Podnikové aplikace

Portfolio AUTOCONTu pro oblast aplikací je velmi široké. Zahrnuje podnikové informační systémy pro provoz menších či větších firem, řízení vztahů se zákazníky včetně podpory obchodu, marketingu, projektů, servisu a systémy pro řízení lidských zdrojů. Vše doplňují datové sklady, Business Intelligence, digitalizace, správa a řízení dokumentů, webová a portálová řešení.

Praktické zkušenosti z mnoha projektů vedly také k vytvoření širokého spektra oborových řešení. Hlavní cíl zákazníků je vždy stejný – dosáhnout automatizací procesů vyšší efektivity, úspory nákladů a vyšších výnosů. Úkolem AUTOCONTu je navrhnout optimální cestu a prostředky, a společně se zákazníkem uvést navržené řešení do života.

Reference

Úspěchy, ocenění

Kontakty

obchod@autocont.cz
+420 910 971 971

Specializované divize