Moderní analytická platforma, které IT důvěřuje

Tableau pomáhá společnostem odemknout potenciál jejich dvou nejcennějších aktiv - zaměstnanců a dat.

Platforma Tableau pomáhá porozumět datům vaší společnosti. Tvoří ji soustava BI nástrojů, díky které je práce s daty rychlá, dostupná a zábavná. Produkty Tableau mění způsob, jakým lidé používají data k řešení problémů, se kterými se potýkají. Výsledné reporty umožňují nejen prohlížení a filtrování, ale také exploraci hlubších souvislostí.

Využívejte Tableau produkty

  • při orientaci a přípravě dat - Tableau Prep se dokáže napojit na velké množství datových zdrojů, propojit je mezi sebou a pomůže Vám odhalit špatná data.
  • při analýze dat a prezentaci – v Tableau Desktop tvoříte, zjišťujete a prezentujete data v nových směrech, ve větší hloubce či skrytých souvislostech.
  • při aktualizaci reportů a teamové práci – Tableau Server/Online zajišťuje správu přístupů k výsledkům Vaší práce a provádí aktualizaci dat. Ale nejen to, umožňuje pracovat na analytických projektech v reálném čase současně více členům Vašeho týmu.

Tableau má uživatelsky přívětivé prostředí, které umožňuje i netechnickým uživatelům rychle a snadno vytvářet dashboardy. Díky ovládání pomocí drag and drop, širokému spektru připojení ke zdrojům dat, se z Tableau stal přední hráč v oblasti BI, vizualizace dat a analytiky. Server pro sdílení lze začlenit do stávající IT infrastruktury (Windows, Linux, on premise, cloud, …) a pro správu přístupů podporuje SAML i Active directory.