Seznamte se!
HPE Aruba SD-BRANCH

Mobilita, rychlý a bezpečný přístup, dostupnost i jednoduchá centrální správa pro všechny pobočky a lokality podnikové sítě.

Více informací

Jak to v podnikové síti s pobočkami bylo DŘÍVE

Pobočky byly a mnohdy ještě jsou pouhým a značně statickým satelitem centrály. Jejich síťové připojení zajišťoval dedikovaný, pronajatý, komunikační okruh a veškerá datová komunikace jím byla vyvedena do relativně bezpečného prostředí centrály. Centralizace a celkové požadavky vysoké dostupnosti přiměly mnohé ke změně topologie WAN. Serverové a komunikační prostředky byly dávno přesunuty z centrály do dedikovaných datových center a později i cloudů. Centrála se tím náhle transformovala v pobočku a v ten okamžik se ty samé požadavky na vysokou dostupnost začaly týkat jejího vlastního připojení do sítě WAN.

Redundance připojení alespoň velkých poboček do WAN sítě byla nutnou podmínkou. Druhá linka, resp. okruh sloužil jen jako pasivní záloha. Balancování linek bylo nemožné, v nejlepším případě částečné, leč jen statické. Efektivita vynaložených prostředků zcela minimální, vzhledem k ceně a rychlosti linek, zejména té záložní. Stejně tak SLA bylo vykoupeno relativně vysokou cenou okruhů. Nikdo také do nedávna nezpochybňoval integritu dat putujících přes prostředky třetí strany (poskytovatele okruhu).

Co je třeba v podnikových sítích řešit DNES

Na problematiku komunikace centrály i poboček v podnikové síti se dnes již musíme dívat jinak, doba už je taková. Integrita dat a jejich dostupnost je zcela kruciální, ale to je jen polovina problému. Tím druhým je bezpečnost a je to téma opravdu široké. Spoléhat se na centralizaci dat a s tím spojenou ochranu prostředky perimetru, už dávno nejde. Naše data přeci už neleží jen na jednom místě, v jednom data-centru. Konzumujeme služby a aplikace z cloudu, ukládáme svá data do online úložišť a požadujeme mít k nim přístup kdykoliv a odkudkoliv.

Pohodlí spojené s mobilitou se přeneslo i na ty nejmenší pobočky, málokdo by se chtěl nadále připojovat drátem, namísto toho spoléháme na bezpečnou wifi síť, nehledě na lokalitu. Rychlý přístup k datům umístěným tzv. „v cloudu“, vyžaduje opět jiný druh spojení – přímou komunikaci z poboček do Internetu, a to znamená v pobočce zajistit stejnou úroveň bezpečnosti jakou jí doposud poskytoval centralizovaný perimetr podnikové sítě. Tyto požadavky jdou proti sobě, může se zdát, ale nemusí tomu tak být!


Řešením je HPE Aruba SD-BRANCH !

HPE Aruba SD-BRANCH je technologie, která poskytuje řešení všech zmíněných problémů – mobility, redundance, rozkladu zátěže společně s řízením přístupové politiky a zejména pak s jednoduchou centrální správou napříč všemi pobočkami a lokalitami podnikové WAN sítě. Elegance tohoto řešení je umocněna vzájemnou integrací HPE Aruba prvků, která výrazně usnadňuje nasazení i pozdější provoz.


Důvody, proč zvolit moderní způsob řešení ve formě HPE Aruba SD-BRANCH

Spravovat celou pobočkovou síť tzv. “z dlaně” je díky přívětivé mobilní aplikaci Aruba Central zcela přirozené. Přidat novou pobočku do WAN sítěreálně znamená v průvodci povolit a vyfotit čárový kód. Neustálý přehled, bezpečnost a jednoduchost, to je oč tu běží.

Výhody HPE Aruba SD-BRANCH, kterými převyšuje konkurenční řešení v mnoha směrech

Šíře působnosti celého řešení, velmi úzká integrace WAN a LAN a komplexní bezpečnost. Schopnosti a též propustnosti HPE Aruba Gateways spolu s HPE Aruba Central SD-WAN orchestrací, jsou vysoko nad konkurencí.

Jak je možné s HPE Aruba SD-BRANCH vyřešit vše potřebné efektivně a přesto lacino?

Vše se přizpůsobuje době, kterou ženou dopředu především softwarové aplikace a chytré nástroje. Jednoduchá centrální správa, spolehlivá a centrálně definovaná bezpečnost, nebývalá flexibilita a jasné snížení provozních nákladů.

Jak se licencují jednotlivé části HPE Aruba SD-BRANCH ?

Problematika licencování nemusí být na první pohled až tak jednoduchá , ale umožňuje velmi flexibilní škálování a budoucí růst přesně podle potřeb zákazníka. Jako HPE Aruba Platinum partner vám poskytneme patřičnou podporu i v této oblasti