelna, Spisovna a Výpravna.

Ústavní soud - skenování dokumentů

Ústavní soud - skenování dokumentů Ústavní soud

V podatelně Ústavního soudu, dochází k digitalizaci příchozích listinných podání k Ústavnímu soudu. Přijatý dokument je opatřen jedinečným identifikátorem, převeden do elektronické podoby a automatickým procesem je předán na centrální Podatelnu do elektronického soudního spisu do aplikace evidence podání.

Ústavní soud - DMS systém

Ústavní soud - DMS systém Ústavní soud

Předmětem zakázky byla dodávka DMS systému, spisové služby a agentových systémů pro zajištění elektronizace oblasti spisové služby a obecné podpory elektronických dokumentů ve vybraných procesech Ústavního soudu. Cílem projektu bylo vybudování jednotného prostředí pro správu dokumentů a jejich běh v rámci vybraných agend.

Microsoft Dynamics NAV ve farmaceutické výrobní společnosti Schwan Cosmetics CR, s.r.o.

Microsoft Dynamics NAV ve farmaceutické výrobní společnosti Schwan Cosmetics CR, s.r.o. Schwan Cosmetics CR, s.r.o.

Schwan Cosmetics CR, člen německé skupiny Schwan-STABILO, patří k největším výrobcům kosmetických tužek na světě. Standardní finanční, logistické a výrobní moduly Microsoft Dynamics NAV byly na míru rozšířeny např. o monitoring výroby, sledování a řízení kvality, žádankový systém, workflow, controllingové nástroje nebo komunikaci s externími technologickými systémy.

Implementace Microsoft Dynamics NAV pro významného výrobce armatur

Implementace Microsoft Dynamics NAV pro významného výrobce armatur HAWLE ARMATURY, spol. s r. o.

Součástí systému jsou i obchodní agendy včetně elektronické fakturace a CRM modulu, e-shop pro potřeby správy konsignačních skladů u zákazníků a přímá elektronická výměna dat s významnými zákazníky. Zajímavostí je i řešení elektronické kanceláře pro schvalování, publikování a elektronický oběh dokumentů.

Implementace informačního systému Microsoft Dynamics NAV

Implementace informačního systému Microsoft Dynamics NAV Slovnaft Česka republika, spol. s r. o.

Podnikový informační systém Microsoft Dynamics NAV pokrývá procesy velkoobchodního prodeje paliv a maziv včetně CRM, logistiky, zásob, financí a řízení sítě čerpacích stanic. Je propojen s B2B portálem, dokumentovým systémem SharePoint a skenovacím pracovištěm pro elektronické zpracování přijatých faktur. Součástí je i manažerský informační systém.

Implementace informačního systému Microsoft Dynamics NAV

Implementace informačního systému Microsoft Dynamics NAV Strojosvit a.s.

Informační systém Microsoft Dynamics NAV pro strojírenskou výrobní společnost propojil ekonomiku s řízením výrobních zakázek, zvýšil informovanost o toku materiálu, stavu výrobních zakázek a subdodávek. Usnadnil odvádění výroby použitím čárových kódů a pomohl snížit počet dokumentů, které se ve společnosti vytvářely.

Microsoft Dynamics AX pro výrobní společnost

Microsoft Dynamics AX pro výrobní společnost DGS Druckguss Systeme, s. r. o.

Rollout Microsoft Dynamics AX ze švýcarské centrály do výrobního podniku v Liberci. AutoCont je kromě implementace a následné servisní podpory Dynamics AX i dodavatelem programových úprav pro zajištění české legislativy.

Microsoft Dynamics AX pro výrobní společnosti

Microsoft Dynamics AX pro výrobní společnosti SAG, a. s.

Implementace Microsoft Dynamics AX ve výrobní společnosti včetně propojení na prodejní portál pro B2B, B2C a EDI komunikaci.

Microsoft Dynamics AX pro mezinárodní velkoobchodní společnosti

Microsoft Dynamics AX pro mezinárodní velkoobchodní společnosti BE Group Slovakia, s. r. o.

BE Group Slovakia patří do nadnárodní skupiny BE Group, která centrálně do všech svých poboček implementuje produkt Microsoft Dynamics AX. Systémovou integrací byla pověřena společnost Logica Švédsko. AutoCont, jako partner firmy Logica Švédsko, realizoval implementaci Dynamics AX na Slovensku včetně nasazení slovenské jazykové a legislativní vrstvy.