Proč je bezpečnostní dohled nutností dneška

Existují tři klíčové důvody, proč se vedení firem a orgranizací zaobírá bezpečností IT.

Interní důvody

Zde se jedná především o udržení chodu organizace, zachování kontinuity podnikání, dosažení obchodních cílů. Jde ale také o ochranu know-how či obchodního tajemství, image firmy a reputaci na trhu.

Dodržování legislativních povinností

Dalšími silnými důvody jsou povinnosti vyplývající ze zákonů, jako je například Zákon o kybernetické bezpečnosti, Zákon o elektronických komunikacích, Zákon o ochraně osobních údajů a dalších právních norem.

Dodržování regulárních požadavků a směrnic (Compliance)

Směrnice a různé regulace jsou posledním typem zásadních důvodů. Mezinárodní normy ISO 27001 a lokální standardy ČSN, nařízení GDPR pro všechny organizace a firmy pracující s osobními údaji, PCI DSS pro banky a další typy organizací.

Proč a jak řešit dohledový systém: